nová verzia

Najnovšie články

Nová verzia Money S3 zjednodušuje prácu najmä účtovníkom

Nová verzia Money S3 zjednodušuje prácu najmä účtovníkom

Pohodlnejšia a rýchlejšia tlač dokladov vstupujúcich do DPH, či automatické uzamknutie dokladov po účtovnej závierke. V novej verzii Money S3 22.300 sme zapracovali predovšetkým vylepšenia v module Účtovníctvo, po ktorých ste sami volali....