Dane / Daň z pridanej hodnoty/Zoznam platiteľov DPH: vyhnite sa nespoľahlivým platiteľom
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zoznam platiteľov DPH: vyhnite sa nespoľahlivým platiteľom

Zoznam platiteľov DPH: vyhnite sa nespoľahlivým platiteľom
Seyfor Slovensko, a.s.
03. 04. 2023
Doba čtení4 minúty čítania
Zoznam platiteľov DPH: vyhnite sa nespoľahlivým platiteľom

Obsah

  Zoznam platiteľov DPH príde vhod, pokiaľ si potrebujete preklepnúť vášho obchodného partnera a zistiť, či je riadnym platiteľom dane z pridanej hodnoty. Poradíme vám, ako v zozname platiteľov DPH vyhľadávať a na čo si dať pozor, aby ste sa nedostali do problémov s nespoľahlivým platiteľom DPH.

  Ako platitelia DPH by ste si mali v zozname platiteľov DPH preveriť každého obchodného partnera, ktorý je tiež platiteľom DPH. Vyhnete sa tak neplatičom a predídete zbytočným komplikáciám.

  Do zoznamu nahliadnite, aj keď si nie ste istý, či je váš zákazník platiteľom DPH. Zavádzajúce faktúry často vystavujú drobní živnostníci, ktorí na faktúrach uvádzajú svoje IČ DPH, aj keď sú registrovaní na DPH iba podľa §7 alebo §7a. V takom prípade takýto subjekt nie je platiteľom DPH  a nemá právo odpočítať si DPH za prijaté plnenia.

  TIP: Nie ste si istý, či fakturujete správne? Pozrite sa, aké náležitosti na faktúrach uvádzajú platitelia a neplatitelia DPH.

  Čo je zoznam platiteľov DPH

  Celoštátny zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty spravuje Finančné riaditeľstvo SR. Obsahuje užitočné informácie o platiteľoch dane z pridanej hodnoty a nespoľahlivých osobách.

  Čo nájdete v zozname platiteľov DPH

  Obsahuje údaje o všetkých platiteľoch DPH – SZČO aj firmách, skupinách platiteľov DPH a identifikovaných osobách, čiže aj o osobách registrovaných podľa §7 alebo 7a.

  O daňovom subjekte (klientovi alebo obchodnom partnerovi) sa dozviete tieto informácie:

  • právna forma podnikania (fyzická osoba / právnická osoba),
  • obchodný názov/meno,
  • sídlo,
  • druh registrácie podľa zákona o DPH,
  • dátum vzniku registrácie k DPH,
  • dátum zmeny druhu registrácie.

  Systém VIES využijete pre kontrolu platiteľov DPH z Európskej únie.

  Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

  Obsahuje údaje o všetkých subjektoch, ktorým vznikli dôvody na zrušenie registrácie na DPH a je možné ich považovať za rizikové subjekty.

  O daňovom subjekte (klientovi alebo obchodnom partnerovi) sa dozviete tieto informácie:

  • právna forma podnikania (fyzická osoba / právnická osoba),
  • obchodný názov/meno,
  • sídlo,
  • rok porušenia,
  • dátum zverejnenia,
  • IČO.

  Zoznam vymazaných platiteľov DPH

  Finančné riaditeľstvo vedie aj zoznam vymazaných platiteľov DPH, ktorým bola registrácia na DPH zrušená.

  O daňovom subjekte (klientovi alebo obchodnom partnerovi) sa dozviete tieto informácie:

  • právna forma podnikania (fyzická osoba / právnická osoba),
  • obchodný názov/meno,
  • sídlo,
  • rok porušenia,
  • dátum zverejnenia,
  • dátum výmazu,
  • IČO.

  Zoznam daňových dlžníkov

  Veľmi dôležitým zoznamom je zoznam daňových dlžníkov. Finančné riaditeľstvo SR vedie zoznam daňových dlžníkov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

  V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo. Ďalej sa v zozname uvádza suma daňových nedoplatkov.

  Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie

  Všetci platitelia DPH majú povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvo SR všetky čísla bankových účtov tuzemských aj zahraničných a účtov na platobných platformách, ktoré používajú na podnikanie.

  Finančné riaditeľstvo vedie tento zoznam na dennej báze a podnikatelia a občania si môžu overiť bankový účet, na ktorý platia za plnenia, v tomto zozname, čo znižuje riziko potenciálneho ručenia na DPH za nespoľahlivý daňový subjekt.

  V zozname je uvedené identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, identifikačné číslo organizácie (ak bolo pridelené), číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo číslo účtu vedeného u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, podľa toho, ktorý má platiteľ dane z pridanej hodnoty zriadený, meno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osoby, obec, PSČ, ulica číslo, názov štátu.

  Zoznam požaduje výber záznamov na základe úplného vyplnenia  preddefinovanej položky filtra – IČ DPH.

  Kde sú vedené zoznamy daňovníkov registrovaných na DPH, platiteľov DPH a zoznam dlžníkov

  Všetky zoznamy sú vedené online na webe Finančného riaditeľstva SR https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy.

  Všetky zoznamy sú verejné a aktualizované na dennej báze, zoznam dlžníkov je aktualizovaný na mesačnej báze.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Money S3 spoľahlivosť platiteľov skontroluje za vás

  Účtovný software Money S3 komunikuje s registrom platiteľov DPH, takže za vás ihneď po vytvorení kontaktu v Adresári automaticky skontroluje, či je klient spoľahlivým platiteľom DPH.

  Pri nastavení automatického overenia spoľahlivosti skontroluje aktuálny zoznam daňových hriešnikov pri každom vystavení dokladu, takže nemusíte mať obavu, že by vám podstatná informácia unikla.

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3 Start zdarma.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.