Skryť menu
Skryť formulár

Daňové tlačivá 2020 na stiahnutie

Excelovské tabuľky pre tvorbu Kontrolného výkazu DPH Excelovská tabuľka pre tvorbu Súhrnného výkazu DPH Excelovské tabuľky pre tvorbu Oznámenia podľa § 43 ods. 17 písm. a) alebo b) Inštalačný balík s podkladmi FR SR pre FDF tlač
Popis Použite vtedy, ak chcete vytvoriť formulár Kontrolný výkaz DPH v TaxEdite z vopred pripravenej excelovskej tabuľky. Obsahuje zabalené dva formáty pre rôzne verzie Office, ak nefunguje jeden, skúste druhý. Použite vtedy, ak chcete vytvoriť formulár Súhrnný výkaz DPH v TaxEdite z vopred pripravenej excelovskej tabuľky. Obsahuje aktuálny formulár SVDPHv20 s dvoma záložkami pre každú časť (I. časť sa dá použiť aj pre starší SVDPHv10). Použite vtedy, ak chcete vytvoriť formulár Oznámenie platiteľa/držiteľa o nepeňažnom plnení podľa § 43 ods. 17 písm. a)/b) v TaxEdite z vopred pripravenej excelovskej tabuľky. Obsahuje zabalené dva formáty pre rôzne verzie Office, ak nefunguje jeden, skúste druhý. Použite vtedy, ak ste si uložili a tým prepísali originálne PDF podklady vyexportovanými dátami iného daňovníka. Tento balík Vám nainštaluje všetky originálne prázdne PDF podklady od FR SR pre FDF tlač.
Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť

Kompletný inštalačný balík sa dá použiť pre inštaláciu

 • Plnej verzie – pre používateľov, ktorí si zakúpili plnú verziu a majú zákaznícke číslo.
  UPOZORNENIE: Používateľom, ktorí nemajú uhradenú Aktualizáciu na rok 2020 neodporúčame vykonať aktualizáciu na verziu 3.13.
 • ŠTART verzie – pre používateľov, ktorí sa po inštalácii automaticky zaregistrujú cez internet.
  POZNÁMKA: Verziu TaxEdit Štart je možné používať pre 1 PC a 1 daňovníka bezplatne 2 roky.
 • Demo verzie – pre používateľov, ktorí si chcú program pozrieť a vyskúšať bez registrácie.
  UPOZORNENIE: V demoverzii je možné editovať vždy len prvú stranu formulárov.

Postup inštalácie

 1. Prevezmite si kompletný inštalačný balík a uložte si ho na disk (napr. do adresára C:Install)
 2. Vlastnú inštaláciu spustite dvojklikom na stiahnutý súbor, čím sa spustí sprievodca inštaláciou
 3. V prvom kroku je nutné prečítať a súhlasiť s podmienkami licenčnej zmluvy
 4. V ďalšom kroku máte možnosť prečítať si novinky a informácie k aktuálnej verzii
 5. Zvoľte druh inštalácie – Plná inštalácia (predvolené)
 6. Vyberte ďalšie úlohy, ktoré majú byť vykonané (odporúčame ponechať predvolené)
 7. Tlačidlom Ďalej inštaláciu spustite a počkajte na jej ukončenie

Postup aktivácie

TaxEdit sa po inštalácii spustí v režime Demoverzie. Aby bolo možné využiť plnú funkčnosť aplikácie, je nutné nainštalovanú verziu Aktivovať. Po prvom otvorení TaxEditu sa spustí Sprievodca aktiváciou. K dispozícii sú štyri spôsoby aktivácie:

 1. Aktivovať TaxEdit cez Internet – predvolená, najpohodlnejšia a najrýchlejšia možnosť, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne (odporúčané). Sprievodca automaticky vygeneruje 16-miestny Aktivačný kľúč, ktorý uvoľní všetky funkcie aplikácie podľa licencie
 2. Získať Aktivačný kľúč telefonicky – aktivácia po telefóne v pracovnej dobe je určená pre klientov, ktorí nemajú prístup k Internetu. Sprievodca vygeneruje 16-miestny kód, ktorý telefonicky oznámite aktivačnému pracovisku. Podľa neho Vám bude oznámený 16-miestny Aktivačný kľúč, ktorý uvoľní všetky funkcie aplikácie podľa licencie
 3. Získať Aktivačný kľúč pomocou elektronickej pošty – obdobné ako predchádzajúci spôsob, akurát namiesto telefónu je použitý email
 4. Aktivovať TaxEdit ručne – ručnú aktiváciu možno vykonať, pokiaľ už máte Aktivačný kľúč pre Váš počítač

Na koľko PC môžem inštalovať TaxEdit

V súlade s licenčnými podmienkami je možné aktivovať TaxEdit na příslušnom počte počítačov, ďalší pokus o aktiváciu nad rozsah licencie bude systémom odmietnutý. Pred upgradom verzie, preinštaláciou operačného systému alebo prenesením produktu na iný počítač, je potrebné vykonať deaktiváciu produktu cez menu Pomoc/O programe/Deaktivovať. Tým sa uvoľní Aktivačný kľúč a budete môct aktivovať produkt nanovo podľa pokynov vyššie, čím získate nový Aktivačný klúč.