Kontaktné údaje

Adresa: Tajovského 1,
Košice, 04001
IČO: 31737161
Telefón: 421910945321
E-mail: slovdata@slovdata.sk
Web: http://www.slovdata.sk

Služby

  • Vedenie účtovníctva

Činnosti

  • Cestná daň,
  • Daň z nehnuteľnosti,
  • Daň z pridanej hodnoty,
  • Daň z príjmov fyzických osôb,
  • Daň z príjmov právnických osôb,
  • Intrastat,
  • Neziskové organizácie,
  • Personalistika a mzdy,
  • Účtovníctvo

Systémy