Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 19.000
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 19.000

Seyfor Slovensko, a.s.
01. 01. 2019
Doba čtení3 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 19.000 (v distribúcii od 1. januára 2019).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2019″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 19.000![/button]

Čo je nové vo verzii 19.000?

Jednoduché založenie účtovného roka

 • Zjednodušili sme pre vás založenie nového účtovného roka. V Sprievodcovi pridaním nového účtovného roka si teraz môžete vybrať, či sa má nový účtovný rok vytvoriť automaticky s prednastavenými hodnotami, alebo si ho vytvoríte a nastavíte sami, tak ako doteraz.
 • Pripravili sme nové Pripravené zoznamy pre založenie nového roka 2019.

Vytvorenie novej agendy zo zálohy v jednom kroku

 • Doteraz bolo nutné pri obnove zálohy agendy najskôr vytvoriť prázdnu agendu a až v nej obnoviť dáta zo zálohy. Teraz môže priamo v Sprievodcovi pridaním novej agendy vybrať možnosť Vytvoriť novú agendu zo zálohy (LZ alebo ZIP) a Money vykoná tieto operácia v jednom kroku.

Vylepšenia v Účtovníctve

Vzájomné zápočty

 • Po vytvorení Vzájomného zápočtu a vygenerovaní Interných dokladov sa po novom automaticky vytvorí ku každému dokladu Pripojený dokument Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok vo formáte PDF.

Práca s úhradami

 • Na hradiacom Internom doklade v Zozname hradených dokladov sa v spodnej časti zobrazuje Súčet úhrad vykonávaných týmto dokladom. Súčet úhrad sa preberá aj na cenový panel Interného dokladu. Súčet úhrad sa preberá ak Interný doklad hradí iba pohľadávky alebo záväzky alebo interné doklady a ak Interný doklad neobsahuje položky.
 • Do Zoznamu neuhradených dokladov sme pridali nové rýchle filtre pre Vystavené faktúry a Prijaté faktúry – Len v hotovosti a Len prevodom. Súčasne sú v zozname k dispozícii nové stĺpce: Spôsob platby, Hradiť na, Hradiť z, Stredisko, Zákazka a Činnosť.

Nové funkcie v dokladoch a skladoch

Doklady

 • Do zoznamu Položiek faktúr prijatých / vystavených a do karte Vystavenej faktúry a Prijatej faktúry v zozname položiek  sme doplnili nové stĺpce Číslo zdrojového dokladu a Druh zdrojového dokladu (napr. väzba faktúra vystavená na objednávku prijatú alebo vyúčtovanie zálohy). Obe tieto premenné je možné vložiť do vami používaných formulárov pomocou Editora formulárov.
 •  Na Faktúry vystavené / prijaté, na všetky Objednávkové doklady a ich Typy dokladov sme pridali novú voľbu Spôsobu platby – inkasom.

Sklad

 • Vytvorenie skladu je teraz jednoduchšie. V prípade, ak v agende neexistuje Sklad a vy zvolíte Pridať novú zásobu alebo Pridať skupinu, Money vás automaticky vyzve na jeho založeniu a otvorí kartu Skladu na editáciu. Po uložení Skladu se otvorí Karta zásoby na vyplnenie.

Zabezpečenie mzdových zostáv PINom (heslom)

 • Vybrané tlačové zostavy Zamestnancov exportované do formátu PDF teraz môžete zabezpečiť PINom (heslom), ktorý sa bude vyžadovať pri otvorení súboru.  Používanie PINu je voliteľné a nastavíte ho na karte Money / Možnosti a nastavenia / Tlačové formuláre pomocou tlačidla Použiť PIN pri exporte do PDF. PIN sa zadáva alebo generuje na Karte zamestnanca.

Prehľadnejší zoznam Pripojených dokumentov

 • Zaktualizovali sme zoznam Pripojených dokumentov tak, aby bol prehľadnejší a jednoduchší na používanie.

Nové možnosti výmeny dát v XMLDE

 • Do názvu súboru, ktorý sa generuje pri exporte do XML môžete teraz doplniť novú premennú – číslo dokladu. Doplňovanie čísla vyexportovaného dokladu k názvu výstupného súboru nastavíte v Konfigurácii spracovania XML exportu. Táto voľba sa v Definícii exportu nachádza na záložke Ostatné. Funkcia je použiteľná iba pre export jedného dokladu, pri exporte množiny dokladov sa nastavenie ignoruje.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2019″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 19.000![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia