Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.062
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.062

Seyfor Slovensko, a.s.
02. 02. 2010
Doba čtení1 minúta čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.061 (v distribúcii od 2.2.2010) a verziou 11.062 (v distribúcii od 19.2.2010).[toc]

Fakturácia

 • Bola optimalizovaná rýchlosť pri práci s vystavenými i prijatými faktúrami.
 • Tlač faktúr vytvorených pred verziou 11.060 tlačí vyplnený rozpis DPH.

Mzdy

 • Bol aktualizovaný aparát Ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2009. K dispozícii sú nové formuláre ročných zúčtovaní zdravotného poistenia, oznámenia pre zamestnancov, zamestnávateľov a poisťovniam.
 • Tlačová zostava Hlásenie o zrazenej dani z príjmu bola upravená podľa vzoru platného pre rok 2009. V rozpise zamestnancov je teraz informácia o vykonaní ročného zúčtovania dane. Aktualizovaná bola aj šablóna pre export rozpisu zamestnancov.
 • Nedoplatok zdravotného poistenia nesprávne navyšoval základ dane v ročnom zúčtovaní dane z príjmov. Tento problém bol odstránený.
 • Tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch teraz umožňuje editáciu načítaného zoznamu vyživovaných detí, vrátane opravy sumy daňového bonusu.

Ostatné

 • E-shop konektor teraz exportuje s adresou aj informáciu o pridelenej cenovej hladine dealera.
 • E-shop konektor exportuje s dátami kmeňových kariet po novom informáciu o type a dĺžke  záručnej doby, hmotnosti a objemu. Súčasne bol tiež rozšírený import objednávok v režime oprava, kde je teraz možné importovať i pole doprava a platobné podmienky.
 • E-shop konektor po novom s adresou importuje i kontaktné osoby a zoznam bankových účtov.
 • Bola upravená exportná šablóna pre tlačovú zostavu Súhrnný výkaz. Teraz je možné vyexportovať zostavu vo formáte vhodnom pre elektronické podanie na portáli Daňovej správy. Vhodné nastavenie exportu je možné načítať z pripravených zoznamov.
 • Do pripravených zoznamov boli doplnené výkazy (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) pre neziskové organizácie za rok 2009 a 2010. Boli upravené výkazy Súvaha 2009 a Súvaha 2010 pre podnikateľské subjekty.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia