Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.092
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.092

Seyfor Slovensko, a.s.
21. 02. 2011
Doba čtení4 minúty čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.091 (v distribúcii od 31.01.2011) a verziou 11.092 (v distribúcii od 22.02.2011).

[toc]

Fakturácia

 • Vo faktúrach  sa na skladových položkách typu komplet alebo sada zobrazuje hodnota poľa „obstarávacia cena“.

Sklady

 • Prehľadové zostavy v skladoch teraz umožňujú využívať funkciu „vrátane pohybov s nulovou cenou“ pre všetky tlačové výstupy bez obmedzenia.
 • Ak používateľ definuje „vedľajšie merné jednotky“ na karte zásoby a použije pre predaj inú ako základnú mernú jednotku, dochádza pri predaji z prostredia predajného košíka k správnemu výpočtu v stĺpci „zostáva vybaviť merných jednotiek“ na položkách objednávky a dodacieho listu.

Mzdy

 • Bola aktualizovaná tlačová zostava Hlásenie o zrazenej dani z príjmov podľa vzoru platného pre rok 2010. Doplnili sme možnosť exportu do originálnych tlačív MF SR.  Po kliknutí na tlačidlo „MF SR“ sa zobrazí roletová ponuka formulárov ročného hlásenia. K dispozícii je samostatná tlač 1. a 2. strany tlačiva, tlač rozpisu zamestnancov (tretích strán), rovnako je možné využiť tlač potvrdenia o podaní. Pri tlači rozpisu zamestnancov  sme  zohľadnili obmedzenia tlače do PDF formulárov (nie je možné vytvoriť v jednej dávke viac ako 30 strán časti V – rozpisu zamestnancov) a pri počte zamestnancov  nad 120 je možné použiť tlač Rozpisu zamestnancov (ďalších 30 strán)
 • UPOZORNENIE: všetky originálne tlačivá vo formáte PDF sú editovateľné a zmeny je možné uložiť. V prípade, ak si chcete vyexportovaný vyplnený formulár uložiť, je potrebné zvoliť možnosť „uložiť ako“ a  tlačivo uložiť pod iným názvom. Inak by došlo k prepisu pôvodného prázdneho vzoru.
 • Sú pripravené nové formuláre Ročného zúčtovania zdravotného poistenia podľa vzoru platného pre rok 2010. K dispozícii sú formuláre ročných zúčtovaní typu A, X (s listami XA), S (s listami SA), vrátane potvrdenia o podaní týchto RZZP, oznámenia o preplatku/nedoplatku zamestnancom aj iným zamestnávateľom a oznámenia pre poisťovne.

Ostatné

 • Používateľ, ktorý obnoví zálohu agendy na inom než pôvodnom počítači je schopný korektne používať export a import prostredníctvom nastaveného E-shop konektora. Teraz je funkcia ošetrená tak, že stačí nastavenie E-shop konektora iba znova uložiť a používateľ môže výmenu dát opäť používať bez obmedzenia.
 • Používateľ, ktorý obnoví zálohu agendy na inom ako pôvodnom počítači je schopný korektne používať dátovú výmenu medzi agendou Účtovnej centrály a Účtovného klienta. Nedošlo k novému nastaveniu ciest pre export a import dát. Pôvodné nastavenie sa automaticky pri prvom otvorení zoznamu externých aplikácií vymaže a používateľ má možnosť nastaviť definície Centrály/Klienta znova.
 • Zjednotili sme zobrazovanie rozpisu cien skladových položiek vedených vo vedľajších merných jednotkách. Na všetkých dokladoch je vždy rozpis cien na položkách uvádzaný v domácej mene rovnako ako pri položkách vedených v hlavnej množstvovej jednotke.
 • Agenda/Dátové súbory/Nastavenie agend – nastavenie vylúčených agend z hromadných operácií s dátovými súbormi sa už správne ukladá aj používateľom, ktorí majú v prístupových právach nastavenú nejakú používateľskú konfiguráciu. Toto nastavenie je spoločné pre všetkých používateľov.
 • Pri neskladových položkách objednávok sa už správne zobrazuje pole „zostáva vybaviť“.
 • Bola zavedená podpora vedľajších merných jednotiek zásob v programe Money S3 Kasa – pri zásobách s nastavenou vedľajšou mernou jednotkou , ako východiskovou množstevnou jednotkou pre predaj, sa v Money S3 Kase po pridaní do predajky vzťahuje počet MJ k zvolenej mernej jednotke.
 • Používateľ, používajúci pre obchodovanie na internete elektronický obchod „E-shop konektor“ má možnosť nastaviť jednotlivým zásobám tzv. „alternatívnu zásobu“, čo je možné nastaviť na Karte zásoby.  Pri použití tejto funkcie dôjde k vzájomnému previazaniu týchto zásob. Ak sa za týchto okolností exportovali na on-line obchod iba zmenené zásoby, potom dochádzalo k exportu iba tej zásoby, z ktorej bola väzba nastavená. Teraz sa exportujú obidve.
 • Je možné pridávať výrobné čísla ku skladovým položkám faktúr pomocou pokladničného komponentu „Snímač čiarového kódu pripojený na sériový port
 • Bol aktualizovaný formát príkazov na úhradu pre UniCredit Banku vo formáte Multicash.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia