Podnikanie / Štart podnikania / Všetko, čo by ste mali vedieť o Money S3/Vystavené faktúry a ich účtovanie: 4 zásady a pravidlá, bez ktorých to nejde
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Vystavené faktúry a ich účtovanie: 4 zásady a pravidlá, bez ktorých to nejde

Vystavené faktúry a ich účtovanie: 4 zásady a pravidlá, bez ktorých to nejde
Seyfor Slovensko, a.s.
19. 07. 2023
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se5
Vystavené faktúry a ich účtovanie: 4 zásady a pravidlá, bez ktorých to nejde

Obsah

  Faktúra je účtovným dokladom v obchodných transakciách, ktorý slúži ako dôkaz o dodaní tovaru alebo služieb a umožňuje účtovanie peňažných transakcií medzi obchodnými partnermi. Účtovanie vystavených faktúr je kľúčom k správnemu zaznamenávaniu a kontrole finančných transakcií. V tomto článku sa pozrieme na to, čo sú to faktúry, ako sa vystavujú a ako sa účtujú.

  Čo je vystavená faktúra?

  Vystavená faktúra je doklad, ktorý predávajúca strana vytvára a posiela kupujúcej strane ako požiadavku na platbu za dodaný tovary alebo poskytnuté služby.

  Správne vystavená faktúra zohráva dôležitú úlohu v obchodných transakciách, pretože poskytuje presný a úplný záznam o predaji, ktorý môže byť použitý pre účtovné a daňové účely, ako aj pre riešenie prípadných nedorozumení alebo sporov.

  Ako sa vystavujú faktúry?

  Pri vystavovaní faktúr je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady a pravidlá:

  1. Faktúra musí obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti, ako sú:. 

  • identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho (názov, adresa, IČO),
  • dátum vystavenia faktúry,
  • číslo faktúry,
  • popis dodaného tovaru alebo poskytnutej služby,
  • množstvo a jednotkovú cenu tovaru alebo služby,
  • sadzbu a sumu DPH,
  • splatnosť faktúry
  • a podmienky platby.

  2. Faktúra musí byť vystavená včas, aby sa predišlo problémom s oneskorenými faktúrami. V ideálnom prípade by sa mala vystaviť bezprostredne po uskutočnení predaja alebo služby.

  3. Faktúra by tiež mala byť vystavená v správnom formáte, či už v papierovej alebo elektronickej verzii.

  4. Vystavené faktúry by mali byť súčasťou účtovnej evidencie firmy a byť správne účtované. Proces vytvárania a vystavovania faktúr, teda fakturácia, zahŕňa zaznamenávanie predaja, prijímanie platieb od zákazníkov, vyrovnanie pohľadávok a udržiavanie účtovných záznamov.

  Ako sa účtujú vystavené faktúry?

  V účtovníctve je dôležité správne účtovať vystavené faktúry, aby bola zabezpečená presnosť a zákonnosť podnikateľských transakcií.

  Po vystavení faktúry je potrebné zaznamenať predaj vo vašom účtovnom systéme:

  • MD: účet „Pohľadávky“ (účet 311) – zaznamenáva záväzok zákazníka zaplatiť za poskytnuté tovary alebo služby
  • DAL: účet „Tržby“ (účet 6xx) – zaznamenáva príjem z predaja tovaru alebo služby

  Keď zákazník zaplatí faktúru, zaznamenajte túto platbu vo vašom účtovnom systéme:

  • Debet: účet „Bankové účty“ (účet 221) alebo „Pokladnica“ (účet 211) – zaznamenáva príjem platby
  • Kredit: účet „Pohľadávky“ (účet 311) – zaznamenáva zníženie pohľadávok vo výške prijatej platby

  Po prijatí platby je potrebné vyrovnať pohľadávky, čo znamená, že platba sa spáruje s konkrétnou faktúrou. Týmto sa uistíte, že zostatok pohľadávok zákazníka je správne aktualizovaný.

  Vedenie účtovnej evidencie

  Aby bola zabezpečená presnosť a transparentnosť účtovných záznamov, je dôležité udržiavať účtovnú evidenciu pre všetky faktúry a platby. Účtovná dokumentácia by mala byť uchovávaná v súlade so slovenskou legislatívou, ktorá vyžaduje, aby boli účtovné doklady uchovávané po dobu 10 rokov.

  Na konci účtovného obdobia je potrebné skontrolovať všetky účtovné záznamy, aby sa zabezpečila ich správnosť a úplnosť. Vykonajte potrebné úpravy alebo opravy a následne uzavrite účty pre dané obdobie.

  Dodržiavanie uvedených krokov zabezpečí správne účtovanie vystavených faktúr a umožní vám lepšie sledovať finančný výkon vašej firmy.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Uľahčite si fakturáciu s Money S3

  Vystavené faktúry a ich účtovanie sú neoddeliteľnou súčasťou každého podnikania. S účtovným programom Money S3 môžete jednoducho a efektívne vystavovať a účtovať faktúry, čím zabezpečíte správnu evidenciu príjmov a výdavkov vo vašom podnikaní.

  Money S3 ponúka modul Fakturácia, ktorý umožňuje rýchle a jednoduché vystavovanie faktúr s automatickým výpočtom DPH a dátumu splatnosti. Softvér tiež umožňuje sledovať vystavené faktúry a ich stav, čo zjednodušuje účtovanie a sledovanie platieb.

  Okrem toho môžete využívať aj ďalšie funkcie programu na sledovanie stavu skladových zásob, generovanie reportov a správ, zaznamenávanie pohybov na účte a podobne. Vyskúšajte si zadarmo verziu Money S3 Štart so všetkými funkciami.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.