Mzdy a personalistika

Modul Mzdy a personalistika v Money S3 ponúka sofistikovaný systém, ktorý vám každý mesiac pripraví podklady pre mzdy, zaeviduje poistenie zamestnancov a postará sa napríklad aj o odpočet zrážok.

Popis modulu

Personálna agenda od A do Z

Modul prehľadne rozdeľuje agendu na personálnu, v ktorej uchovávate osobné údaje zamestnancov, a mzdovú, v ktorej:

 • evidujete sadzby mzdy,
 • typ pracovného pomeru,
 • príplatky,
 • daňové bonusy či nezdaniteľné čiastky,
 • a platby – teda údaje nutné pre správne platby záloh a vyúčtovania miezd.

Hlavnou databázou modulu je Zoznam zamestnancov, kde nájdete osobné údaje, mzdové údaje a prepojenie na knihu jázd ku každému zo zamestnancov.

Vďaka tomu zo zoznamu ľahko vytlačíte:

 • prehľad zamestnancov,
 • ich mzdové listy,
 • potvrdenie čistých príjmov,
 • evidenčný list dôchodkového poistenia,
 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch,
 • a ďalšie zostavy.

Spracovanie miezd v 5 jednoduchých krokoch

Money zredukuje každomesačnú administratívu s prípravou a tvorbou miezd na minimum. Pre každého zamestnanca vytvoríte výplatu v niekoľkých krokoch.

1. Vytvorenie karty zamestnanca

Na kartu zamestnanca zaevidujete neprítomnosti v danom mesiaci a prípadné zrážky.

2. Spracovanie miezd

Podklady pre mzdy pretiahnete zo zoznamu zamestnancov na kariet miezd do záložiek:

 • Odpracované,
 • Mzda,
 • Dávky,
 • Vyúčtovanie zamestnanec
 • Vyúčtovanie zamestnávateľ.

Údaje na záložkách môžete doplniť o jednorazové údaje (ako sú napríklad prémie, odmeny, pokuty, nepeňažné príjmy, nepravidelné zrážky apod.).

Prácu vám uľahčí doplnkový zoznam pracovných pomerov, štátnych sviatkov a odvodov.

Money myslí i na situácie, keď má zamestnanec na krku exekúcie, ktorú mu zrážate z výplaty. Na Karte zamestnanca nastavíte celkovú hodnotu zrážky a podľa nej sa odpočíta absolútna (hodnota v €) alebo relatívna (percento mzdy) čiastka z čistej mzdy, pokiaľ nie je dlh zamestnanca splatený. Zoznam uplatnených zrážok vytlačíte v tlačovej zostave História zrážok.

3. Tlačové zostavy miezd

Po spracovaní miezd môžete vytvoriť rôzne tlačové zostavy:

 • listina záloh,
 • vyúčtovanie miezd,
 • mesačný výkaz preddavkov na ZP a mesačný výkaz sociálneho poistenia,
 • mesačný prehľad o zrazenej dani z príjmov,
 • prehľad neprítomností,
 • prehľad o počte zamestnancov,
 • vyúčtovanie miezd a ďalšie.

Dokumenty priamo z Money elektronicky podáte do eDaní alebo do zdravotnej poisťovne Dôvera, pre ostatné inštitúcie vyexportujete dávku na podanie.

4. Rýchle odoslanie výplatného lístka

Výplatné lístky pre označených zamestnancov ľahko odošlete e-mailom vo formáte PDF. Výplatné lístky môžete zabezpečiť heslom (PIN), ktorý prednastavíte na kartách zamestnancov.

5. Zaúčtovanie záloh a miezd

V poslednom kroku vytvoríte interné doklady so zaúčtovaním miezd (mzdy je možné rozúčtovať na jednotlivé strediská) a záväzkové doklady pre príkaz k úhrade.

Vyskúšajte si modul Mzdy a personalistika
v Money S3 Štart

Modul Mzdy a personalistika získate v niektorom z našich kompletov

Modul je súčasťou kompletov: