Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 14.300
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zverejnená nová verzia Money S3 14.300

Seyfor Slovensko, a.s.
17. 03. 2014
Doba čtení4 minúty čítania

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 14.200 (v distribúcii od 20. februára 2014) a verziou 14.300 (v distribúcii od 17. marca 2014).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2014″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 14.300![/button]

Rozšírené možnosti tlače kontrolného výkazu

 • Pri tlači kontrolného výkazu máte po novom možnosť zoradiť  doklady vstupujúce do výkazu  podľa vlastného výberu – podľa čísla dokladu v Money, podľa čísla faktúry uvedenej v kontrolnom výkaze alebo podľa IČ DPH partnera. Zvolené triedenie platí potom pre Súhrnný formulár kontrolného výkazu, podrobnú tlač aj Zoznam dokladov podľa členenia DPH
 • Upravili sme spracovanie kontrolného výkazu tak, aby sa v kontrolnom výkaze doklady, ktoré majú rovnaké číslo faktúry a partnera kumulovali len v prípade, ak majú zároveň rovnaký dátum dodania aj uplatnenia.

Hlavná kniha a obratová predvaha s názvami účtov

 • Pripravili sme nové formuláre pre tlačové zostavy Hlavná kniha a Obratová predvaha, v ktorých sa okrem čísla účtu účtovej osnovy tlačia aj názvy príslušných účtov. Nové formuláre si môžete vybrať v Nastavení tlače.

Novinky v mzdách

Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013

 • Rozšírili sme export údajov Ročného hlásenia za rok 2013. Po novom Money preberá Štát a Kód štátu bydliska zamestnanca aj z Karty zamestnanca. V prípade, ak ste na Karte zamestnanca alebo v Kontaktnej osobe štát bydliska zamestnanca nezadali, program automaticky doplní štát Slovensko.

Obdobie starostlivosti o dieťa – pre účely sociálneho poistenia

 • Na Karte zamestnanca záložka Mzdy / Ostatné údaje pre SP môžete teraz zamestnancovi nastaviť Obdobie starostlivosti o dieťa. Ide o údaj, ktorý je potrebný pre správne zostavenie Mesačného výkazu prípadne Výkazu poistného a príspevkov (Výkaz pre neprav. príjmy) do Sociálnej poisťovne. 

Money

Správa dát

 • Verifikácia dát – kontrola sumy zaúčtovania dokladov a kontrola zaúčtovania zo strany účtovného/peňažného denníka kontroluje aj vyúčtovacie faktúry, ktoré boli zaúčtované protizápisom.
 • Obnovenie dát zo zálohy – záložnú kópiu dát, ktorá bola vytvorená v Money s plnou licenciou nie je možné obnoviť v programe bez zadanej licencie alebo v licencii ŠTART.
 • Celková údržba dát – sa dokončí aj v prípade, ak neexistuje niektorá z tabuliek.

Účtovníctvo

Pokladnica a banka

 • Príkazy na úhradu – karta príkazu na úhradu má nový vzhľad. Je prehľadnejšia a na hromadnom príkaze sa od seba dajú jednotlivé položky jednoduchšie rozlíšiť.

Uzávierky

 • Priznanie k dani z príjmov právnických osôb – suma nedaňových nákladov účtovnej skupiny 59, ktoré nemajú vstupovať do súčtu prevádzkových, mimoriadnych a finančných nákladov (tab. F) sa teraz automaticky preberá z účtovného denníka.
 • Poznámky k účtovnej závierke – zaktualizovali sme tabuľku č. 2 – bezprostredne predchádzajúce obdobie k časti F. j) Informácie o prírastkoch, úbytkoch, presunoch a opravných položkách dlhodobého finančného majetku. V prípade, ak ste už Poznámky k účtovnej závierke začali vypĺňať, je možné prevziať z pripravených zoznamov iba aktuálne definície účtovných výkazov. V sekcii F. j), tabuľka 2. Kliknete na tlačidlo Výber tabuľky. V zozname účtovných výkazov zvolíte Pripravený zoznam.

DPH

 • Priznanie k dani z pridanej hodnoty –  Na základe aktuálneho vyjadrenia Finančnej správy sme zaktualizovali plnenie riadkov 22 až 25 daňového priznania k Dani z pridanej hodnoty. V prípade, ak je na dokladoch vstupujúcich do daňového priznania použitý Účel DPH (koeficient), do uvedených riadkov bude vstupovať  suma po ovplyvnení koeficientom. Úprava nemá vplyv na výpočet daňovej povinnosti.

Obchod

Nákup

 • Prijaté faktúry – Pri preberaní prijatých dodacích listov do faktúry sa číslo prijatého dodacieho listu po novom zapisuje do poznámky, nie do čísla prijatého dokladu.

Sklad

Skladové doklady

 • Skladové pohyby – optimalizovali sme tlač filtrovaného zoznamu.

Nástroje

Výmena dát

 • Výmena dát XML / Import skladovej prevodky – parametricky spustený XML import skladovej prevodky v situácii, keď na cieľovom sklade neexistujú karty zásob obsiahnutých v prevodke, automaticky pre tieto zásoby vytvorí karty v skupine Nezaradené.
 • Výmena dát XML / Import adries – po novom podporuje aj prenos premenných, ktoré sa týkajú obchodu na internete.

 

 

 

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.