Novinky v Money / Produktové novinky/Nová verzia Money S3 19.401
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Nová verzia Money S3 19.401

Nová verzia Money S3 19.401
Seyfor Slovensko, a.s.
06. 05. 2019
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se1
Nová verzia Money S3 19.401

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 19.401 (v distribúcii od 6. mája 2019).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2019″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 19.401![/button]

Čo je nové vo verzii 19.401?

Našepkávač firiem

 • Adresné údaje vašich obchodných partnerov už nemusíte zadávať ručne alebo vyhľadávať podľa IČO. Prácu vám zjednoduší zrýchlené vyhľadávanie adresy podľa názvu firmy. Po zadaní aspoň troch znakov názvu adresy Money automaticky začne vyhľadávať firmu v Adresári a v externých databázach firiem. Vyhľadané firmy sa zobrazujú v roletovej ponuke. Po výbere firmy sa automaticky jej doplnia kontaktné údaje, IČO, DIČ a IČ DPH. Novú funkciu sme pridali na všetky doklady a využiť ju môžete aj pri pridávaní novej adresy v Adresári a pri zakladaní Novej agendy.

Novinky v module mzdy a personalistika

Šablóny pracovných zmlúv

 • Zaktualizovali a vylepšili sme Šablóny vytvorenia dokumentov – Pracovná zmluva, Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o brigádnickej činnosti študentov a pod. Šablóny sú k dispozícii v zozname Zamestnancov. Po novom sa po výbere šablóny otvorí vybraný dokument, do ktorého sa automaticky prenesú údaje o zamestnancovi – jeho meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo a pod. Údaje sa preberajú z aktuálneho mzdového obdobia zamestnanca pod kurzorom. Po spracovaní a uložení dokumentu sa vytvorí Pripojený dokument.

[div class=warning]UPOZORNENIE: Nové šablóny – napríklad Dohodu o pracovnej činnosti prevezmete do vašej agendy kliknutím na tlačidlom Pripravený zoznam v zozname Šablóny vytvorenia dokumentov.[/div]

Rozpis zrážok vo vyúčtovaní miezd

 • Do tlačovej zostavy Vyúčtovanie miezd sme pridali novú funkciu. Po novom je možné tlačiť položkový rozpis zrážok zamestnanca prislúchajúcich mzde. Zrážky sa tlačia pod riadkom mzdy. Tlač rozpisu je voliteľná, môžete si ju zvoliť pred tlačou zostavy. Premenné pre tlač rozpisu zrážok sme pridali aj do tlačovej zostavy Výplatný lístok, na formulár si môžete tieto premenné pridať.

Nové podmienky oslobodenia odmien na letné dovolenky

 • Novelou zákona o dani z príjmov sa pre tento rok zmenili podmienky zvýhodnenia odmeny pri príležitosti letných dovoleniek vyplatené v júni (13. plat). Ak sú splnené zákonom stanovené podmienky, potom je odmena (13. plat) oslobodená od zdravotného poistenia a dane z príjmov do výšky 500 €. Zdravotné poistenie a daň z príjmov sa platí iba zo sumy prevyšujúcej limit. Po novom nie je nutné, aby bola odmena vyplatená vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, podmienkou pre oslobodenie je suma najmenej 500 € a doba zamestnania aspoň 24 mesiacov.
 • Vzhľadom na uvedené legislatívne zmeny sme zaktualizovali výpočet mzdy. Aby sme vám zjednodušili kontrolu, či zamestnanec splnil podmienky pre oslobodenie, na Karte mzdy v pravom paneli sa zobrazuje informácia o minimálnej sume odmeny a dobe zamestnania do 30.4. V prípade, ak zadáte suma odmeny pri príležitosti letných dovoleniek aspoň vo výške 500 € a zároveň je doba zamestnania aspoň 24 mesiacov, prepínač Splnené podmienky pre oslobodenie sa automaticky zapne. Suma odmeny, ktorá spĺňa podmienky pre oslobodenie nevstupuje do výpočtu odvodov zdravotného poistenia, ani základu dane. Výška oslobodenej odmeny sa zobrazuje aj na záložke „Vyúčtovanie zamestnanec“ v poli Oslob. odmeny.
 • Keďže medzi podmienky na oslobodenie patrí aj to, že odmena je vyplatená v mesiaci jún, polia sú zobrazované iba na mzde za obdobie „máj“ a „jún“, tak ako doteraz. Pre mzdy ostatných období sú tieto polia skryté a nebudú sa zobrazovať.

Mzdové príplatky od 1.5.2019

 • Od mája 2019 sa zvyšujú štandardné sadzby mzdových príplatkov za prácu v sobotu z 25 % na 50 % minimálnej mzdy, za prácu v nedeľu z 50 % na 100 % minimálnej mzdy a za prácu v noci z 30 % na 40 % minimálnej mzdy. Aktualizovaný zoznam Typov príplatkov je k dispozícii v Pripravených zoznamoch. Do vašej agendy sa prevezme automaticky pri synchronizácii účtovných konštánt. Pred spracovaním miezd za máj 2019 odporúčame zamestnancom pridať nové mzdové obdobie Máj 2019, do ktorého sa nové sadzby príplatkov doplnia.

Vylepšenia v module účtovníctvo

 • V tlačovej zostave Saldo si po novom môžete nastaviť spôsob zoradenia riadkov v zostave. Zostavu môžete zoradiť podľa párovacieho symbolu (predvolené), podľa IČO, podľa firmy alebo zostatku.
 • Na Kartu typu účtovnej položky sme doplnili možnosť zadať Stredisko. Stredisko je možné zobraziť v zozname Typov účtovných položiek pomocou Výberu stĺpcov a filtrovať podľa neho.

Ostatné

 • V Zozname neuhradených dokladov je teraz možné radiť a filtrovať doklady podľa poľa Popis.
 • Na karte Zásoby / Podrobnosti je teraz možné opäť zrušiť firmu vybranú ako Posledný dodávateľ.
 • V Money S3 Kase sme doplnili miestnu ponuku (pop-up menu) o informácie k zásobe, ktoré zobrazujú Pohyby, Objednávky, Výrobné čísla a Štatistiku.
 • Ak používateľ nevyplní pri tvorbe agendy názov, potom sa bude agenda po novom označovať ako <agenda bez názvu> do doby, než používateľ riadne vyplní v Nastavení agendy jej názov. Bude tak lepšie viditeľná pri výbere agendy v zozname agend a ostatných miestach, ktoré s týmto zoznamom pracujú.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2019″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 19.401![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia