Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.200
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.200

Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.200
Seyfor Slovensko, a.s.
28. 02. 2022
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.200

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 22.101 a verziou 22.200.

Trvalý kurzarbeit od 1.3.2022

  • marca nadobudli účinnosť zákony upravujúce trvalý kurzarbeit. Zamestnávatelia budú odvádzať nový druh poistenia – poistenie na financovanie podpory vo výške 0,5 % vymeriavacieho základu. Platí sa iba za zamestnancov s pracovnou zmluvou alebo zmluvou o profesionálnom výkone športu. Ak sa za týchto zamestnancov platí aj poistenie v nezamestnanosti, sadzba poistenia v nezamestnanosti sa zníži z 1 % na 0,5%.Zároveň budú mať zamestnávatelia možnosť požiadať úrad práce o podporu v čase skrátenej práce. To znamená, že ak splnia zákonom dané podmienky, štát im preplatí časť náhrady mzdy zamestnanca, ktorému nemohli prideľovať prácu. Viac informácií o zmenách súvisiacich s kurzarbeitom nájdete napr. na našich webových stránkach https://www.seyfor.com/sk-sk/trvaly-kurzarbeit-ake-zmeny-nastanu.
  • V tejto súvislosti sme upravili Nastavenie pracovných pomerov. Po novom je možné na pracovnom pomere nastaviť nový typ poistného Poistenie na financovanie podpory. Na pracovných pomeroch, ktoré používate vo vašej agende prednastavíme platbu poistenia automaticky na zamestnancoch, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy alebo majú uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. Na ostatných druhoch pracovných pomerov bude prepínač vypnutý.

Odporúčame nastavenie pred spracovaním marcových miezd skontrolovať.

  • Pripravili sme nové Nastavenie miezd s platnosťou od Marca 2022, ktoré obsahuje sadzby poistenia na financovanie podpory a výšku náhrady pri skrátenej práci. Do vašej agendy ho prevezmete pomocou funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.
  • Nový typ poistenia sa zohľadňuje aj vo výpočte mzdy. Suma poistenia na financovanie podpory bude vstupovať do Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu. Rovnako ovplyvňuje záväzok voči Sociálnej poisťovni pri zaúčtovaní miezd. Nákladový účet pre odvod poistenia na financovanie podpory je možné nastaviť na karte Zaúčtovanie miezd. Toto nastavenie je dostupné len v agendách s podvojným účtovníctvom. V jednoduchom účtovníctve zaúčtovanie prebehne rovnako ako v prípade ostatných typov sociálneho poistenia.
  • Na Kartu neprítomnosti sme pridali nový dôvod neprítomnosti typu Prekážka na strane zamestnávateľa – Podpora pri skrátenej práci. Program automaticky pri spracovaní mzdy vypočíta náhradu mzdy za takúto prekážku a doplní ju do samostatného políčka na mzde, oddelene od náhrad za ostatné prekážky. Prehľad náhrad za prekážky na strane zamestnávateľa s druhom Podpora pri skrátenej práci je k dispozícii v novej tlačovej zostave Vyúčtovanie podpory pri skrátenej práci. UPOZORNENIE: Ku dňu uzávierky verzie neboli k dispozícii nové formuláre pre Mesačný výkaz a Výkaz poistného a príspevkov pre SP. Tieto formuláre, exporty pre elektronické podanie výkazov a podklady pre vyplnenie žiadosti o podporu pri skrátenej práci doplníme po ich uverejnení.

Odpustenie platby zdravotného poistenia pri mimoriadnej situácii

  • Podľa novely Zákona o zdravotnom poistení môže od 1.3.2022 vláda nariadením odpustiť platenie zdravotného poistenia zamestnávateľovi, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce pri mimoriadnej situácii (núdzovom stave, výnimočnom stave alebo za mimoriadnych okolností). Rozsah a obdobie, počas ktorého sa poistné nemusí platiť rovnako musí určiť Nariadenie vlády.
  • Poistné za zamestnávateľa na zdravotné poistenie sa potom odvádza zo zníženého základu alebo sa neodvádza vôbec. Na túto novinku sme Money pripravili. Na Karte mzdy / záložka Vyúčtovanie zamestnávateľ si teraz môžete zadať sumu zníženia vymeriavacieho základu zamestnávateľa pre odvod zdravotného poistenia.
  • Znížený vymeriavací základ zamestnávateľa sa po novom vykazuje v Mesačnom výkaze preddavkov do zdravotných poisťovní. Pridali sme ho do všeobecnej tlačovej zostavy MZUCZDP a rovnako aj do súborov pre elektronické podanie.

Ročné hlásenie –  priamy export do eDani Java a Win

  • Nastavili sme priamy export Ročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň za rok 2021 do aplikácií eDane/Win a eDane/Java. Export spustíte pomocou tlačidla Elektronické podanie pre Fin. správu v karte Nastavenia tlače.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia