Infoservis: Zvýšenie súm stravného pre tuzemské pracovné cesty

Solitea, a.s. | 27. 08. 2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo Opatrenie, ktorým stanovilo nové sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty. Opatrenie 248/2012 Z. z. o sumách stravného bolo 24. augusta 2012 zverejnené v Zbierke zákonov.

V súlade s Opatrením platia pre jednotlivé časové pásma nasledovné sumy stravného:

  • pre časové pásmo 5 až 12 hodín 4,00 € (doteraz 3,80 €)
  • pre časové pásmo nad 12 až 18 hodín 6,00 € (doteraz 5,70 €)
  • pre časové pásmo nad 18 hodín 9,30 € (doteraz 8,80 €)

Podľa Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (§8, ods. 1) zvýšené sumy náhrad patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené, tzn. od 1. 9. 2012.

Pre používateľov Money S3

Nové sadzby stravného môžete nastaviť priamo v module Kniha jázd a cestovné náhrady v menu Cestovné náhrady/Konfigurácia/Stravné/Tuzemsko.

Tlačidlom Pridať v zozname stravného pridáte nový záznam.

Domáce stravné v Money S3

Pre používateľov Money S4/Money S5

Nové sadzby stravného môžete nastaviť v menu Zoznamy/Kniha jázd a jazdy/Stravné tuzemsko.

Prostredníctvom tlačidla Pridať vytvoríte v zozname stravného nový záznam.

Stravné tuzemsko v Money S4/S5

Úplne znenie Opatrenia 248/2012 nájdete na http://www.zbierka.sk/sk/ciastky/ciastka-64-2012

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami