GDPR

Čo je to GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation alebo Všeobecné nariadenie o ochrane dát), je nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov. Toto nariadenie je platné bez ohľadu na lokálne legislatívy v celej Európskej únii a prináša vyššiu ochranu osobných údajov občanov bez ohľadu nato, v ktorom štáte únie sa nachádzajú.

Z pohľadu GDPR sa vaše osobné údaje týkajú 3 kategórií subjektov, ktoré s dátami nakladajú. Sú to:

  • dotknutá osoba,
  • prevádzkovateľ osobných údajov
  • a sprostredkovateľ osobných údajov.

Kto je kto pri TaxEdite? Dá sa to chápať z dvoch uhlov pohľadu – a oba sú správne.

  • Prvou možnosťou je, že prevádzkovateľom údajov vašich zákazníkov (ako dotknutých osôb) ste vy, používatelia TaxEditu.
  • Druhou možnosťou je, že prevádzkovateľom údajov vás (ako používateľov TaxEditu) je Luyten CZ, s.r.o. V tom prípade ste dotknutou osobou vy a sprostredkovateľom údajov je Seyfor Slovensko, a.s.