Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 24.101
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 24.101

Zmeny a novinky Money S3 verzie 24.101
Seyfor Slovensko, a.s.
24. 01. 2024
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se2
Zmeny a novinky Money S3 verzie 24.101

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 24.000 a verziou 24.101.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023

 • Pripravili sme novú definíciu Daňového priznania k dani z príjmov pre fyzické osoby (typ B) účtujúce v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve podľa nového vzoru platného pre rok 2023

  K dispozícii je tlač Priznania k dani z príjmov do originálneho editovateľného tlačiva (DPFOBv23). Tlač do originálnych tlačív spustíte pomocou funkcie Nastavenie tlače / Tlačivo MF SR.

 • Zaktualizovali sme export Daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb (typ B) do aplikácie eDane/Java a súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy. Export spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

  Poznámka: Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické osoby sa tento rok nemenia.  Použijú sa vzory platné už pre rok 2022.

Legislatívne novinky v module Mzdy

Legislatíva miezd pre rok 2024

 • Do Legislatívy miezd sme pridali nové nastavenie platné od 1.1.2024 s mzdovými konštantami potrebnými pre spracovanie miezd v novom roku.

Medzi najdôležitejšie zmeny mzdových konštánt patrí:

 • Suma minimálnej mzdy (mesačná pri 40 hod./týždenne) je od januára 750 EUR a minimálna mzda na hodinu je vo výške 4,310 EUR.
 • Zvýšila sa mesačná nezdaniteľná čiastka na sumu 470,54 EUR.
 • Zvyšujú sa sadzby zdravotného poistenia za zamestnávateľa z 10 % na 11 % a z 5 % na 5,5 % pri zamestnancoch so ZPS. Nová suma minimálneho preddavku do zdravotnej poisťovne je 40,32 EUR mesačne.
 • Odvodová odpočítateľná položka pri sezónnych práca je od nového roku stanovená vo výške 652 EUR.

Aktualizované tlačové zostavy

 • Pripravili sme nový vzor Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane pre rok 2023 (vzor ŽIA38v23). Nájdete ho v menu Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane.
 • Réžia / Vyúčtovanie dane / Ročné zúčtovanie dane z príjmov – pripravili sme výpočet Ročného zúčtovania dane za rok 2023:
  • Na Karte ročného zúčtovania je nové pole Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou s podielom príjmov v SR minimálne 90 % – vypĺňa sa podľa údajov v Žiadosti o ročné zúčtovanie.
  • Zamestnanec, ktorý nepoukazuje 2 % dane (nepožiadal o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane), nenárokuje si daňový bonus na vyživované deti alebo zaplatené úroky neplatí nedoplatok na dane vo výške do 5 EUR. V riadku 19 sa v takomto prípade vykazuje 0.
  • Doplnili sme pomocný výpočet daňového bonusu zo zvýšenia zaplatených splátok, o ktorý môže zamestnanec za rok 2023 po novom požiadať. Hodnota daňového bonusu sa potom plní do rovnakého riadku ako daňový bonus na zaplatené úroky.
  • Na strane 2 si môžete po novom priamo zadať dátum, kedy zamestnanec požiadal o vyplnenie časti II. ročného zúčtovania dane a druhú stranu tlačiva samostatne vytlačiť.

   K dispozícii je upravený tlačový formulár podľa vzoru platného pre rok 2023.

   Po novom sme tlač prvej strany ročného zúčtovania a druhej strany oddelená. Ročné zúčtovanie tak môžete vytlačiť samostatne pre všetkých zamestnancov a druhú časť iba pre tých, ktorí požiadali o jej vyplnenie.

Obdobie sociálneho poistenia pre materskú a rodičovskú dovolenku

 • Od januára 2024 platia nové podmienky vylúčenia povinnosti platiť poistenie v období tehotenstva a materstva. Zamestnanec má vylúčenie povinnosti platiť poistenie v období, počas ktorého poberá materské alebo v situácii, keď jediným dôvodom nepoberania materského je nesplnená podmienka získania minimálne 270 dní poistenia. Informáciu o takomto vylúčení sprístupní zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa (v systéme elektronických služieb v časti Register).

  V tomto kontexte sa menia aj podmienky vzniku prerušenia poistenia počas rodičovskej dovolenky. Poistenie zamestnanca sa preruší, len v období, keď nemá zamestnanec vylúčenú povinnosť platiť poistenie v období tehotenstva a materstva. Podrobné informácie o legislatívnych zmenách nájdete na stránkach sociálnej poisťovne.

 • Aby ste mohli správne určiť obdobie poistenia, pridali sme na neprítomnosti Materská dovolenkaRodičovská dovolenka nové pole Obdobie SP, v ktorom môžete nastaviť, aký vplyv má neprítomnosť na sociálne poistenie. Money automaticky podľa zvolenej dávky určí najpravdepodobnejší stav – vylúčenie povinnosti platiť poistenie, prípadne prerušenie. V prípade potreby môžete tieto hodnoty upraviť.

Kódy kombinovanej nomenklatúry

 • Do Pripravených zoznamov sme doplnili nové Kódy kombinovanej nomenklatúry platné od roku 2024.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia