Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.650
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.650

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.650
Seyfor Slovensko, a.s.
31. 07. 2023
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se20
Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.650

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 23.604 a verziou 23.650.

Nový vzor Kontrolného výkazu DPH od júla 2023

  • Zaktualizovali sme export Kontrolného výkazu DPH podľa nového vzoru.  Nový vzor KVDPHv23 je potrebné použiť pri podaní výkazu za mesiac júl 2023, resp. III. štvrťrok 2023. Po obsahovej stránke sa tlačivo Kontrolného výkazu nemení.  V novom vzore je povolené odosielanie ďalšej zníženej sadzby vo výške 5 %.

Pripravený je export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy a aplikácií eDane. Údaje sa automaticky načítajú do nového formulára platného od júla 2023. Priamy export do eDane/Win a Java a rovnako aj export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače

Rozšírenie nového modulu Mzdy a personalistika

Do nového modulu Mzdy a personalistika sme pridali nové funkcie a tlačové zostavy.

Cudzinec – potvrdenie A1

  • Na Kartu zamestnanca – záložka Cudzinec sme pridali nový prepínač Príslušnosť k sociálnemu poisteniu iného štátu (potvrdenie A1). Pri zapnutom prepínači program nebude pre zamestnanca (na žiadnom jeho pracovnom pomere) vypočítavať sociálne poistenie. Údaje o sociálnom poistenie je možné na mzde zamestnanca upraviť. Zamestnanec nebude vstupovať do výkazov pre Sociálnu poisťovňu, ani v prípade, ak zadáte ručne sumu poistenia za zamestnanca alebo zamestnávateľa. Rovnako nebude vstupovať do záväzkov voči Sociálnej poisťovni, ktoré vznikajú pri Zaúčtovaní miezd.

Evidencia poberania dávky pri rodičovskej a materskej dovolenke

  • Pri zadávaní neprítomnosti Materská dovolenka a Rodičovská dovolenka si môžete nastaviť druh dávky, ktorú zamestnanec poberá počas neprítomnosti (materské, rodičovský príspevok, nepoberá žiadnu dávku). Nastavenie využijete napr. pri evidencii rodičovskej dovolenky otca, ktorý poberá materské a pod. Druh dávky má vplyv na vykazovaný počet dní sociálneho, respektíve zdravotného poistenia. Pri neprítomnosti Materská dovolenka je možné navyše doplniť dátum pôrodu.

Tlačové zostavy

  • Sprístupnili sme pre vás ďalšie tlačové zostavy v menu Réžia / Zamestnanci

Sociálne poistenie, Zdravotné poistenie / Prehľad vymeriavacích základov a poistného

Daňové zostavy / Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane

  • Pripravené sú zostavy Vyúčtovania dane

Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročné)

Ročné zúčtovanie dane – do nového modulu sme previedli všetky ročné zúčtovania dane za obdobia od roku 2020. Staršie ročné zúčtovania dane sú k dispozícii v Dátovom archíve.

Export mesačných mzdových výkazov

  • Do názvu exportných súborov Mesačných výkazov preddavkov na zdravotné poistenie sme pridali kód poisťovne a obdobie za ktoré je výkaz zostavený. Nový názov je tak tvorený ako „514_kód poisťovne_obdobie_dátum exportu. xml“. (napr. 514_2501_012023_28022023.xml). Rovnako súbory Mesačného výkazu do sociálnej poisťovne a Výkazu pre nepravidelné príjmy obsahujú po novom obdobie – mesiac a rok, za ktorý sa výkaz podáva. Export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli zdravotných poisťovní, resp. sociálnej poisťovne spustíte pomocou voľby Elektronické podanie (zelené tlačidlo) na karte Nastavenia tlače.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia