Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 18.100
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zverejnená nová verzia Money S3 18.100

Seyfor Slovensko, a.s.
19. 01. 2018
Doba čtení6 minút čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.100 (v distribúcii od 19. januára 2018).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.100![/button]

Čo je nové vo verzii?

Legislatívne novinky v module Mzdy a personalistika

Zmeny vo výpočte odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

 • Od roku 2018 sa mení spôsob uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie. Nárok na zníženie vymeriavacieho základu má už len zamestnanec. Odvod za zamestnávateľa sa vypočítava z celkového príjmu zamestnanca. Tieto zmeny sme zohľadnili vo výpočte mzdy od Januára 2018.

Automatické nastavenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa

 • Od januára 2018 sa zvýšila suma daňového bonusu na vyživované dieťa z 21,41€ na 21,56 €. Pripravili sme novú funkciu, ktorá pri založení nového mzdového obdobia zamestnanca doplní na Kartu vyživovaného dieťaťa aktuálnu sumu daňového bonusu platnú v zadanom mzdovom období. Automatické nastavenie sumy daňového bonusu prebehne pri pridaní nového mzdového obdobia zamestnanca na existujúcej Karte vyživovaného dieťaťa alebo pridaní novej Karty vyživovaného dieťaťa.

Nová kontrola mzdových období zamestnanca

 • Pri prechode na nový kalendárny rok odporúčame pred spracovaním miezd za Január na Karte zamestnanca založiť nové mzdové obdobie. Založenie nového obdobia je dôležité pre správne preberanie mzdových údajov – ako sú napr. sumy príplatkov, daňový bonus ale aj zostatkov starej dovolenky. Preto sme pripravili novú kontrolu, ktorá vás pri pridávaní mzdy upozorní, že zamestnanec nemá vytvorené príslušné mzdové obdobie (napr. Január 2018).

Pripravené zoznamy

 • Pripravených zoznamoch sú k dispozícii všetky mzdové konštanty potrebné pre výpočet miezd v roku 2018. Doplnili sme zoznam Typov príplatkov. Aktuálne sadzby zákonných príplatkov prevezmete do vašej agendy prostredníctvom tlačidla Pripravený zoznam.

Nové vzory mzdových tlačových zostáv

Zaktualizovali sme nasledujúce tlačové zostavy:

 • Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane – k dispozícii je vzor platný pre ročné zúčtovanie za rok 2017.
 • Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej čiastky a daňového bonusu – pripravili sme formulár podľa vzoru platného pre rok 2018.
 • Réžia / Vyúčtovanie dane / Ročné zúčtovanie dane z príjmov – zaktualizovali sme výpočet ročného zúčtovania podľa požiadaviek pre rok 2017. Pripravený je formulár Ročného zúčtovania dane z príjmov platný pre rok 2017.

Legislatívne novinky v module Účtovníctvo 

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

 • Pripravili sme nové definície Daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) účtujúce v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve podľa vzorov platných za rok 2017.

K dispozícii je tlač Priznaní k dani z príjmov do originálnych editovateľných tlačív (vzory DPPOv17 pre právnické osoby a DPFOBv17 pre fyzické osoby), vrátane Potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov. Tlač do originálnych tlačív spustíte pomocou funkcie Nastavenie tlače / Tlačivo MF SR.

 • Elektronické podania daňových priznaní neboli ku dňu uzávierky verzie na produkčnom ani testovacom portále Finančnej správy prístupné. Tieto časti pre vás zapracujeme do Money S3 po ich zverejnení na portáli Finančnej správy, resp. v aplikáciách eDane Win/Java. Predpokladaný termín uvoľnenia verzie s dostupnými exportami pre elektronické podanie je začiatok februára 2018.

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

 • Od roku 2018 platí nový vzor Daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPHv18. Prvýkrát sa nový vzor použije pri podaní daňového priznania k DPH za Január 2018 (tzn. do 25.2.2018). V novom vzore sa kontaktné údaje o daňovníkovi a oprávnenej osobe rozšírili o e-mailovú adresu. Zoznam typov osôb, ktoré podávajú daňové priznanie bol doplnený o „daňového zástupcu podľa § 69 aa„. Údaje o zdaniteľných obchodoch (riadky daňového priznania) zostávajú v rovnaké ako v doteraz používanom vzore.

Do sprievodcu tlačou (podaním) daňového priznania k DPH sme doplnili nové údaje. K dispozícii je formulár daňového priznania pod názvom DPHv18_1.FRM, ktorý si môžete pri tlači priznania vybrať.

Export nového vzoru Daňového priznania k DPH do súboru vhodného pre elektronické podanie pripravujeme a bude do Money S3 zapracovaný po jeho zverejnení na portáli Finančnej správy, resp. v aplikáciách eDane/Win. Predpokladaný termín uvoľnenia verzie s dostupnými exportami pre elektronické podanie je začiatok februára 2018.

Pripravené zoznamy pre rok 2018   

 • Aktualizovali sme zoznam daňových povinností pre rok 2018. Daňový kalendár máte k dispozícii v Money Dnes.
 • Doplnili sme nové kódy kombinovanej nomenklatúry platné od roku 2018. Zaktualizovali sme zoznam kódov, ktoré sa v roku 2018 už nepoužívajú. Všetky neplatné kódy kombinovanej nomenklatúry sú označené znakom „!“ v popise kódu.

Jednoduchšia práca s nepeňažnými platidlami pri hotovostnom predaji    

 • Upravili sme funkciu Platieb nepeňažným platidlom tak, aby viac vyhovovala vašim požiadavkám. V prípade, ak je na Skladovej predajke použité platidlom (napríklad platobná karta) potom sa automaticky pri jeho výbere prevezme celá suma k úhrade na toto platidlo. Ak ide o platbu ceninou (napríklad formou stravných lístkov), potom sa automaticky počíta a doplní počet kusov, zostatok sumy k úhrade zostáva v hotovosti.

Nový spôsob zaúčtovania úhrad zálohových faktúr v jednoduchom účtovníctve

 • Prepracovali sme funkciu zaúčtovania úhrad zálohových faktúr v jednoduchom účtovníctve. Dôvodom bolo, že rozpis DPH na zálohovej faktúre nemusí existovať. Používatelia si často sadzbu DPH vyberajú až v momente úhrady a samotná zálohová faktúra je vystavená v 0 % sadzbe. Preto dnes riešime zaúčtovanie úhrad záloh dvoma spôsobmi. V prípade, ak je na zálohovej faktúre suma v 0 % sadzbe, potom sa rozpis DPH do zaúčtovania preberá z daňového dokladu alebo hradiaceho dokladu. Tento postup ale neumožňuje pri čiastočných úhradách účtovať najskôr DPH a potom základ dane. Automaticky sa suma rozloží na základ + DPH podľa zvolenej sadzby.

Druhým a zároveň častejším spôsobom je úhrada zálohovej faktúry, ktorá má rozpis DPH. V takomto prípade sa automaticky do zaúčtovania úhrady preberá rozpis daní zo zálohovej faktúry, nie z nasledujúceho daňového dokladu. Tento spôsob umožňuje zaúčtovať najskôr DPH a až potom základ dane.

Vylepšenia Editora formulárov     

 • Pre jednoduchšiu prácu s formulármi sme pridali nové klávesové skratky: Uložiť všetko – CTRL+SHIFT+S, priblíženie formulára – CTRL+SCROLL UP, vzdialenie formulára – CTRL+SCROLL DOWN.
 • Pri premenných Hodnota určená vzorcom sú teraz na výber zo zoznamu premenných dostupné všetky číselné premenné v rámci oddielu a nie je teda potrebné mať ich vytiahnuté na formulári.
 • Upravili sme správanie sa podfarbenia stránky (dokumentu). Teraz sa zobrazuje nezávisle na ohraničení stránky.
 • Editor formulárov teraz umožňuje výber medzi FRM a FRE formulármi pomocou rozbaľovacieho zoznamu a správne ukladá šablónu pre export do Excelu ako FRE.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.100![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.