Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.092
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.092

Seyfor Slovensko, a.s.
21. 02. 2011
Doba čtení4 minúty čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.091 (v distribúcii od 31.01.2011) a verziou 11.092 (v distribúcii od 22.02.2011).

[toc]

Fakturácia

 • Vo faktúrach  sa na skladových položkách typu komplet alebo sada zobrazuje hodnota poľa „obstarávacia cena“.

Sklady

 • Prehľadové zostavy v skladoch teraz umožňujú využívať funkciu „vrátane pohybov s nulovou cenou“ pre všetky tlačové výstupy bez obmedzenia.
 • Ak používateľ definuje „vedľajšie merné jednotky“ na karte zásoby a použije pre predaj inú ako základnú mernú jednotku, dochádza pri predaji z prostredia predajného košíka k správnemu výpočtu v stĺpci „zostáva vybaviť merných jednotiek“ na položkách objednávky a dodacieho listu.

Mzdy

 • Bola aktualizovaná tlačová zostava Hlásenie o zrazenej dani z príjmov podľa vzoru platného pre rok 2010. Doplnili sme možnosť exportu do originálnych tlačív MF SR.  Po kliknutí na tlačidlo „MF SR“ sa zobrazí roletová ponuka formulárov ročného hlásenia. K dispozícii je samostatná tlač 1. a 2. strany tlačiva, tlač rozpisu zamestnancov (tretích strán), rovnako je možné využiť tlač potvrdenia o podaní. Pri tlači rozpisu zamestnancov  sme  zohľadnili obmedzenia tlače do PDF formulárov (nie je možné vytvoriť v jednej dávke viac ako 30 strán časti V – rozpisu zamestnancov) a pri počte zamestnancov  nad 120 je možné použiť tlač Rozpisu zamestnancov (ďalších 30 strán)
 • UPOZORNENIE: všetky originálne tlačivá vo formáte PDF sú editovateľné a zmeny je možné uložiť. V prípade, ak si chcete vyexportovaný vyplnený formulár uložiť, je potrebné zvoliť možnosť „uložiť ako“ a  tlačivo uložiť pod iným názvom. Inak by došlo k prepisu pôvodného prázdneho vzoru.
 • Sú pripravené nové formuláre Ročného zúčtovania zdravotného poistenia podľa vzoru platného pre rok 2010. K dispozícii sú formuláre ročných zúčtovaní typu A, X (s listami XA), S (s listami SA), vrátane potvrdenia o podaní týchto RZZP, oznámenia o preplatku/nedoplatku zamestnancom aj iným zamestnávateľom a oznámenia pre poisťovne.

Ostatné

 • Používateľ, ktorý obnoví zálohu agendy na inom než pôvodnom počítači je schopný korektne používať export a import prostredníctvom nastaveného E-shop konektora. Teraz je funkcia ošetrená tak, že stačí nastavenie E-shop konektora iba znova uložiť a používateľ môže výmenu dát opäť používať bez obmedzenia.
 • Používateľ, ktorý obnoví zálohu agendy na inom ako pôvodnom počítači je schopný korektne používať dátovú výmenu medzi agendou Účtovnej centrály a Účtovného klienta. Nedošlo k novému nastaveniu ciest pre export a import dát. Pôvodné nastavenie sa automaticky pri prvom otvorení zoznamu externých aplikácií vymaže a používateľ má možnosť nastaviť definície Centrály/Klienta znova.
 • Zjednotili sme zobrazovanie rozpisu cien skladových položiek vedených vo vedľajších merných jednotkách. Na všetkých dokladoch je vždy rozpis cien na položkách uvádzaný v domácej mene rovnako ako pri položkách vedených v hlavnej množstvovej jednotke.
 • Agenda/Dátové súbory/Nastavenie agend – nastavenie vylúčených agend z hromadných operácií s dátovými súbormi sa už správne ukladá aj používateľom, ktorí majú v prístupových právach nastavenú nejakú používateľskú konfiguráciu. Toto nastavenie je spoločné pre všetkých používateľov.
 • Pri neskladových položkách objednávok sa už správne zobrazuje pole „zostáva vybaviť“.
 • Bola zavedená podpora vedľajších merných jednotiek zásob v programe Money S3 Kasa – pri zásobách s nastavenou vedľajšou mernou jednotkou , ako východiskovou množstevnou jednotkou pre predaj, sa v Money S3 Kase po pridaní do predajky vzťahuje počet MJ k zvolenej mernej jednotke.
 • Používateľ, používajúci pre obchodovanie na internete elektronický obchod „E-shop konektor“ má možnosť nastaviť jednotlivým zásobám tzv. „alternatívnu zásobu“, čo je možné nastaviť na Karte zásoby.  Pri použití tejto funkcie dôjde k vzájomnému previazaniu týchto zásob. Ak sa za týchto okolností exportovali na on-line obchod iba zmenené zásoby, potom dochádzalo k exportu iba tej zásoby, z ktorej bola väzba nastavená. Teraz sa exportujú obidve.
 • Je možné pridávať výrobné čísla ku skladovým položkám faktúr pomocou pokladničného komponentu „Snímač čiarového kódu pripojený na sériový port
 • Bol aktualizovaný formát príkazov na úhradu pre UniCredit Banku vo formáte Multicash.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.