Novinky v Money / Produktové novinky/Nová verzia Money S3 19.801
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Nová verzia Money S3 19.801

Nová verzia Money S3 19.801
Seyfor Slovensko, a.s.
11. 11. 2019
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se4
Nová verzia Money S3 19.801

Pre používateľov ekonomického systému Money S3 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia, bola uvoľnená nová verzia 19.801

Novú verziu Money si teraz stiahnete vo svojom Zákazníckom portáli v záložke Aktualizácia. V portáli tiež môžete komunikovať s podporou alebo zadávať požiadavky na servis.

Optimalizácia v úhradách

 • Optimalizovali sme vytváranie úhrady Bankovým, Pokladničným alebo Interným dokladom. V prípade, ak bolo nutné jedným dokladom uhradiť veľké množstvo hradených dokladov, bola odozva programu pomalá. Po každej potvrdenej úhrade sa celý zoznam hradených dokladov aktualizoval. Po novom k aktualizácii zoznamu dochádza až po potvrdení poslednej označenej úhrady.

Súčet vyúčtovaní záloh

 • V zozname Faktúr vystavených a Faktúr prijatých sa už korektne zobrazuje súčet vyúčtovania záloh v stĺpci Zostáva vyúčtovať a v Zozname uhrádzajúcich dokladov k danému dokladu, v záložke Vyúčtované.

Viac adries prevádzkarni k jednej firme

 • Do zoznamu Adresára a na Kartu adresy sme pridali nový zoznam Ďalšie prevádzkarne. Pre každú firmu tak môžete evidovať ľubovoľný počet prevádzkarní. Každej prevádzkarni môžete priradiť vlastné Kontaktné osoby. Prevádzkareň a Kontaktnú osobu si vyberáte na záložke Konečný príjemca na dokladoch.

  Ak už máte v Adresári prevádzkarne firiem zadané ako samostatné Karty adresára, môžete ich teraz priradiť „hlavnej“ firme pomocou funkcie Zlúčenie adries. V zozname Adresár / Správa adresára / Zlúčenie adries tlačidlo Možnosti zlúčenia zapnite oba prepínače. Vybrané adresy sa prevedú na Ďalšie prevádzkarne a všetky Kontaktné osoby sa priradia prevádzkarňam, ku ktorým pôvodne patrili.
  • Automatické nastavenie 0% sadzby pri oslobodených dodaniach

   • Nová funkcia, ktorú sme pridali do Vystavených faktúr, vám zjednoduší fakturáciu dodávok, ktoré sú oslobodené od DPH (napríklad pri dodaní do EÚ alebo vývoze do tretích krajín). Ak na vystavenej faktúre použijete členenie DPH 12U R15, 12U R16 alebo 12U R17, potom sa pri pridaní novej položky automaticky nastaví sadzba DPH = 0 a Typ ceny = iba základ. Ak pridáte položku Zásoba, ktorá má nastavený Typ ceny = s DPH, potom Money automaticky prepočíta cenu na základ. Rovnaká funkčnosť je k dispozícii aj na typoch vystavených faktúr. Pri ukladaní takýto faktúr program skontroluje všetky položky, či majú Sadzbu DPH = 0. Ak tomu tak nie je, Money ponúkne zmenu ich nastavení.

   Vypnutie automatického vyhľadávania firiem

   • Od tejto verzie máte možnosť zvoliť si, či chcete na dokladoch využívať automatické vyhľadávanie firiem v registroch. Pomocou prepínača Použiť register firiem, ktorý sa nachádza v rýchlom výbere adries na doklade môžete vyhľadávanie v registroch zapnúť alebo vypnúť. Pri vypnutom prepínači sa budú zobrazovať iba firmy uložené v Adresári. Program si nastavenie prepínača pamätá, je spoločne pre všetky doklady a používateľa.

   Odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov oslobodené od sociálneho poistenia

   • Novela Zákonníka práce, ktorá je účinná od mája 2018 zaviedla možnosť vyplatiť zamestnancovi novú zložku mzdy – tzv. plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov (14.plat). Od roku 2019 je táto odmena do výšky 500 € oslobodená nielen od zdravotného poistenia a dane z príjmov, ale po novom aj od sociálneho poistenia. Upravili sme výpočet mzdy, tak aby toto zvýhodnenie zohľadňoval.
    Poznámka: Podmienky oslobodenia sa oproti predchádzajúcemu roku nemenia. Zvýhodnenie je možné využiť u zamestnancov, ktorých doba zamestnania je minimálne 48 mesiacov; odmena bola vyplatená aspoň vo výške priemerného zárobku a zároveň bol vyplatený aj 13. plat.

   Nová kontrola účtovej osnovy

   • Rozšírili sme možnosti Verifikácie dát. Do kontrol pre Účtovníctvo (Účtovníctvo / Zaúčtovanie) sme doplnili novú Kontrolu duplicity a platnosti účtov v účtovej osnove. Táto kontrola vymaže účty bez čísel a upozorní vás na duplicitné účty v Účtovej osnove v aktuálnom roku alebo vo všetkých rokoch.

   Vylepšenia v dokladoch

   • Upravili sme dátové polia Celkom základ položky a Celkom DPH položky v Pokročilých filtroch všetkých zoznamoch Objednávkových dokladov, Servisov a v zozname Opráv. Vďaka týmto premenným môžete dohľadať doklad , ktorý obsahuje položku spadajúcu do nastaveného rozsahu filtra.
   • Ak nie je na karte Skladu zapnutá voľba Stav zásob do mínusu, dochádza pri vybavovaní objednávkových dokladov k zobrazeniu informačného dialógu, ktorý vás upozorňuje, že na sklade nie je potrebné množstvo zásoby a počet bude znížený na množstvo, ktoré je na sklade k dispozícii. Ak na sklade nie je žiadna zásoba, potom sa do dokladu vloží v nulovom množstve. Od verzie 19.800 sa môžete rozhodnúť, či tieto položky chcete do vybavujúceho dokladu pridať. Voľbou Nie sa nepridá aktuálna položka, voľbou Nie – všetko sa nepridá žiadna položka s nulovým množstvom.

   Vylepšenia v skladoch

   • Ak je v Nastavení agendy / Sklad nastavená voľba Povinne zadávať PLU, potom pri tvorbe nových Zásob program zohľadňuje zoznam Voľných PLU. Tie voľné PLU, ktoré majú zapnutý prepínač neponúkať sa do Karty zásoby neprevezmú.
   • Pri Importe zásob z Excelu v režime opráv už môžete meniť všetky tri poznámky Zásoby na záložke Rozšírený popis.

   Výmena dát

   • Rozšírili sme XML prenosy Pokladničných dokladov. Po novom sa do XML exportuje aj informácia o Druhu pokladnice (hotovostná, resp. pokladnica pre platby kartou). Pri importe Pokladničného dokladu sa druh pokladnice prevezme z Pokladnice použitej na doklade.
   • Pri dátovej výmene s iDokladom po novom podporujeme import adresy odberateľa v Skladovej predajke.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia