Zverejnená nová verzia Money S3 18.500.1

Solitea, a.s. | 01. 06. 2018

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.500.1 (v distribúcii od 1. júna 2018).

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018" class="download inline"]Prevziať nové Money S3 18.500.1![/button]

Čo je nové vo verzii 18.500.1?

Aktualizované formuláre v module Mzdy a personalistika

 • Réžia / Zdravotné poistenie / Mesačný výkaz preddavkov na ZP - Pripravili sme nové formuláre mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie pre poisťovňu Dôvera a Union, platné od 1.6. 2018. Formuláre si môžete vybrať pri tlači výkazov, sú uložené pod názvom MZ2018DO a MZ2018UN. Výkazy je možné v listinnej forme podávať iba v prípade, ak máte menej ako 3 zamestnancov.
 • Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - Finančná správa zverejnila nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (POT39_5v18), ktorý sa má používať od 1. 6. 2018. Zaktualizovali sme tlačový formulár Potvrdenia, tak aby zodpovedal nového vzoru.

Vo formulári pribudli nové riadky vzťahujúce sa na peňažné plnenia pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov (13. a 14. plat). Hodnoty pre peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek sa pre rok 2018 v Potvrdení nevykazujú, pretože v tomto roku nie je toto peňažné plnenie oslobodené od dane. Z tohto dôvodu nedošlo ani k zmene Karty potvrdenia pred tlačou.

Vyššia suma stravného od 1. 6. 2018

 • Réžia / Jazdy a cestovné náhrady / Sadzby domáceho stravného - Od júna sa zvýšili sumy domáceho stravného pre všetky časové pásma. Ak používate modul Kniha jázd a cestovné náhrady, nové sadzby sú pre vás k dispozícii v Pripravených zoznamoch. Do vašej agendy ich prevezmete pomocou Tlačidla Pripravený zoznam v menu Nastavenie jázd / Sadzby domáceho stravného.

Čo bolo nové vo verzii 18.500?

Pripravte sa na GDPR - anonymizácia dát a nové typy aktivít

Dôležitou zásadou pri ochrane osobných údajov je spracovávať ich iba po nevyhnutnú dobu. Osobné údaje, pre ktoré už nemáte zákonný alebo iný dôvod ich evidovať je potrebné zlikvidovať.

Preto sme pripravili novú funkciu Anonymizáciu dát, ktorá vám pomôže jednoducho odstrániť osobné údaje z adresára firiem aj z dokladov.

Funkcia je k dispozícii na karte Money / Správa dát a na karte Obchod / Adresár. Využiť môžete dva režimy:

 • Anonymizácia v adresári a na dokladoch s väzbou na adresár
 • Anonymizácia na dokladoch bez väzby na adresár

Na karte anonymizácie vyberiete adresy alebo doklady a zvolíte údaje, ktoré sa majú anonymizovať (napr. telefón, mobil, e-mail, a pod.) Program prechádza všetky účtovné roky danej agendy. Odporúčame vám vždy najskôr spustiť Test anonymizácie, ktorý celú funkciu simuluje a vypíše protokol o vykonaných zmenách. Nová funkcia Anonymizácia dát je v Prístupových právach pre všetkých používateľov neprístupná.

[div class=warning]VAROVANIE: Zvážte, ktorým používateľom povolíte funkciu Anonymizácie dát. Ide o zásah do vašich dát a vykonané zmeny nie je možné vrátiť späť.

POZOR: Anonymizácia dát je nevratný proces! Táto funkcia anonymizuje adresné údaje v adresári firiem a na dokladoch. Keďže ide aj o výkon práva na zabudnutie osobných údajov, nevykonáva sa nikdy pred spustením tejto funkcie záloha dát. [/div]

Na zjednodušenie evidenčných povinností súvisiacich s GDPR sme do Money S3 pridali nový Druh aktivity pre GDPR. Do pripravených zoznamov sme doplnili nové Typy aktivít (GDPR súhlas, GDPR zmluva, GDPR oprávnený záujem a GDPR zákon), ktoré môžete využiť pre evidenciu účelov, pre ktoré spracovávate osobné údaje svojich obchodných partnerov. Nové Typy aktivít prevezmete do vašej agendy pomocou tlačidla Pripravený zoznam (menu Obchod / Adresár / tlačidlo Aktivity / Karta aktivity / Typ aktivity).

Automatické preberanie vhodného členenia DPH pri dobropisoch

 • Pripravili sme novú funkciu, ktorá vám zjednoduší prácu s dobropismi. Vystavený alebo prijatý dobropis zvyčajne patrí do iného riadku daňového priznania a oddielu kontrolného výkazu DPH ako pôvodný doklad. Po novom pri vytváraní dobropisu vám Money automaticky podľa členenia DPH na pôvodnej faktúre ponúkne členenie vhodné pre dobropis. Kontrola sa aktivuje pri pridávaní dobropisu pomocou tlačidla Dobropis, pri zapnutí tlačidla Dobropis na novom doklade s vyplneným členením DPH a pri vytváraní dokladu Reverse charge k prijatému dobropisu.
 • Na Kartu členenia DPH sme pridali nové pole "Pri dobropisoch nahradiť členením". Každému členeniu DPH tak môžete nastaviť skratku členenia, ktoré sa použije v prípade, ak bol k dokladu s týmto členením vytvorený dobropis. V prípade, ak je pole prázdne, aj pri dobropise sa použije rovnaké členenie ako na pôvodnom doklade.  Ak používate členenia DPH z Pripravených zoznamov, ekvivalenty pre dobropisy sú nastavené. Pri vlastných členeniach DPH môžete príslušnú skratku členenia pre dobropis nastaviť ručne.

Jednoduchšia úhrada faktúr platobnou kartou

 • Úhradu faktúry, ktorá bola platená platobnou kartou, už nie je potrebné vytvárať ručne. V Používateľskej konfigurácii si teraz môžete nastaviť automatické vytváranie pokladničných dokladov pri úhrade faktúry platobnou kartou. V prípade, ak bude na faktúre nastavený typ platby "plat. kartou" Money automaticky pri vystavení dokladu kontroluje, či ste si zvolili správnu pokladnicu (druh "platby platobnou kartou").  A ak ste si zapli vytváranie dokladov, po uložení faktúry sa zároveň vytvorí príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad, rovnako ako v prípade platby v hotovosti.

Legislatívne novinky v module Mzdy a personalistika

 • Réžia / Zdravotné poistenie / Mesačný výkaz preddavkov na ZP - Od 1.6.2018 platí nový vzor Výkazu preddavkov na zdravotné poistenie, prvýkrát sa použije už pre mzdy za Máj 2018. V rozpise preddavkov jednotlivých zamestnancov sa po novom uvádza suma príjmov  oslobodených od zdravotného poistenia  (uvádza sa tu suma nových mzdových plnení pri príležitosti letných dovoleniek, resp. vianočných sviatkov, ktoré sú oslobodené od platenia zdravotného poistenia), Tieto zmeny sme zohľadnili a upravili sme exporty výkazov do súboru pre elektronické podanie a rovnako aj komunikáciu s Elektronickou pobočkou Dôvera ZP. Pripravený je všeobecný formulár výkazu a výkaz pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Originálne formuláre pre poisťovňu Dôvera a Union neboli do uzávierky verzie uverejnené.
 • Réžia / Nastavenie miezd / Mzdové príplatky - Od mája 2018 platia nové sadzby mzdových príplatkov za prácu v noci ( po novom minimálne vo výške 30 % z minimálnej mzdy na hodinu) a sviatok (po novom 100 % priemerného zárobku, resp. 100 % minimálnej mzdy pre dohodárov). Okrem toho sa zavádzajú nové zákonné typy príplatkov - príplatok za prácu v sobotu (minimálne vo výške 25 % minimálnej mzdy na hodinu) a príplatok za prácu v nedeľu (minimálne 50 % minimálnej mzdy na hodinu).  Nové sadzby sadzby a typy príplatkov sme doplnili do Pripravených zoznamov. Do vašej agendy ich prevezmete pomocou funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.
 • Pred spracovaním májových miezd odporúčame pridať zamestnancom nové mzdové obdobie Máj 2018 - nové hodnoty príplatkov sa tak automaticky doplnia na Kartu zamestnanca.

[div class=info]TIP: Na vytvorenie nového mzdového obdobia pre všetkých aktívnych zamestnancov využite funkciu Hromadné zmeny.[/div]

Vylepšenia nástrojov na správu tlačových zostáv

Nástroje Porovnanie výtlačkov a Prehliadač tlačových záloh sme prepracovali - dostali novú vizuálnu podobu s novými ovládacími prvkami. Spoločne s touto zmenou sme vylepšili otváranie súborov v Prehliadači tlačových záloh.

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018" class="download inline"]Prevziať nové Money S3 18.500.1![/button]

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články