Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 14.300
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 14.300

Seyfor Slovensko, a.s.
17. 03. 2014
Doba čtení4 minúty čítania

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 14.200 (v distribúcii od 20. februára 2014) a verziou 14.300 (v distribúcii od 17. marca 2014).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2014″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 14.300![/button]

Rozšírené možnosti tlače kontrolného výkazu

 • Pri tlači kontrolného výkazu máte po novom možnosť zoradiť  doklady vstupujúce do výkazu  podľa vlastného výberu – podľa čísla dokladu v Money, podľa čísla faktúry uvedenej v kontrolnom výkaze alebo podľa IČ DPH partnera. Zvolené triedenie platí potom pre Súhrnný formulár kontrolného výkazu, podrobnú tlač aj Zoznam dokladov podľa členenia DPH
 • Upravili sme spracovanie kontrolného výkazu tak, aby sa v kontrolnom výkaze doklady, ktoré majú rovnaké číslo faktúry a partnera kumulovali len v prípade, ak majú zároveň rovnaký dátum dodania aj uplatnenia.

Hlavná kniha a obratová predvaha s názvami účtov

 • Pripravili sme nové formuláre pre tlačové zostavy Hlavná kniha a Obratová predvaha, v ktorých sa okrem čísla účtu účtovej osnovy tlačia aj názvy príslušných účtov. Nové formuláre si môžete vybrať v Nastavení tlače.

Novinky v mzdách

Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013

 • Rozšírili sme export údajov Ročného hlásenia za rok 2013. Po novom Money preberá Štát a Kód štátu bydliska zamestnanca aj z Karty zamestnanca. V prípade, ak ste na Karte zamestnanca alebo v Kontaktnej osobe štát bydliska zamestnanca nezadali, program automaticky doplní štát Slovensko.

Obdobie starostlivosti o dieťa – pre účely sociálneho poistenia

 • Na Karte zamestnanca záložka Mzdy / Ostatné údaje pre SP môžete teraz zamestnancovi nastaviť Obdobie starostlivosti o dieťa. Ide o údaj, ktorý je potrebný pre správne zostavenie Mesačného výkazu prípadne Výkazu poistného a príspevkov (Výkaz pre neprav. príjmy) do Sociálnej poisťovne. 

Money

Správa dát

 • Verifikácia dát – kontrola sumy zaúčtovania dokladov a kontrola zaúčtovania zo strany účtovného/peňažného denníka kontroluje aj vyúčtovacie faktúry, ktoré boli zaúčtované protizápisom.
 • Obnovenie dát zo zálohy – záložnú kópiu dát, ktorá bola vytvorená v Money s plnou licenciou nie je možné obnoviť v programe bez zadanej licencie alebo v licencii ŠTART.
 • Celková údržba dát – sa dokončí aj v prípade, ak neexistuje niektorá z tabuliek.

Účtovníctvo

Pokladnica a banka

 • Príkazy na úhradu – karta príkazu na úhradu má nový vzhľad. Je prehľadnejšia a na hromadnom príkaze sa od seba dajú jednotlivé položky jednoduchšie rozlíšiť.

Uzávierky

 • Priznanie k dani z príjmov právnických osôb – suma nedaňových nákladov účtovnej skupiny 59, ktoré nemajú vstupovať do súčtu prevádzkových, mimoriadnych a finančných nákladov (tab. F) sa teraz automaticky preberá z účtovného denníka.
 • Poznámky k účtovnej závierke – zaktualizovali sme tabuľku č. 2 – bezprostredne predchádzajúce obdobie k časti F. j) Informácie o prírastkoch, úbytkoch, presunoch a opravných položkách dlhodobého finančného majetku. V prípade, ak ste už Poznámky k účtovnej závierke začali vypĺňať, je možné prevziať z pripravených zoznamov iba aktuálne definície účtovných výkazov. V sekcii F. j), tabuľka 2. Kliknete na tlačidlo Výber tabuľky. V zozname účtovných výkazov zvolíte Pripravený zoznam.

DPH

 • Priznanie k dani z pridanej hodnoty –  Na základe aktuálneho vyjadrenia Finančnej správy sme zaktualizovali plnenie riadkov 22 až 25 daňového priznania k Dani z pridanej hodnoty. V prípade, ak je na dokladoch vstupujúcich do daňového priznania použitý Účel DPH (koeficient), do uvedených riadkov bude vstupovať  suma po ovplyvnení koeficientom. Úprava nemá vplyv na výpočet daňovej povinnosti.

Obchod

Nákup

 • Prijaté faktúry – Pri preberaní prijatých dodacích listov do faktúry sa číslo prijatého dodacieho listu po novom zapisuje do poznámky, nie do čísla prijatého dokladu.

Sklad

Skladové doklady

 • Skladové pohyby – optimalizovali sme tlač filtrovaného zoznamu.

Nástroje

Výmena dát

 • Výmena dát XML / Import skladovej prevodky – parametricky spustený XML import skladovej prevodky v situácii, keď na cieľovom sklade neexistujú karty zásob obsiahnutých v prevodke, automaticky pre tieto zásoby vytvorí karty v skupine Nezaradené.
 • Výmena dát XML / Import adries – po novom podporuje aj prenos premenných, ktoré sa týkajú obchodu na internete.

 

 

 

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia