Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 14.200
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 14.200

Seyfor Slovensko, a.s.
20. 02. 2014
Doba čtení4 minúty čítania

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 14.100 (v distribúcii od 23. januára 2014) a verziou 14.200 (v distribúcii od 20. februára 2014).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2014″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 14.200![/button]

Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

 • Do verzie 14.200 sme zaktualizovali aparát daňových priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb podľa vzorov platných pre rok 2013. Pripravené sú výstupy do originálnych tlačív (Nastavenie tlače /Tlačivo MF SR) a rovnako aj export súboru vhodného pre elektronické podanie prostredníctvom aplikácie eDane alebo priamo cez portál Finančnej správy.

Nový vzor Poznámok k účtovnej závierke

 • Upravili sme zostavu Poznámky k účtovnej závierke. Tlačová zostava teraz obsahuje aktuálne predpísané tabuľky pre zostavenie Poznámok k účtovnej závierke za rok 2013. Nový vzor poznámok môžete prevziať  prostredníctvom tlačidla Pripravený zoznam umiestneným na karte tlačovej zostavy.

Aktualizované daňové zostavy v module Miezd a personalistiky

Ročné zúčtovanie dane za rok 2013

 • Ročné zúčtovanie dane – Aktualizovali sme výpočet ročného zúčtovania dane podľa vzoru platného pre rok 2013. Pripravené je nové tlačivo ročného zúčtovania dane.

Vybrané konštanty, potrebné pre správne zostavenie ročného zúčtovania dane sme po novom umiestnili v Nastavení miezd. Pred spracovaním ročného zúčtovania preto odporúčame prevziať aktuálne nastavenie miezd z pripravených zoznamov prostredníctvom funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

 • Potvrdenie o zaplatení dane – Upravili sme Potvrdenie o zaplatení dane pre účely vyhlásenia o poukázaní 2 alebo 3% dane. Tlačivo je dostupné v zozname Ročné zúčtovanie dane

Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013

 • Aktualizovali sme tlačovú zostavu Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročné) podľa vzoru platného pre rok 2013. V karte tlačovej zostavy môžete zadávať nové údaje o Zástupcovi. Pripravené sú výstupy do originálnych formulárov a exporty pre elektronické podanie.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2014

 • K dispozícii je aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch pre rok 2014. Na karte tlačovej zostavy si po novom môžete vyberať, či chcete v potvrdení uvádzať rodné číslo alebo dátum narodenia zamestnanca, prípadne či zostavujete opravné potvrdenie.

Používateľské nastavenie pri tlači Kontrolného výkazu

 • V sprievodcovi tlačou Kontrolného výkazu sme pridali používateľské nastavenie, prostredníctvom, ktorého môžete zmeniť údaj, ktorý sa bude z dokladu preberať do poľa Poradové číslo faktúry.

Štandardne sa do poľa Poradového čísla faktúry preberá pri Faktúrach prijatých a Záväzkoch údaj z poľa Prijatý doklad, pri Interných dokladoch, ktoré vznikli pri automatickom reverse charge sa preberá údaj Prijatý doklad z faktúry, ku ktorej bol reverse charge vytvorený. Pri ostatných dokladoch (Faktúry vystavené, Pohľadávky, Bankové doklady, Pokladničné doklady, Interné doklady bez väzby na reverse charge) sa do Poradového čísla faktúry preberá údaj z poľa Doklad.

Ak je to nevyhnutné, môžete v používateľskom nastavení určiť, že sa pri konkrétnom druhu dokladov bude do poľa Poradové číslo faktúry preberať údaj Variabilný symbol.

 • Do Podrobnej tlače kontrolného výkazu sme doplnili novú pomocnú premennú Počet záznamov

Money

Možnosti a nastavenie

 • Pripravených zoznamoch je k dispozícii aktualizovaný zoznam kódov kombinovanej nomenklatúry.
 • Homebanking – formát SEPA XML – upravili sme export príkazu na úhradu vo formáte SEPA XML. Po novom sa informácie o názve príkazcu /príjemcu a ich adresy exportujú bez diakritiky.

Obchod

Predaj / Nákup

 • V tlačových zostavách Kniha prijatých faktúr, Kniha vystavených faktúr, Zoznam skladových dokladov a do tlačových zostáv skladových dokladov si teraz môžete vybrať novú premennú pre tlač dátumu skladového pohybu.

Adresár

 • Do hromadných operácií adresára Hromadné zmeny vybraných údajov adresy bola doplnená možnosť nastavovať a rušiť zľavy na Kartách adresára

Sklad

Sklad

 • Import zásob z Excelu sme upravili tak, že už nie je potrebné pri importe vyberať skladovú skupinu. Ak budete importovať nové zásoby a nezvolíte skupinu, do ktorej sa majú zaradiť, program ich automaticky naimportuje do skupiny „Nezaradené“.

Tlačové zostavy

 • Ďalšie – Podlimitné / nadlimitné zásoby – do zostavy je teraz možné pridať novú premennú pre tlač PLU. Do zostavy nevstupujú zásoby z Cenníkových skladov, netlačia sa skladové skupiny, ktoré neobsahujú žiadne podlimitné alebo nadlimitné zásoby a Skladová skupina Nezaradené sa tlačí pre každý sklad iba raz.

Správa skladu

 • V hromadných operáciách Zmeny konfiguračných údajov zásoby môžete teraz hromadne odstrániť Parametre zásob, s ktorými sa obchoduje na internete.

Ostatné

 • Upravili a spresnili sme chybové hlásenie , ak je súbor, ktorý má byť zálohovaný používaný iným programom.
 • V prípade, ak je XML dátový súbor poškodený, Money hlási, že nastala chyba pri načítaní čísla prenosu z XML. Toto upozornenie sa pri parametrickom importe zobrazovať nebude. Informácia o tejto chýba sa zapíše do logu importu.

 

 

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia