Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.001
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.001

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.001
Seyfor Slovensko, a.s.
20. 12. 2022
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.001

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 22.950 a verziou 23.001.

Pripravené zoznamy pre rok 2023

 • Do Pripravených zoznamov sme doplnili účtovné konštanty potrebné pre založenie nového účtovného roka 2023.
 • S platnosťou od 1.1.2023 sa zvyšujú sadzby domáceho stravného poskytovaného pri pracovných cestách. Nové sadzby stravného podľa doby trvania pracovnej cesty sme pridali do Legislatívy cestovných náhrad.
 • Do Pripravených zoznamov sme doplnili nové Kódy kombinovanej nomenklatúry platné od roku 2023, aby ste ich mohli použiť na dokladoch. Pre jednoduchšiu identifikáciu, názov nového kódu začína vždy textom „(2023)“.

Ďalšia znížená sadzba DPH 5 % od 1.1.2023

Od roku 2023 sa zavádza druhá znížená sadzba DPH vo výške 5 %. Toto zvýhodnenie súvisí s prijatím Zákona o  štátnej podpore nájomného bývania.

Zvýhodnená sadzba sa bude uplatňovať pri dodaniach stavby/časti stavby a na obnovu a prestavbu stavby/časti stavby, vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe:

– ktorá je stavbou pre účely štátom podporovaného nájomného bývania

– a prijímateľom plnenia bude prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania

 • V tejto súvislosti sme novú sadzbu DPH pridali do Money. Od roku 2023 sa bude zobrazovať na všetkých dokladoch, aby ste ju v prípade potreby mohli použiť. Na tlačových zostavách dokladov (napr. Vystavených faktúr, Prijatých faktúr, Objednávkach) sa v rozpise DPH bude 5 % sadzba zobrazovať iba v prípade, ak je na doklade použitá.

Kopírovanie bankových a pokladničných dokladov z minulých rokov

 • Do zoznamu Pokladničných a Bankových dokladov sme pridali nové funkcie, ktoré vám umožnia kopírovať Pokladničné doklady a Bankové doklady z minulých rokov. V spodnej časti zoznamu sa teraz zobrazujú záložky rokov. Prepnutím na záložku iného roku sa zobrazia doklady z daného roka a zároveň je povolená funkcia Kopírovať, ktorá doklad pod kurzorom skopíruje do aktuálneho roka, v ktorom je Money spustené a doplní systémový dátum.

Hromadný export dokladov do PDF

 • Do všetkých zoznamov dokladov sme doplnili funkciu hromadného exportu dokladov do PDF. Pri označení viacerých záznamov a spustení tlače dokladu sa zobrazí sprievodca tlačou, v ktorom je teraz umiestnená funkcia Export do PDF. Po stlačení tlačidla sa zobrazí okno na výber priečinka a po nastavení sa všetky označené doklady vyexportujú do PDF. Pre každý doklad sa vytvorí samostatný PDF súbor.

Legislatívne zmeny v module Mzdy a personalistika

Nová verzia umožňuje kompletné prihlasovanie zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 do Sociálnej poisťovne.

Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Od nového roka je možné uzatvárať špeciálne dohody o pracovnej činnosti, tzv. Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Podmienky, za akých je možné so zamestnancom takúto dohodu uzatvoriť určuje Zákonník práce. Napríklad počet hodín nesmie prekročiť 520 za rok, je možné ju uzatvoriť na obdobie maximálne 8 mesiacov, priemerný týždenný prac. čas nesmie prekročiť 40 hodín a môžu sa vzťahovať len na výkon špecifických sezónnych prác v poľnohospodárstve, cestovnom ruchu, potravinárstve a lesnom hospodárstve. Dohodárov na výkon sezónnej práce sa bude týkať odvodové zvýhodnenie – poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti sa bude platiť z vymeriavacieho základu zníženého o odvodovú odpočitateľnú položku (pre rok 2023 bude OOP vo výške 605,50 €).

 • V tejto súvislosti sme do Karty pracovného pomeru pridali nový typ zamestnanca „Dohoda na výkon sezónnej práce“. Môžete si ho vybrať pri zakladaní nového pracovného pomeru zamestnanca.
 • Pri prihlasovaní zamestnanca do sociálnej poisťovne sa automaticky do Registračného listu FO prevezme tento typ dohody a program mu pridelí kód podľa požiadaviek sociálnej poisťovne (číselné označenie pri tlači RLFO „23“ a pri exporte do XML „ZECDVSP“).

Analytické / štatistické údaje pre Sociálnu poisťovňu

Od 1. januára 2023 bude zamestnávateľ povinný viesť evidenciu analytických údajov v rozsahu:

číselný kód miesta výkonu práce

dohodnutý rozsah pracovného času

počet odpracovaných hodín

číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.

Zároveň bude mať povinnosť oznamovať tieto údaje sociálnej poisťovni pri prihlasovaní zamestnanca, pri ich zmene v Registračnom liste FO a v Mesačnom výkaze a Výkaze poistného a príspevkov.

 • Aby ste sa na nové povinnosti mohli pripraviť pridali sme na Kartu zamestnanca na záložku Mzdy / Ostatné údaje pre SP nové polia Miesto výkonu práce, Druh vykonávanej práce a Dohodnutý rozsah pracovného času.
 • Miesto výkonu práce a Druh vykonávanej práce vyberiete z pripravených nových číselníkov. Dohodnutý rozsah pracovného času je možné nastaviť týždenne v hodinách. Ak nie je u zamestnanca rozsah pracovného času dohodnutý, môžete si v roletovej ponuke vybrať možnosť „nie je určený“.
 • Všetky prednastavené údaje sa budú automaticky prenášať do Registračného listu FO pri prihlasovaní zamestnanca do Sociálnej poisťovne.
 • Nastaviť analytické údaje môžete aj hromadne na označených zamestnancoch prostredníctvom funkcie Hromadné zmeny.
 • Do Nastavenia agendy sme pridali nové pole Miesto výkonu práce, ak si ho prednastavíte, program ho bude automaticky preberať pri zakladaní novej Karty zamestnanca.

UPOZORNENIE:

Analytické údaje sú povinné pri zasielaní RLFO (prihláška) za zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023. Ak prihlasujete zamestnancov s dátumom nástupu do 31.1.2022, tieto údaje zatiaľ nie sú povinné.

Sociálna poisťovňa bude požadovať oznámenie analytických údajov za zamestnancov, ktorí nastúpili pred 1.1.2023 a ich pracovný pomer pokračuje aj v roku 2023 v termíne na podanie mesačného výkazu poistného za január 2023 – to znamená vo februári. Oznámenie sa bude realizovať na Registračnom liste typu Zmena a na tento účel pre vás do januárovej verzie Money S3 pripravujeme hromadné oznámenie analytických údajov.

Aktualizované tlačové zostavy

 • Pridali sme nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch pre rok 2022 (POT39_5v22/daňový bonus), ktorý 13.12.2022 zverejnila Finančná správa. Obsahuje rozpis vyplatených daňových bonusov v jednotlivých mesiacoch júl až december 2022.
 • Toto tlačivo je nevyhnutné použiť v prípade, ak ste zamestnancovi vyplácali daňový bonus na vyživované deti v období od júla do decembra 2022. Predchádzajúce vzory potvrdenia pre rok 2022 (POT39_5v22, POT39_5v22júl-december) sú platné len, ak zamestnanec nemal vyplatený daňový bonus po 30.6.2022.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia