Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 13.201
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 13.201

Seyfor Slovensko, a.s.
20. 02. 2013
Doba čtení3 minúty čítania

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 13.103 (v distribúcii od 28. januára 2013) a verziou 13.201 (v distribúcii od 20. februára 2013).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2013″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 13.201![/button]

Aktualizované tlačivá v mzdách

Mesačný prehľad o príjmoch a zrazených preddavkoch zo závislej činnosti

 • Do verzie 13.200 sme pripravili nové exporty Prehľadu o zrazenej dani z príjmov (mesačný výkaz) podľa vzoru platného pre rok 2013. K dispozícii je export do originálnych formulárov (prostredníctvom tlačidla „Tlačivo MF SR“). Využiť môžete aj priamy export do aplikácie eDANE.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2012

 • Aktualizovali sme aparát ročného zúčtovania dane za rok 2012. Po spracovaní ročného zúčtovania dane Vám teraz program umožní automaticky vytvoriť aj „Potvrdenie o zaplatení dane“ na účely vyhlásenia na poukázanie 2 alebo 3% zaplatenej dane.

Novú tlačovú zostavu Potvrdenie o zaplatení dane nájdete v zozname ročných zúčtovaní v ponuke Tlač. Údaje potrebné pre jej správne vyplnenie  zadáte priamo v karte Ročného zúčtovania v záložke Potvrdenie o zapl. dane.

Ročné hlásenie o úhrne príjmov a preddavkoch zo závislej činnosti

 • Tlačovú zostava „Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročné) sme zaktualizovali podľa vzoru MF SR platného pre rok 2012. Po novom sa samostatne vykazujú údaje o zamestnancoch, ktorým ste spracovali ročné zúčtovanie dane za rok 2012 a samostatne zamestnanci, ktorým nebolo ročné zúčtovanie vykonané.

Zostavu môžete exportovať do originálnych tlačív. Pripravené sú originálne tlačivá pre tlač sumárnych strán a potvrdenia o podaní a samostatne pre jednotlivé typy zamestnancov.

Ostatné novinky v mzdách

 • Počet dní trvania zdravotného poistenia u jednotlivých zamestnancov si teraz môžete zadať priamo na spracovávanej mzde. Položku „Počet kalen. dní platenia ZP“ na karte Mzdy – záložka Odpracované môžete upravovať a nastaviť tak skutočný počet kalendárnych dní v mesiaci, keď bol zamestnanec poistený v zdravotnej poisťovni. Novinka je určená najmä pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú „dohodárov“ s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom.
 • Tlačovú zostavu Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sme zaktualizovali podľa odporúčaného vzoru pre rok 2013.

Účtovníctvo

Výkazy o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch

 • Prehľady a tlačové zostavy / Ďalšie zostavy – vo verzii 13.200 sú pripravené aktualizované výkazy pre jednoduché účtovníctvo za rok 2012. Tlačovú zostavu Prehľad o príjmoch, výdavkoch, majetku a záväzkoch môžete vyexportovať do originálnych tlačív (prostredníctvom tlačidla „Tlačivo MF SR“) alebo do súborov vhodných pre elektronické podanie.

DPH

 • Zoznam  podaní – novo pridávaný záznam (daňového priznania alebo súhrnného výkazu) môžete teraz exportovať do PDF ešte pred jeho uložením do zoznamu podaní.

Uzávierky

 • Uzávierkové operácie / Uzatvorenie roka – Prevod počiatočného stavu salda, DPH a zostatkov na bankových účtoch a pokladniciach z aktuálneho do vybraného účtovného roka je teraz rýchlejší.

Obchod

Predaj / Nákup

 • Na všetkých Objednávkových dokladoch, Zálohových faktúrach a dokladoch Servisu a Opráv sa v hlavičke dokladu nevypĺňa pole Vybaviť najskôr. Efektívnejšie tak môžete pracovať s objednávkovými dokladmi pri preberaní starších dokladov.

Adresár

 • Zoznam akcií vyvolaný z Karty adresára alebo Karty zákazky sa automaticky filtruje – zobrazujú sa akcie súvisiace s práve otvorenou adresou alebo zákazkou.

Ostatné

 • Od 1. 3. 2013 dôjde v Money S3 k zrušeniu natívneho prepojenia na jednotlivé internetové obchody. Obchodovanie na internete je v programe Money S3 naďalej podporované prostredníctvom modulu E-shop konektor, ktorý funguje ako univerzálny prostriedok. Modul prijíma a zasiela všetky potrebné dáta na internetový obchod v univerzálnom formáte XML. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu je potom podpora tohto formátu dát na strane e-shopu, zaistená jeho výrobcom. Pri zakúpení E-shop konektora dostanete kompletnú vývojovú dokumentáciu, okrem toho môžu vývojári vášho e-shopu využiť možnosť konzultácií priamo s CÍGLER SOFTWARE,  a. s.
 • Funkcia Súčet v zozname neuhradených dokladov na záložke z minulých rokov zahŕňa doklady spadajúce do označeného obdobia.

 

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia