On-line školenie

Základy práce v Money S3

Vďaka školeniu od Money S3 získate

Detailné a prakticky zamerané lekcie o základných účtovných procesoch v Money S3.

„Počas školenia Základy práce v Money S3 sa stanem vaším sprievodcom svetom Money S3 a v štyroch samostatných lekciách vám ukážem, ako sa ľahko orientovať v programe a efektívne spravovať agendy. Spoločne sa naučíme vytvárať a spravovať faktúry a skladové karty a vysvetlíme si, ako všetko prepojiť do plynulého pracovného toku,“ predstavuje školenie lektorka Radka Rybanská.

Prispôsobte si štúdium svojim časovým možnostiam! Školenie je k dispozícii počas CELÉHO ROKA od dátumu zakúpenia.

Lekce: Práca s faktúrami a ich úhrada

Prístup k videu lekcie nie je platný.