Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.150

Solitea, a.s. | 13. 06. 2012

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 12.140 (v distribúcii od 17.5.2012) a verziou 12.150 (v distribúcii od 14.6.2012)

Vylepšené funkcie vzájomných zápočtov

  • Vo verzii 12.150 sme vylepšili možnosti automatického generovania vzájomných zápočtov. Teraz  Vám program umožní zahrnúť do vzájomného zápočtu aj prehradené vyúčtovacie faktúry. Všetky funkcie vzájomných zápočtov sú k dispozícii v menu Účtovníctvo/Interné doklady/Vzájomný zápočet

Rozšírené možnosti filtrovania v skladoch a majetku

  • V zozname skladových pohybov teraz môžete pomocou používateľského filtra pracovať aj s premennou Stredisko.
  • Pridali sme nový stĺpec „Číslo“ do kariet Inventúra / Inventúrny súpis a Zoznam položiek inventúrneho dokladu, ktorý Vám zjednoduší identifikáciu skladových položiek v Inventúrach. Stĺpec sa plní číslom kmeňovej karty zásoby a je možné podľa neho zoznam aj triediť.
  • Nové možnosti poskytuje filter v Zozname majetku. V používateľskom filtri je k dispozícii  nastavenie filtrovania podľa primárneho účtu majetku.

Automatické otváranie exportovaných tlačových zostáv

  • Využívate export faktúr alebo iných tlačových zostáv do excelu, či PDF? Pre Vás je pripravená nová funkcia Money S3. Po dokončení exportu do vybraného formátu (z karty Nastavenia tlače) program ponúkne dve možnosti – buď exportovaný súbor automaticky otvoriť alebo otvoriť adresár, do ktorého bol tento súbor uložený.

Kópia posledného dokladu dostupná aj v Money S3 Kasa

  • Funkciu „Kópia posledného dokladu“ môžete od verzie 12.140 využívať aj v programe Money S3 Kasa. Priamo z prostredia pre jednoduchý hotovostný predaj (menu Fiskálne tlačiarne/Kópia posledného dokladu) teraz vytlačíte kópie fiskálnych pokladničných dokladov. Funkcia je dostupná pre všetky typy podporovaných fiskálnych tlačiarní.

Ostatné

  • Vylepšili sme listovanie v náhľadoch -  teraz program využíva všetky možnosti zobrazenia na širokouhlých monitoroch.
  • Karta Vkladu/výberu hotovosti (k dispozícii je v menu Fiskálne tlačiarne) si po novom zapamätáva zvolené rozšírené nastavenia.
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Ďalšie články

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články