Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.700

Solitea, a.s. | 02. 09. 2021

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 21.660 a verziou 21.700

Jednoduchšia správa Pripojených dokumentov

• Do verzie 21.700 sme pripravili vylepšenia, ktoré vám zjednodušia prácu s Pripojenými dokumentami. Po novom sa Pripojené dokumenty ukladajú do nového zoznamu Dokumenty v úložisku, ktorý je dostupný na karte Money / Správa dát. Pomocou funkcie Previesť dokumenty môžete do zoznamu presunúť aj dokumenty, ktoré ste pridali v predchádzajúcich verziách Money S3. Pri prevode sa všetky dokumenty z priečinka DOKUMENTY v agende presunú do novo vzniknutého úložiska. Získate tak prehľad o všetkých pripojených dokumentoch priamo v prostredí Money. S dokumentami môžete v zozname pracovať, triediť ich do priečinkov, či sledovať väzby na doklady a ostatné zoznamy programu. Výhodou tohto riešenia je aj vyššia konzistencia dát a rýchle zálohovanie pripojených dokumentov. Podrobnosti nájdete na našich stránkach https://money.sk/navod/prevod_dokumentov_SQL

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie v jednoduchom účtovníctve

• Rozšírili sme možnosti zaúčtovania miezd v jednoduchom účtovníctve, tak aby bolo možné nastaviť samostatné predkontácie pre zaúčtovanie Finančného príspevku na stravovanie v jednoduchom účtovníctve. Prednastaviť je možné predkontáciu pre zaúčtovanie zákonného príspevku zamestnávateľa, aj príspevku zo sociálneho fondu. Pre zákonný príspevok odporúčame zvoliť predkontáciu "V OSTDAŇ" (ostatné daňové výdavky) a pre príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu "V SOCFČER", prípadne "V OSTATNÉ" (v oboch prípadoch ide o nedaňové výdavky)
• Ak vyplácate zamestnancom Finančný príspevok alebo zálohy na stravovanie a zúčtujete ich na Mzde zamestnanca, tieto sumy vstupujú do Vyúčtovania mzdy a pri zaúčtovaní sú súčasťou celkového Záväzku voči zamestnancovi. Po novom sa na Záväzkovom doklade na vyúčtovanie mzdy zamestnanca v jednoduchom účtovníctve vytvoria samostatné položky pre vyúčtovanie mzdy (bez finančného príspevku), finančného príspevku zákonného a finančného príspevku zo soc. fondu.

Nové verzie aplikácii eDane/Win a eDane/Java

• Finančná správa pripravila nové verzie aplikácií eDane /Win a eDane /Java, ktoré sú určené pre elektronické podanie daňových priznaní a výkazov. Na tieto zmeny sme Money pripravili. Vo verzii 21.700 sú už všetky elektronické podania na Finančnú správu presmerované na nové umiestnenie a nové verzie aplikácií eDane.

Ostatné vylepšenia

• Adresár - Zväčšili sme dĺžku premennej Názov firmy až na 255 znakov. Súčasne sme upravili aj tlačové formuláre, aby sa dlhý názov firmy vašich obchodných partnerov na vytlačených dokladoch korektne zobrazil. V zoznamoch sa zobrazuje, tak ako doteraz 50 znakov.
• Doklady - Do zoznamov Pokladničných dokladov, Faktúr vystavených a Typov vystavených faktúr sme doplnili nový stĺpec Zjednodušený daňový doklad.
• Vo všetkých zoznamoch, kde je možné označiť viac záznamov, môžete teraz cez Miestnu ponuku (pop-up menu) vyvolať voľby Označiť všetko, Zrušiť označenie a Invertovať označené. Voľbu Invertovať označené je možné spustiť aj na numerickej klávesnici cez tlačidlo "/". Voľby Označiť všetko a Zrušiť označenie fungujú tak ako doteraz aj cez tlačidlo "+" a "-".

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články