Mzdy a personalistika / Odmeňovanie/Minimálna mzda od roku 2023
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Minimálna mzda od roku 2023

Minimálna mzda od roku 2023
Norbert Seneši
05. 01. 2023
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se27
Minimálna mzda od roku 2023

Obsah

  Minimálna mzda od roku 2023 bude 700 eur. Pozrite sa na to, aká bude v roku 2023 minimálna hodinová mzda, aká bude minimálna mzda pri rôznych stupňoch náročnosti práce a o koľko v tomto roku dostanú zamestnanci z minimálnou mzdou v čistom na výplatu viac.

  Minimálna mesačná mzda a minimálna hodinová mzda od 1.1.2023

  Historicky po prvýkrát sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodli na sume minimálnej mzdy na nasledujúci rok, doteraz ju preto určovalo ministerstvo práce.

  Nová suma mesačnej minimálnej mzdy v roku 2023 bude 700 eur. Táto suma minimálnej mzdy sa použije pre tých zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní mesačnou mzdou. V porovnaní s mesačnou minimálnou mzdou platnou pre rok 2022 vo výške 646 eur ide o medziročné zvýšenie o 54 eur.

  Hodinová minimálna mzda v roku 2023 bude 4,023 eura. Vypočítava sa ako 1/174 z mesačnej minimálnej mzdy. Pre porovnanie, v roku 2022 bola vo výške 3,713 eura. Hodinová minimálna mzda sa použije pri tých zamestnancoch, ktorí sú odmeňovaní hodinovou mzdou.

  Minimálna mzda pri kratšom týždennom pracovnom čase

  Mesačná minimálna mzda vo výške 700 eur však platí len pre tých zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok. Ak má takto odmeňovaný zamestnanec dohodnutý kratší pracovný úväzok (alebo neodpracuje v mesiaci všetky pracovné dni), patrí mu minimálna mzda zodpovedajúca odpracovanému času. Napríklad pri polovičnom pracovnom úväzku je pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou minimálna mzda vo výške 350 eur.

  Podobne aj vyššie uvedená suma hodinovej minimálnej mzdy 4,023 eura platí len vtedy, ak má zamestnanec ustanovený 40-hodinový týždenný pracovný čas, čiže vykonáva prácu napríklad od pondelka do piatku po 8 hodín denne (čistý pracovný čas bez započítania prestávky). Existuje však aj pomerne veľa zamestnancov, ktorí majú ustanovený týždenný pracovný čas kratší, napríklad chodia do práce od 06:00 do 14:00, ale v rámci toho majú aj polhodinovú prestávku, takže ich týždenný pracovný čas je 37,50 hodiny. Zákonník práce ustanovuje aj maximálny týždenný pracovný čas. Normálne je najviac 40 hodín, ale napríklad pri dvojzmennej prevádzke je 38,75 hodiny, pre mladistvého zamestnanca do 16 rokov 30 hodín a podobne.

  Pre týchto zamestnancov platí iná suma minimálnej hodinovej mzdy. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši. Vypočíta sa teda podľa vzorca: 40 / počet hodín kratšieho týždenného pracovného času x 4,023 eura. Výsledok sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta matematicky.

  Minimálna hodinová mzda v roku 2023 podľa týždenného pracovného času
  Týždenný pracovný čas v hodinách Minimálna hodinová mzda
  40 4,023 eura
  38,75 4,153 eura
  37,5 4,291 eura
  33,5 4,804 eura
  30 5,364 eura

  Minimálna mzda podľa stupňa náročnosti práce

  Okrem veľkosti úväzku (pri mesačnej mzde) a týždenného pracovného času (pri hodinovej mzde) vplýva na minimálnu mzdu ešte jeden faktor. Je ním tzv. „stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta“. Inými slovami povedané, minimálna mzda závisí aj od toho, ako náročnú prácu zamestnanec vykonáva. Podľa toho je výška minimálnej mzdy nižšia pre zamestnanca, ktorý vykladá tovar v predajni, vyššia pre mzdového účtovníka a ešte vyššia pre vedúceho prevádzky.

  Rozlišuje sa šesť stupňov náročnosti práce, ktorým sú priradené koeficienty minimálnej mzdy od 1 po 2. S každým stupňom náročnosti práce sa zvyšuje koeficient minimálnej mzdy o 0,2. Zamestnávateľ každému zamestnancovi podľa ním vykonávanej najnáročnejšej pracovnej činnosti priradí stupeň náročnosti práce podľa ich charakteristík uvedených v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

  Minimálna mesačná mzda na rok 2023 podľa stupňa náročnosti práce sa vypočíta podľa zložitého vzorca: (mesačná minimálna mzda pre rok 2023 – mesačná minimálna mzda pre rok 2020) + (mesačná minimálna mzda pre rok 2020 x koeficient minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce). Výsledok sa zaokrúhľuje na najbližších 10 eurocentov.

  Minimálna mesačná mzda v roku 2023 podľa stupňa náročnosti práce
  Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda
  1 1 700 eur
  2 1,2 816 eur
  3 1,4 932 eur
  4 1,6 1 048 eur
  5 1,8 1 164 eur
  6 2 1 280 eur

  Minimálna hodinová mzda na rok 2023 podľa stupňa náročnosti práce pre 40 hodinový týždenný pracovný čas je 1/174 minimálnej mesačnej mzdy podľa príslušného stupňa náročnosti práce. Výsledok sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta. Pri kratšom ustanovenom týždennom pracovnom čase sa postupuje podľa vzorca: 40 / počet hodín kratšieho týždenného pracovného času x minimálna hodinová mzda pre príslušný stupeň náročnosti práce pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase. Výsledok sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta matematicky.

  Minimálna hodinová mzda v roku 2023 podľa stupňa náročnosti práce a týždenného pracovného času

  Stupeň náročnosti práce 40-hodinový týždenný pracovný čas 38,75-hodinový týždenný pracovný čas 37,5-hodinový týždenný pracovný čas 33,5-hodinový týždenný pracovný čas

  30-hodinový týždenný pracovný čas

  1 4,020 eura 4,153 eura 4,291 eura 4,804 eura 5,364 eura
  2 4,690 eura 4,841 eura 5,003 eura 5,600 eura 6,253 eura
  3 5,356 eura 5,529 eura 5,713 eura 6,395 eura 7,141 eura
  4 6,023 eura 6,217 eura 6,425 eura 7,192 eura 8,031 eura
  5 6,690 eura 6,906 eura 7,136 eura 7,988 eura 8,920 eura
  6 7,356 eura 7,593 eura 7,846 eura 8,783 eura 9,808 eura

  Pozor: Minimálna mzda upravená podľa stupňa náročnosti práce sa vzťahuje len na zamestnancov v pracovnom pomere. Na zamestnancov pracujúcich na dohodu sa bez ohľadu na náročnosť nimi vykonávanej práce vzťahuje len minimálna mzda platná pre 1. stupeň náročnosti práce.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Čistá mzda a náklady zamestnávateľa pri minimálnej mzde v roku 2023

  Ako ovplyvní zvýšenie minimálnej mzdy čistú mzdu zamestnanca a o koľko eur sa pri minimálnej mzde zvýšia náklady zamestnávateľa v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022?

  Porovnanie čistej mzdy a nákladov zamestnávateľa pri minimálnej mzde v roku 2023 a 2022

  Subjekt Položka Rok 2023 Rok 2022
  Hrubá mzda 700 eur 646 eur
  Zamestnanec Zdravotné poistenie 28,00 eura 25,84 eura
  Sociálne poistenie 65,80 eura 60,72 eura
  Daň z príjmov 37,23 eura 33,79 eura
  Čistá mzda 568,97 eura 525,65 eura
  Zamestnávateľ Zdravotné poistenie 70,00 eura 64,60 eura
  Sociálne poistenie 176,40 eura 162,77 eura
  Celkové náklady práce 946,40 eura 873,37 eura

  Pre zamestnanca s minimálnou mesačnou mzdou sa v roku 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýši čistá mzda o 43,32 eura.Svoju čistú mzdu si môžete vypočítať aj pomocou kalkulačky pre výpočet čistej a hrubej mzdy.

  Zvýšenie minimálnej mzdy sa samozrejme dotkne aj jeho zamestnávateľa. Pre zamestnávateľa bude zamestnanec s minimálnou mesačnou mzdou 700 eur v roku 2023 „drahší“ o 73,03 eura ako ten istý zamestnanec v roku 2022 s platnou minimálnou mesačnou mzdou 646 eur.

  S výpočtom miezd pre zamestnancov vám pomôže účtovný softvér. Money S3 obsahuje špeciálny modul pre Mzdy a personalistiku.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.