Zverejnená nová verzia Money S3 16.600

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 16.600 (v distribúcii od 29. júna 2016).

Prevezmite si Nové Money S3 16.600!

 

Nová sadzba DPH v Grécku

  • Podľa akutálnej legislatívy sme do Nastavenia agendy / Sadzby DPH MOSS doplnili nové obdobie DPH pre Grécko, kde sa od júna zmenila základná sadzba DPH z 23% na 24%.

Vylepšenia tlačových zostáv

  • Účtovníctvo / Ďalšie zostavy / Overovací list na odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov – Tlačovú zostavu je po novom možné tlačiť k ľubovoľnému dátumu, pri tlači sa zohľadňuje dátum zadaný na strane 2/4 v sprievodcovi tlačou v poli Stav tlačiť ku dňu.
  • Účtovníctvo / Účtovné výkazy – Zaktualizovali sme definície účtovných výkazov Účtovná závierka POD a MÚJ pre rok 2016. Do riadkov 98, resp. 32 v stĺpci minulé obdobie sa započítava zostatok účtu 431. Aktualizované výkazy môžete prevziať z Pripravených zoznamov kliknutím na tlačidlo Pripravený zoznam v Zozname definícií účtovných výkazov.
  • Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy – Do tlačovej zostavy Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu sme doplnili výber roku, na ktorý sa zostava vzťahuje. Údaje o uplatňovaní nezdaniteľnej čiastky, poberaní dôchodku a vyživovaných deťoch sa preberajú z prvého obdobia zvoleného roku.

Prehľadnejšie ukladanie exportovaných súborov

  • Pri Elektronickom podaní pre Fin. správu alebo Soc. poisťovňu sa ukladá vyexportovaný súbor do adresára PRINT. Po novom sa zároveň pre každého používateľa vytvorí samostatný priečinok s menom používateľa, v ňom sú súbory rozčlenené do adresárov podľa agendy, z ktorej sa export vykonal. Po novom môžete vyexportované súbory ukladať aj do vami zvoleného adresára. Nastavenie je umiestnené v Používateľskej konfigurácii / Ostatné / Tlačový export.

 

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close