Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 16.400
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 16.400

Zverejnená nová verzia Money S3 16.400
Seyfor Slovensko, a.s.
26. 04. 2016
Doba čtení2 minúty čítania
Zverejnená nová verzia Money S3 16.400

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 16.400 (v distribúcii od 26. apríla 2016).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 16.400![/button]

Jednoduchšia práca s IBANom

  • Pre lepšiu orientáciu zobrazujeme čísla účtov vo formáte IBAN po skupinách 4 znakov s medzerou (napr. SK59 0900 0000 0006 3508 1027). Prehľadnejšie zobrazenie čísla účtov nájdete na Kartách dokladov, v Adresári, Príkazoch na úhradu, Zoznamoch dokladov aj v mzdových zostavách.IBAN
  • Upravili sme aj formátovanie IBANu na formulároch Vystavených faktúr. Ak používate vlastné upravené formuláre, odporúčame skontrolovať zobrazenie čísla účtu a pre korektnú tlač IBANu na vystavených faktúrach použiť premennú č. 423 – „Dodávateľ – IBAN (formátovaný tvar)“ bez obmedzenia počtu tlačených znakov.

Aktualizovaný export Kontrolného výkazu DPH

  • Pripravili sme export nového vzoru Kontrolného výkazu DPH do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy a aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítajú do nového formulára platného od apríla 2016. Priamy export do eDane/Win a rovnako aj export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.
  • Aktualizovali sme zostavenie dodatočného Kontrolného výkazu DPH podľa nového vzoru. Dodatočný Kontrolný výkaz je teraz možné zostaviť aj za obdobia od apríla 2016.

Vylepšenie v elektronických podaniach

  • Tlačidlo Elektronické podanie (pre Fin. správu alebo Soc. poisťovňu) má v novej verzii nový dizajn. Je väčšie a viditeľnejšie, aby ste sa k správnym exportom daňových zostáv dostali rýchlejšie a jednoduchšie. Nové tlačidlo je k dispozícii v Nastavení tlače nasledujúcich zostáv : Účtovníctvo / Priznanie k DPH, Kontrolný výkaz DPH, Priznanie k DPH MOSS, Súhrnný výkaz, Daň z príjmov fyzických aj právnických osôb, Účtovné výkazy; Mzdy / Evidenčný list dôchodkového poistenia, Hlásenie o platbách doplnkového dôchodkového poistenia, Prehľad o zrazenej dani z príjmov (mesačný), Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročné); Sklady / Intrastat.
  • Pôvodné tlačidlo Export s možnosťami exportov do formátov XML /ZLP/PDF/CSV a XLS sme pri týchto zostavách umiestnili pod popisom Ďalšie možnost.

Zmeny v module Réžia

  • Réžia / Majetok/  Karta majetku  –  Aktualizovali sme výpočet Daňových odpisov po pohybe zvýšenie ceny v nasledujúcich rokoch.
  • Réžia / Mzdy / Zdravotné poistenie  – Upravili sme plnenie polí Celkový počet zamestnancov a Počet zamestnancov prihlásených do poisťovne v Mesačnom výkaze preddavkov na ZP. Po novom do počtu nevstupujú zamestnanci, ktorí nemajú za príslušný mesiac spracovanú mzdu, prípadne majú celé obdobie neprítomnosť typu rodičovská dovolenka (do 6. alebo do 7. rokov), absencia alebo neplatené voľno.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 16.400![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia