Podnikanie / Štart podnikania/Prvý rok podnikania: aké dane sa vás týkajú a ako začať s účtovníctvom
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Prvý rok podnikania: aké dane sa vás týkajú a ako začať s účtovníctvom

Prvý rok podnikania: aké dane sa vás týkajú a ako začať s účtovníctvom
Seyfor Slovensko, a.s.
24. 01. 2024
Doba čtení7 minút čítania
Líbilo se0
Prvý rok podnikania: aké dane sa vás týkajú a ako začať s účtovníctvom

Obsah

  Ak majú začínajúci podnikatelia z niečoho rešpekt, tak sú to dane. V prvom roku podnikania ale našťastie dane nie sú zložité. V článku sa dozviete všetko potrebné, či už podnikáte ako SZČO, alebo ste založili firmu.

  Jedným z krokov, ktorý vás čaká pri založení podnikania, je ohlásenie podnikania na živnostenskom úrade, tzv. jednotnom kontaktnom mieste. Druhou možnosťou získania živnostenského oprávnenia je využitie online služby cez www.slovensko.sk.

  SZČO prvý rok podnikania: uplatňovanie výdavkov

  Hlavnou daňou, ktorá sa vás ako SZČO týka, je daň z príjmov. Daň sa vypočíta ako násobok základu dane a sadzby dane, máme 3 sadzby dane:

  1. 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka sú za zdaňovacie obdobie vo výške neprevyšujúcej 49 790 €,
  2. 19% ak zdaniteľné príjmy sú vo výške prevyšujúcej sumu 49 790 € tak z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41,445.46 €,
  3. 25% pri zdaniteľných príjmoch nad sumu 49 790 €z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41,445.46 €.

  Pri začatí podnikania máte na výber štyri druhy spôsoby uplatňovania výdavkov:

  • jednoduché účtovníctvo,
  • podvojné účtovníctvo,
  • daňová evidencia,
  • uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky).

  Čím vyššie máte výdavky, tým nižší je váš celkový zisk, a vďaka tomu aj čiastka, z ktorej sa odvádza daň. Preto je potrebné, aby ste si zvolili spôsob uplatňovania výdavkov, ktorý je pre vás najvýhodnejší.

  1. Uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov

  Pokiaľ si zvolíte tento spôsob, evidujete iba svoje príjmy, ale nie výdavky. Ich výšku stanovíte tzv. paušálom. Paušálne výdavky sú vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najviac vo výške 20 000 eur.

  Cieľom je malým podnikateľom zjednodušiť administratívu, aby nemuseli zložito evidovať všetky výdavky. Tento variant je výhodný pre SZČO, ktorí majú reálne výdavky nižšie ako tie, ktoré si môžu uplatniť paušálom.

  Dôležité je, že paušálne výdavky si môže uplatňovať len ten daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia.

  2. Daňová evidencia (reálne výdavky)

  Ďalším variantom je vedenie daňovej evidencie. Daňovú evidenciu upravuje § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V tomto prípade okrem svojich príjmov evidujete aj reálne výdavky, musíte si schovávať účtenky. Tieto výdavky si potom uplatníte – tento variant je výhodný pre živnostníkov, ktorí majú reálne výdavky vyššie ako tie, ktoré by si uplatnili paušálom.

  Okrem toho máte aj ďalšie povinnosti – evidujete majetok, pohľadávky a záväzky. Na vedenie všetkej dokumentácie slúži Excel alebo softvér na daňovú evidenciu.

  3. Jednoduché účtovníctvo (reálne výdavky)

  Ak sa daňovník rozhodne uplatňovať reálne výdavky na základe vedenia jednoduchého účtovníctva, stáva sa účtovnou jednotkou. Daňovník je povinný podať účtovnú závierku, nie však ako súčasť daňového priznania, ale osobitne. Významný rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je v tom, že príjem do podnikania sa zaúčtuje v prípade jednoduchého účtovníctva až v momente, keď peniaze reálne prijmeme na účet.

  4. Podvojné účtovníctvo (reálne výdavky)

  Základným rozdielom oproti jednoduchému účtovníctvu je, že v podvojnom účtovníctve sa neúčtujú iba príjmy a výdavky, ale tiež náklady a výnosy.. Je zo zákona povinné pre všetkých podnikateľov zapísaných v Obchodnom registri. Viac môžete zistiť tu.

  Ktorú možnosť v prvom roku ako SZČO zvoliť?

  Urobte si čo najpodrobnejší odhad budúcich príjmov aj výdavkov a spočítajte si jednotlivé varianty. Podľa toho sa rozhodnite. Na mieste je aj konzultácia s odborníkom. Pokiaľ zatiaľ nemáte svojho účtovníka či daňového poradcu, môžete si ho vybrať z katalógu účtovníkov.

  Pokiaľ si vyberiete výdavky paušálom, odporúčame, aby ste si aj v takejto situácii svoje reálne výdavky evidovali aspoň bokom. Na konci roka uvidíte, či bol váš odhad správny. Keby ste zistili, že máte reálne výdavky vyššie, môžete prejsť na daňovú evidenciu.

  Pri začatí podnikania nemusíte hlásiť, či využijete výdavky paušálom, alebo daňovú evidenciu. Finančný úrad to neskôr zistí z vášho daňového priznania.

  Platenie dane z príjmov prvý rok

  Zahájili ste podnikanie a zvolili si spôsob uplatňovania výdavkov. Prvý rok už vás žiadne ďalšie daňové úkony nečakajú. V prvom roku podnikania nemá SZČO povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov. Daň z príjmov zaplatíte až po podaní daňového priznania.

  Daňové priznanie za prvý rok podnikania podávate až po skončení zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roku a to do 3 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, prípadne do 6 mesiacov, pokiaľ daňovník využije možnosť posunutia termínu na podanie daňového priznania. V daňovom priznaní vám vyjde daň, ktorú jednorazovo zaplatíte. Aby platba dane neurobila prílišnú dieru do vášho cashflow, odporúčame, aby ste si už počas prvého roka na daň začali šetriť.

  Na základe podaného daňového priznania Vám následne môže vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov:

  • Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.
  • Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 eura, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti. Tieto preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

  Okrem dane z príjmov existujú aj ďalšie druhy daní. Pokiaľ v podnikaní používate auto, týka sa vás ešte daň z motorových vozidiel.

  Odoberajte tipy pre začínajúcich podnikateľov

  Zadajte váš e-mail a získajte účtovné a daňové tipy pre začiatok vášho podnikania. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Právnické osoby

  Pokiaľ ste hneď v začiatku podnikania založili právnickú osobu, najčastejšie s. r. o., spôsob uplatňovania výdavkov neriešite. Povinne vediete podvojné účtovníctvo. Sadzby dane z príjmov zo základu dane zníženého o daňovú stratu sú nasledovné:

  • 15 % u daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu ustanovenú osobitným predpisom, t. j. sumu 49 790 €,
  • 21 % u daňovníka, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) presahujú zákonom stanovenú sumu ustanovenú osobitným predpisom. t. j. sumu 49 790 €.

  Účtovníctva sa najľahšie vedie v účtovnom systéme. Pri jeho výbere zvážte:

  • či si môžete zvoliť vlastnú kombináciu modulov (nech neplatíte za funkcie, ktoré nevyužijete),
  • akú zákaznícku podporu ponúka,
  • či s vaším podnikaním dokáže rásť (či zvládne v budúcnosti aj väčší počet dokladov, skladových kariet atď.),
  • koľko stojí,
  • ako dlho zaberie jeho nasadenie.

  Vždy si účtovný program najskôr vyskúšajte, aby ste zistili, či sa vám v ňom dobre orientuje. Napríklad účtovný program Money S3 si zadarmo stiahnete a otestujete všetky funkcie.

  TIP: Prečítate si, ako vybrať účtovný program – v článku nájdete zhrnutie toho najdôležitejšieho. Pokiaľ chcete ísť ešte viac do hĺbky, stiahnite si aj náš bezplatný e-book.

  Zistíte z neho:

  • aké sú 3 najdôležitejšie kritériá výberu,
  • ako fungujú ceny za licencie a aktualizácie,
  • a prehľad funkcií, ktoré typická firma potrebuje.

  Stiahnite si ho a zorientujte sa v účtovných softvéroch.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.