Blog Money / Slovník pojmov / Čistý príjem

Čistý príjem alebo čistá mzda/plat označuje sumu, ktorú zamestnanec reálne dostane na účet.

Jeho protikladom je hrubý príjem. Jeho výška sa zjednáva na pracovnom pohovore a je uvedená v pracovnej zmluve. Hrubá mzda je vždy vyššia ako čistá mzda.

Zamestnanec si totiž zo svojej výplaty prispieva na svoje sociálne (9,4 %) a zdravotné poistenie (4 %). Tieto čiastky mu automaticky strháva zamestnávateľ a rovno ich posiela príslušným úradom.

Ďalej sa z hrubej mzdy platia preddavky na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. To znamená, že mesačný príjem je priebežne zdaňovaný. Mzda/plat sa daní 19 % sadzbou a zamestnanec si môže uplatniť rôzne zľavy, napr. nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka alebo daňový bonus na dieťa.

Po tom, ako z hrubého príjmu odpočítame odvody na poistenie a daň, dostaneme čistý príjem. S výpočtom miezd vám pomôže mzdový systém Money.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: CRM