VINCENTKA

VINCENTKA vďaka Money S3 ľahko zaviedla systém vysledovania potravín.

V roku 2005 vstúpila do platnosti v Česku norma, ktorá výrobcom a distribútorom potravín nakázala zaviesť systém vysledovania potravín. V tej chvíli musela spoločnosť Vincentka nájsť cenovo dostupné riešenie, ktoré si s touto výzvou poradí. A našla ho v Money S3.

30minútová ukážka
Vyberáte Money S3 a nechce sa vám klikať a skúšať? Nechajte to na nás, predstavíme vám ho ZADARMO.

Kľúčová požiadavka: cenovo dostupný systém, ktorý umožní vysledovanie potravín

Až do roku 2005 spoločnosť Vincentka nemusela riešiť,v akom poradí alebo do akých obchodov svoju minerálnu vodu dodáva. Nebolo to dôležité.

Technická norma STN EN ISO 22000 z roku 2005 to však v Česku od základov zmenila.

Norma zaviedla tzv. Systém vysledovania – aby mali kontrolné orgány prehľad o potravinách v obehu a mohli z trhu rýchlo stiahnuť tie, ktoré sú závadné.

Vincentka zrazu musela evidovať komu, kedy a akú minerálnu vodu predáva. A k tomu potrebovala systém, ktorý prepojí so svojim skladovým hospodárstvom a celý proces vysledovania potravín zautomatizuje. Bežné účtovné programy nič také nevedeli, pokročilé ERP systémy boli pre potreby spoločnosti zbytočne drahé. Firma sa tak rozhodla pre Money S3.


Riešenie: úplná automatizácia sledovateľnosti

Technici do Money S3 naprogramovali softvérový mostík, ktorý prepojil terminály pre snímanie šarží priamo s účtovným softvérom.

Skladník tak pri výdaji minerálnej vody len načíta do terminálu šaržu vydávaného tovaru a Money S3 mu automaticky pripraví dodací list. Na tom je uvedená šarža aj všetky informácie o odberateľovi.

Spoločnosť Vincentka teraz presne vie, ku komu a kedy sa ktorá šarža dostala. A zamestnanci ani napriek tomu nemajú žiadnu prácu navyše.

Výsledok: splnenie zákona aj vyriešenie účtovníctva

Spoločnosť Vincentka vďaka zavedeniu Money S3 splnila legislatívne požiadavky plynúce z novej normy – a navyše získala softvér, ktorý uľahčuje prácu účtovníkom, skladníkom, obchodnému oddeleniu aj manažmentu firmy.

  • Fakturantka z obchodného oddelenia má všetky účtovné doklady on-line na jednom mieste, obchodný referent zase v Money S3 vidí aktuálny stav skladových zásob a môže vytvárať prehľady pre svojich nadriadených.
  • Skladníci pri vydávaní tovaru len načítajú do terminálu šaržu výrobku a hneď si idú do kancelárie pre hotový dodací list.
  • A manažment firmy Vincentka má prehľad o všetkých objednávkach, faktúrach, bankových pohyboch, aj cash-flow.

Záver: riešenie splnilo očakávania

„Po 12 rokoch s Money S3 môžem povedať, že tento systém odporúčame všetkým malým a stredným podnikom, pre ktoré sú robustnejšie ekonomické systémy zbytočne drahé."

„Money S3 spĺňa naše potreby, vie z dát vytvárať pekné prehľady a navyše je vďaka aktualizáciám neustále v súlade s legislatívou."

Vincentka používa