Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 13.201
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zverejnená nová verzia Money S3 13.201

Seyfor Slovensko, a.s.
20. 02. 2013
Doba čtení3 minúty čítania

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 13.103 (v distribúcii od 28. januára 2013) a verziou 13.201 (v distribúcii od 20. februára 2013).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2013″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 13.201![/button]

Aktualizované tlačivá v mzdách

Mesačný prehľad o príjmoch a zrazených preddavkoch zo závislej činnosti

 • Do verzie 13.200 sme pripravili nové exporty Prehľadu o zrazenej dani z príjmov (mesačný výkaz) podľa vzoru platného pre rok 2013. K dispozícii je export do originálnych formulárov (prostredníctvom tlačidla „Tlačivo MF SR“). Využiť môžete aj priamy export do aplikácie eDANE.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2012

 • Aktualizovali sme aparát ročného zúčtovania dane za rok 2012. Po spracovaní ročného zúčtovania dane Vám teraz program umožní automaticky vytvoriť aj „Potvrdenie o zaplatení dane“ na účely vyhlásenia na poukázanie 2 alebo 3% zaplatenej dane.

Novú tlačovú zostavu Potvrdenie o zaplatení dane nájdete v zozname ročných zúčtovaní v ponuke Tlač. Údaje potrebné pre jej správne vyplnenie  zadáte priamo v karte Ročného zúčtovania v záložke Potvrdenie o zapl. dane.

Ročné hlásenie o úhrne príjmov a preddavkoch zo závislej činnosti

 • Tlačovú zostava „Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročné) sme zaktualizovali podľa vzoru MF SR platného pre rok 2012. Po novom sa samostatne vykazujú údaje o zamestnancoch, ktorým ste spracovali ročné zúčtovanie dane za rok 2012 a samostatne zamestnanci, ktorým nebolo ročné zúčtovanie vykonané.

Zostavu môžete exportovať do originálnych tlačív. Pripravené sú originálne tlačivá pre tlač sumárnych strán a potvrdenia o podaní a samostatne pre jednotlivé typy zamestnancov.

Ostatné novinky v mzdách

 • Počet dní trvania zdravotného poistenia u jednotlivých zamestnancov si teraz môžete zadať priamo na spracovávanej mzde. Položku „Počet kalen. dní platenia ZP“ na karte Mzdy – záložka Odpracované môžete upravovať a nastaviť tak skutočný počet kalendárnych dní v mesiaci, keď bol zamestnanec poistený v zdravotnej poisťovni. Novinka je určená najmä pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú „dohodárov“ s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom.
 • Tlačovú zostavu Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sme zaktualizovali podľa odporúčaného vzoru pre rok 2013.

Účtovníctvo

Výkazy o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch

 • Prehľady a tlačové zostavy / Ďalšie zostavy – vo verzii 13.200 sú pripravené aktualizované výkazy pre jednoduché účtovníctvo za rok 2012. Tlačovú zostavu Prehľad o príjmoch, výdavkoch, majetku a záväzkoch môžete vyexportovať do originálnych tlačív (prostredníctvom tlačidla „Tlačivo MF SR“) alebo do súborov vhodných pre elektronické podanie.

DPH

 • Zoznam  podaní – novo pridávaný záznam (daňového priznania alebo súhrnného výkazu) môžete teraz exportovať do PDF ešte pred jeho uložením do zoznamu podaní.

Uzávierky

 • Uzávierkové operácie / Uzatvorenie roka – Prevod počiatočného stavu salda, DPH a zostatkov na bankových účtoch a pokladniciach z aktuálneho do vybraného účtovného roka je teraz rýchlejší.

Obchod

Predaj / Nákup

 • Na všetkých Objednávkových dokladoch, Zálohových faktúrach a dokladoch Servisu a Opráv sa v hlavičke dokladu nevypĺňa pole Vybaviť najskôr. Efektívnejšie tak môžete pracovať s objednávkovými dokladmi pri preberaní starších dokladov.

Adresár

 • Zoznam akcií vyvolaný z Karty adresára alebo Karty zákazky sa automaticky filtruje – zobrazujú sa akcie súvisiace s práve otvorenou adresou alebo zákazkou.

Ostatné

 • Od 1. 3. 2013 dôjde v Money S3 k zrušeniu natívneho prepojenia na jednotlivé internetové obchody. Obchodovanie na internete je v programe Money S3 naďalej podporované prostredníctvom modulu E-shop konektor, ktorý funguje ako univerzálny prostriedok. Modul prijíma a zasiela všetky potrebné dáta na internetový obchod v univerzálnom formáte XML. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu je potom podpora tohto formátu dát na strane e-shopu, zaistená jeho výrobcom. Pri zakúpení E-shop konektora dostanete kompletnú vývojovú dokumentáciu, okrem toho môžu vývojári vášho e-shopu využiť možnosť konzultácií priamo s CÍGLER SOFTWARE,  a. s.
 • Funkcia Súčet v zozname neuhradených dokladov na záložke z minulých rokov zahŕňa doklady spadajúce do označeného obdobia.

 

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.