Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 18.001
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 18.001

Seyfor Slovensko, a.s.
01. 01. 2018
Doba čtení3 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.001 (v distribúcii od 1. januára 2018).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.001![/button]

Čo je nové vo verzii?

Pripravené zoznamy pre nový rok 2018

  • Pripravili sme nové  Pripravené zoznamy pre založenie roka 2018. K dispozícii sú mzdové konštanty platné od januára 2018. Do agendy ich prevezmete prostredníctvom funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

Nové funkcie pre agendy s jednoduchých účtovníctvom

Zaúčtovanie vzájomných zápočtov do uzávierkých úprav

  • Pridali sme novú funkciu v Interných dokladoch. Pri tvorbe Vzájomných zápočtov vám Money umožní vytvorené zápočty zaúčtovať do Uzávierkových úprav.  Stačí, ak v Konfigurácii vzájomných zápočtov zapnete prepínač Zaúčtovať do uzávierkových úprav. Započítaná suma sa automaticky zaúčtuje do Uzávierkových úprav podľa predkontácie hradeného dokladu. Najskôr sa zaúčtuje DPH a potom zostávajúca suma na zaúčtovanie základu dane. Vzájomné zápočty sa účtujú do Uzávierkových úprav z dôvodu, že nejde o pohyb peňazí cez pokladnicu alebo banku.

Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov

  • Prepracovali sme funkcie tlačovej zostavy Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov. Teraz máte možnosť zostaviť výkaz za ľubovoľné obdobie, zadefinovať si vlastné zaokrúhľovanie zostavy a ďalšie údaje, ktoré sa majú tlačiť. Zároveň sme názov zostavy v programe prispôsobili aktuálne platnému vzoru. Po novom je Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov k dispozícii v menu Účtovníctvo / Ďalšie zostavy / a rovnako aj v menu Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / pod novým názvom Výkaz Účtovná závierka.

Zoznam vyplatených náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Nová zostava v module Mzdy a personalistika

  • Pripravili sme pre vás novú prehľadovú zostavu Zoznam vyplatených náhrad príjmu pri dočasnej práceneschopnosti. Obsahuje zoznam zamestnancov s podrobným rozpisom vyplatených náhrad príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti za zvolené obdobie. Zostavu je možné členiť na strediská a tlačiť kumulovane za viac období. Nová tlačová zostava je k dispozícii v menu Réžia / Sociálne poistenie / Zoznam vyplatených PN.

Nová funkcia v module S3 Automatic

Na dôležité povinnosti vás upozorní e-mailom

  • Do Money S3 Automatic sme pridali novú úlohu Pripomienkovač – aktuálny stav pripomienok. Pomocou tejto úlohy zistíte, v ktorých agendách ste ešte nepodali daňové priznanie alebo nezaúčtovali mzdy. Upozornenia na dôležité povinnosti vám S3 Automatic zašle priamo do e-mailu. Sami si môžete zvoliť kedy a ako často sa má úloha spúšťať.

Optimalizovaný zoznam bankových dokladov

  • Optimalizovali sme zoznam Bankových dokladov. Práca so zoznam je teraz rýchlejšia, najmä v sieťovej prevádzke.
  • Upravili sme zoznam Bankových dokladov, tak aby bolo možné pridávať položky bankového dokladu v agendách neplatiteľov DPH a realizovať úhrady bankovými dokladmi pomocou tlačidla Úhrady. Zoznam reaguje aj na zmeny Používateľskej konfigurácie.

Ostatné

  • Optimalizovali sme funkčnosť licenčného servera pre Windows Server 2016. Zároveň  sme pridali novú funkciu Spustiť ako správca. Funkcie spustenia a zastavenia služby servera sú dostupné iba v prípade, že je licenčný server spustený ako správca (čo po reštarte počítača nie je). Touto novou funkciou odpadá zložité vypínanie licenčného servera a jeho opätovné zavedenie. Jedným kliknutím sa automaticky reštartuje a zapne v režime správcu.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.001![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia