Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Podnikanie popri štúdiu: ako platiť dane a poistenie
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Podnikanie popri štúdiu: ako platiť dane a poistenie

Podnikanie popri štúdiu: ako platiť dane a poistenie
Seyfor Slovensko, a.s.
12. 09. 2023
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se16
Podnikanie popri štúdiu: ako platiť dane a poistenie

Obsah

  Podnikateľom môže byť každý študent, ktorý napríklad robí korektúry k seminárnym prácam, doučuje alebo programuje. Poradíme vám, aké máte povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, s čím začať a ako to celé zvládnuť.

  Ako začať

  Vaše prvé kroky povedú na živnostenský úrad, prípadne na Jednotné kontaktné miesto (JKM), ale najjednoduchším spôsobom ako si založiť živnosť, je urobiť to online. Založenie živnosti je pomerne jednoduchá záležitosť, pokiaľ máte občiansky preukaz s čipom a elektronický podpis. Cez portál www.slovensko.sk je možné otvoriť voľnú živnosť zdarma, remeselnú alebo viazanú živnosť si otvoríte za poplatok 7,50€.

  Voľná živnosť je činnosť, ktorú môže vykonávať hocikto, čiže nevyžaduje sa žiadne povolenie, vzdelanie, výučný list, certifikáty či skúšky. Typickým príkladom je živnosť kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo živnosť reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. O túto živnosť jednoducho požiadate a žiadne doklady o vyučení alebo vzdelaní neprikladáte.

  Remeselná živnosť je činnosť, na ktorú musíte mať výučný list, prípadne iné adekvátne vzdelanie, ktorého úspešné absolvovanie preukážete dokladom pri zakladaní živnosti. Príkladom remeselnej činnosti je napr. kominár, klampiar alebo cukrár.

  Viazané živnosti sú činnosti, na ktoré musíte preukázať príslušné požadované vzdelanie a často krát aj prax. Napríklad, ak chcete mať autoškolu, musíte mať otvorenú živnosť Prevádzkovanie autoškoly, a aby ste si ju mohli otvoriť, musíte mať úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

  Živnosť sa spravidla otvára na adresu trvalého bydliska, a ak to je iná adresa,  musíte mať súhlas majiteľa nehnuteľnosti, pokiaľ budete podnikať na inom mieste, než je bydlisko. Bez ohľadu na to, o koľko živnostenských listov si požiadate, dostanete vždy jedno IČO. Čiže, dnes si požiadate napr. o dve živnosti, o pol roka o ďalšie dve a jednu pôvodnú zrušíte, stále máte jedno IČO. Živnostenský list, ktorý hovorí o tom, že máte otvorenú konkrétnu živnosť, je vždy vydaný na vaše meno a pod svojim menom aj podnikáte, no môžete mať v názve svojej živnosti aj iný doplňujúci názov, napr. Ján Mrkva – nábytok. Ale nie je to povinné.

  Informujte všetky úrady naraz

  Vo formulári, ktorý vypĺňate pri otvorení živnosti, bez ohľadu na to, či ho vypĺňate osobne na úrade alebo online cez www.slovensko.sk, môžete požiadať zároveň aj o registráciu:

  • vo vašej zdravotnej poisťovni,
  • u správcu dane, ktorý vám pridelí DIČ.

  Prvý rok podnikania, resp. do podania prvého daňového priznania nemáte povinnosť registrovať sa do Sociálnej poisťovne. Od výšky príjmov bude závisieť aj povinnosť registrácie v ďalšom roku.

  Platba zdravotného poistenia: popri štúdiu máte výhodu

  Štatút študenta vo všeobecnosti platí pre:

  • dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky (povinná školská dochádzka sa končí uplynutím školského roku, v ktorom dieťa absolvovalo desiaty rok školskej dochádzky, najneskôr však uplynutím školského roku, v ktorom dovŕšilo vek 16 rokov),
  • dieťa v období od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia veku 26 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

  Ak by ste boli iba „čistým“ živnostníkom bez kombinácie so štúdiom, museli by zaplatiť aspoň minimálny mesačný preddavok za každý mesiac podnikania. t. j. v r. 2021 ide o mesačnú sumu 76,44€.

  Avšak, keďže ste študent, za ktorého platí zdravotné poistenie štát, a zároveň ste podnikateľ – živnostník, ste v tzv. súbehu. V takom prípade, si môžete určiť základ na preddavok zdravotného poistenia v ľubovoľnej výške, čiže to môže byť aj 0€.

  Ako študent – živnostník:

  • v prvý rok podnikania nemusíte platiť žiadne povinné preddavky na zdravotné poistenie,
  • po skončení roka zaplatíte zdravotné odvody v skutočne vypočítanej výške podľa základu dane v daňovom priznaní, ktoré vám na základe podaného daňového priznania vypočíta zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Ak bude na nule či v mínuse, nezaplatíte nič.

  Od nasledujúceho roka platíte mesačné preddavky rovnako vo výške vypočítanej z jeho posledného daňového priznania. Túto informáciu získate rovnako z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Takto vypočítaný preddavok môže byť nižší, než minimálny preddavok „čistého“ živnostníka  bez súbehu.

  Ako platiť sociálne poistenie popri štúdiu

  Sociálne poistenie nie je povinné v prvý rok podnikania pre všetkých živnostníkov. Či budete platiť sociálne poistenie v ďalšom roku, bude závisieť výšky dosiahnutých príjmov, ktoré priznáte v daňovom priznaní.  Je potrebné sledovať hranicu na povinné sociálne poistenie, ktorá sa každoročne mení podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve. Pre rok 2021 je to suma 6 798€. Ak nechcete ako študent – podnikateľ platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 01.07. resp. 01.10.2022 za podané daňové priznanie za rok 2021, je toto tá dôležitá hranica zárobku. Ak bude váš zárobok vyšší ako 6 798 €, budete povinný tieto odvody platiť.

  Daň z príjmu popri štúdiu

  Ako študent nemáte špeciálne výhody, čo sa týka dane z príjmov. Podávate daňové priznanie pre FO typ B a štandardne si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane ako ostatní daňovníci. Rovnako pre vás platia daňové úľavy, ktorých prehľad nájdete v článku Veľký prehľad úľav na dani, ktoré si uplatníte v roku 2021.

  Premýšľate o podnikaní?

  Zadajte váš e-mail a získajte účtovné a daňové tipy pre začiatok vášho podnikania. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Rodičom zostáva nárok na daňový bonus na dieťa

  Daňový bonus možno uplatniť na každé vyživované dieťa bez ohľadu na dosiahnutý príjem dieťaťa, pokiaľ sú splnené všetky zákonné podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

  Rovnako, aj študent, ktorý má dieťa, si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak splní všetky zákonom stanovené podmienky.

  Viac o daňovom bonuse na dieťa v článku Daňový bonus na dieťa a jeho zmeny.

  Čo ak máte 26 rokov alebo skončíte so štúdiom

  Výhody súbehu pri zdravotnom poistení skončia, ak:

  • dovŕšite 26 rokov a nepokračujete na doktorandskom štúdiu. Aby štát zaplatil za doktoranda poistné na zdravotné poistenie, musí splniť všetky podmienky uvedené v zákone:
   a) denná forma štúdia,
   b) dodržanie štandardnej dĺžky štúdia,
   c) nezískanie už vzdelania 3. stupňa,
   d) nedovŕšenie veku 30 rokov.
  • alebo ak skončíte v škole a stratíte status študenta.

  Vašou povinnosťou je do ôsmych dní informovať vašu zdravotnú poisťovňu, ktorá vám vyčísli minimálne preddavky na zdravotné poistenie.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.