Dane / Daň z pridanej hodnoty/Čo je DPH – kompletný sprievodca
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Čo je DPH – kompletný sprievodca

Čo je DPH – kompletný sprievodca
Seyfor Slovensko, a.s.
17. 03. 2023
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se3
Čo je DPH – kompletný sprievodca

Obsah

  V tomto článku vás prevedieme základnými pravidlami spojenými s daňou z pridanej hodnoty. Zistite, kedy sa na vás vzťahuje povinnosť odvádzať DPH, aké sú sadzby DPH a ako sa prihlásiť na DPH.

  Čo je to DPH

  DPH je daň z pridanej hodnoty. Za pridanú hodnotu sa považuje rozdiel medzi vstupom a výstupom.

  DPH je tzv. nepriama daň, to znamená že sa neplatí ako samostatná čiastka, ale je zahrnutá do ceny výrobkov a služieb. Platí, že daňou z pridanej hodnoty sú zaťažené takmer všetky služby a tovar. Daň z pridanej hodnoty platia koncoví spotrebitelia. V cene tovarov ju odvedú podnikateľovi, platiteľovi DPH, ktorý tieto peniaze pošle štátu.

  Príklad: Výrobca nábytku, ktorý je platiteľom DPH vyrobí stôl za 50 (vstup), ale predá ho o 20 % drahšie, pretože musí pripočítať sadzbu DPH. Za cenu 62 EUR  stôl kupujú koncoví spotrebitelia. Nimi zaplatenú DPH musí výrobca odviesť štátu vo výške 12€ (rozdiel medzi vstupom a výstupom).

  Základné pravidlá odvodu DPH určuje  zákon č. 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorší predpisov.

  Aké sú sadzby DPH

  Ak sa stanete platiteľom DPH, musíte zistiť akú sadzby platia pre vaše produkty a služby.

  Na Slovensku rozlišujeme 3 sadzby dane:

  • Základná sadzba – 0 %
  • Znížená sadzba – 10 % – doplnenie ďalších služieb od 1.1.2023
  • Znížená sadzba – 5% platná od 1.1.2023

  Do každej z uvedených sadzieb spadajú rôzne druhy služieb a výrobkov.

  Do základnej sadzby spadajú všetky druhy tovarov a služieb, ktoré nie sú podľa zákona o DPH zaradené do zníženej sadzby.

  Do zníženej sadzby 10% DPH patria najmä:

  vybrané druhy potravín, vybrané lieky a zdravotnícke potreby, knihy, noviny a časopisy (za určitých podmienok), presne vymedzenie je definované podľa Spoločného colného sadzobníka.

  Do tejto sadzby patria aj ubytovacie služby, a od 1.1.2023 cez prechodné ustanovenie do 31.3.2023 a následne ďalšou novelou zákona o DPH upravené trvalé uplatnenie zníženej DPH na gastro služby a prevádzkovanie športových zariadení, na lanovky a vleky nasledovne:

  Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)

  Služba

  49.39.20

  Preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi

  55

  Ubytovacie služby

  56

  Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby

  93.11.10

  Prevádzka športových zariadení – len sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení, ako napríklad štadiónov, arén, klzísk, plavární, športových ihrísk, golfových ihrísk, kolkární, tenisových kurtov a jazdiarní, na účely vykonávania športu

  93.13.10

  Služby fitnescentier – len vstupné do fitnescentier

  93.29.11

  Služby súvisiace s prevádzkou rekreačných parkov a pláží – len vstupné do umelých kúpalísk

  Do zníženej sadzby 5% DPH patrí od 1.1.2023 výstavba a obnova nájomného bývania podporovaných štátov v rámci svojej sociálnej politiky, a to sa vzťahuje aj na stavebný pozemok, na ktorom takého nájomné bývanie stojí

  Detailný zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba 10% sú uvedené v Prílohe č. 7 k zákonu o DPH.

  Existujú aj služby, ktoré sú od DPH oslobodené, napríklad rozhlasové a televízne vysielanie, sociálna pomoc, výchova a vzdelávanie alebo poisťovacie činnosti.

  Naučte se, jak správně určit sazbu DPH.

  TIP: V priebehu rokov sa môže zmeniť nielen výška sadzieb, ale tiež príslušnosť tovarov alebo služieb k uvedeným sadzbám. Na tieto zmeny reaguje pokročilý ekonomický systém, napríklad účtovný systém Money S3 nebo Money ERP. Tieto systémy sa každý mesiac aktualizujú, takže máte istotu, že sadzby dane vždy počítajú v súlade s aktuálnou legislatívou.

  Výpočet DPH

  Daň vypočítate jednoducho podľa nasledujúceho vzorca:

  Cena vrátane DPH – (cena / x), kde x je násobok sadzby dane.

  Pre 20% daň bude x 1,20, pro daň 10% to bude 1,10 apod.

  Príklad: Cena s DPH je 200 EUR.  Koľko z tejto ceny je ale samotná 20% DPH ? Spočítate to nasledujúcim spôsobom:

  200– (200/ 1,20) = 200 000 – 166,67  = DPH je teda  33,33 €

  Daňový základ vypočítate rozdielom medzi celkovou čiastkou a už vypočítanou DPH:

  200 – 33,33 = 166,67 €.

  Kto je platiteľom DPH

  Fakticky DPH hradí koncový spotrebiteľ, ktorý v tuzemsku kupuje výrobok či službu. Samotnú daň ale štátu odvádza firma alebo živnostník, ktorý tovar/službu predal. Tieto subjekty zákon označuje za platiteľov DPH.

  Platiteľom DPH sa stávate povinne, pokiaľ:

  • Počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch prekročíte obrat 49 790 €.
  • Nadobudnete majetok privatizáciou či predajom podniku alebo fúziou.
  • Zdedíte ekonomickú činnosť po zomrelom, ktorý bol platiteľom DPH.

  V niektorých situáciách sa vám vyplatí prihlásiť k platbe DPH dobrovoľne. Napríklad keď väčšina vašich zákazníkov sú platitelia DPH. Z vášho tovaru si môžu odpočítať DPH a ceny tak  vnímajú ako výhodnejšie.

  Výčet dalších důvodů, kdy se dobrovolné plátcovství vyplatí, čtěte zde.

  Povinnosti platiteľa DPH

  Ak sa stanete platiteľom DPH, máte mnoho povinností:

  Zjistěte více o tom, co vás jakožto plátce DPH čeká.

  Ako sa registrovať na DPH

  Prihlásenie na DPH je jednoduché, vyplníte jeden formulár a podáte ho na finanční správu. Tento krok urobíte jednoducho cez portál Finančnej správy SR www.financnasprava.sk.

  Postupujte nasledovne:

  1. otvorte si www.financnasprava.sk a na prvej strane kliknite na  menu Formuláre – v ľavom menu Elektronické formuláre.
  2. Nájdite záložku Register a otvorte si formulár Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia
  3. Nájdete tam Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia
  4. Formulár vyplňte a pošlite.

  Ak sa na DPH prihlasujete dobrovoľne, odporúčame vložiť aj prílohu, v ktorej doložíte, že sa zaoberáte ekonomickou činnosťou, a také váš obrat za posledných 12 mesiacov, resp. z obdobia počas ktorého podnikáte. Pripojiť môžete napríklad faktúry, zmluvy s obchodnými partnermi alebo podnikateľský zámer (u nových s.r.o.). k niektoré z dokumentov budú chýbať, register vás vyzve na ich doloženie. Rozhodnutie o registrácii na DPH daňový úrad vydá do 30 dní.

  Ak sa musíte na DPH na základe povinnosti máte povinnosť podať žiadosť o registráciu do 20. nasledujúceho mesiaca, ako ste prekročili rozhodujúci  obrat 49 790 Daňovému úradu predkladáte účtovné doklady, ktoré definujú že ste za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov prekročili obrat, a daňový úrad vás zaregistruje do 30 dní na DPH.

  V oboch prípadoch Vám rozhodnutie o registrácii na DPH príde do vašej schránky na www.slovensko.sk s tým, že v ňom bude rozhodnutie, od ktorého dátumu sa stávate platiteľom DPH.

  Odberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

   Priznanie k DPH

  Keď sa stanete platiteľom DPH, musíte pravidelne t. j. mesačne podávať daňové priznanie, aj v prípade ak ste v danom období žiadne služby neposkytli alebo nepredali žiadny tovar.

  Priznanie podáte elektronicky cez www.financnasprava.sk vždy do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia. K podaniu potrebujete aj zaručený elektronický podpis.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako  zistiť platiteľa DPH

  V zozname platiteľov DPH si môžete také preklepnúť, či vaši obchodní partneri platia riadne DPH. Pokiaľ totiž odberáte tovar alebo služby od nespoľahlivého platiteľa, ktorý za obchod daň riadne neodvedie, môže sa stať, že budete musieť daň odviesť za neho.

  Na kontrolu platiteľov DPH vám poslúži systém VIES.

  TIP: Na kontrolu platiteľov DPH využijete tiež účtovný software Money S3. Ten komunikuje so zoznamom platiteľov DPH a pri pridávaní nového kontaktu za vás automaticky skontroluje, či je klient platiteľom DPH.

  Zistite o DPH ešte viac

  Oblasť DPH je pomerne zložitá, v článku sme sa dotkli iba základov. Nech riešite akúkoľvek tému spojenú s DPH, odporúčame nahliadnuť priamo do zákona o DPH, kde nájdete riešenie pre rôzne špecifické situácie.

  S kompletnou agendou k DPH vám pomôže účtovný program Money S3. V ňom ľahko spracujete rôzne daňové priznania, kontrolný výkaz a s súhrnný výkaz, výkaz príjmov a výdavkov alebo peňažný denník. Systém prechádza každý mesiac aktualizáciou, takže si môžete byť istí, že všetko v súlade s legislatívou.

  Money S3 využijete, aj pokiaľ zatiaľ nie ste platiteľom DPH – vystavíte v ňom faktúry, evidujete stav skladu alebo prepojíte systém s e-shopom. Vyskúšajte Money S3 zdarma.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.