Štolfová Marta

Okrem JU a PU pre podnikateľov vediem aj podvojné účtovníctvo pre spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB).

Kontaktné údaje

Adresa: Štúrova 7,
Košice, 04001
IČO: 40164888
Telefón: +421 903 630377
E-mail: mon@ipmon.sk
Web: http://preklady-kosice.sk

Služby

  • Vedenie účtovníctva

Činnosti

  • Daň z motorových vozidiel,
  • Daň z pridanej hodnoty,
  • Daň z príjmov fyzických osôb,
  • Daň z príjmov právnických osôb,
  • Neziskové organizácie,
  • Účtovníctvo,
  • Vedenie účtovníctva

Certifikácie

  • Poradca (Money S3)