Účtovníctvo/Čo je dlhodobý nehmotný majetok a ako ho vymedziť v účtovníctve
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Čo je dlhodobý nehmotný majetok a ako ho vymedziť v účtovníctve

Čo je dlhodobý nehmotný majetok a ako ho vymedziť v účtovníctve
Seyfor Slovensko, a.s.
07. 11. 2023
Doba čtení2 minúty čítania
Líbilo se1
Čo je dlhodobý nehmotný majetok a ako ho vymedziť v účtovníctve

Obsah

  Softvér, licenčné práva alebo aj dobré vzťahy so zákazníkmi – toto všetko spadá do dlhodobého nehmotného majetku. Pozrieme sa na príklady a tiež preberieme drobný nehmotný majetok a odpisy.

  Čo je dlhodobý nehmotný majetok

  Aby ste majetok mohli zaradiť do tejto kategórie, musí splniť nasledujúce 3 podmienky:

  • je dlhodobý – doba použiteľnosti majetku je dlhšia ako 1 rok,
  • je nehmotný – nemá fyzickú podobu,
  • jeho ocenenie je vyššie ako 2 400 €.

  Zložky dlhodobého nehmotného majetku sú vymedzené v § 37 postupov účtovania.

  • 01 – Dlhodobý nehmotný majetok
  • 012 – Aktivované náklady na vývoj
  • 013 – Softvér
  • 014 – Oceniteľné práva
  • 015 – Goodwill
  • 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

  Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku

  Podľa § 34 Postupov účtovania v PÚ sa obstaranie dlhodobého nehmotného majetku do času jeho uvedenia do užívania účtuje na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 € alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého nehmotného majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby.

  Drobný nehmotný majetok v účtovnom programe účtujeme do nákladov.

  Drobný nehmotný majetok

  Drobným dlhodobým nehmotným majetkom sú oceniteľné práva a iné nehmotné hodnoty, ktorých cena nadobudnutia je nižšia ako 1 700 €, ak sa účtovná jednotka rozhodne podľa vnútorného predpisu.

  Ako evidovať nehmotný majetok

  Pokiaľ vediete daňovú evidenciu alebo účtovníctvo, máte povinnosť evidencie majetku podniku. Najjednoduchšie je použiť program na evidenciu majetku – ten si poradí so všetkými typmi majetku, vrátane dlhodobého hmotného majetku. Okrem odpisových skupín alebo spôsobu odpisovania v ňom evidujete napríklad aj údaje o záruke.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Nehmotný majetok: odpisy

  Podľa § 22 ods. 8 zákona o dani z príjmov sa nehmotný majetok odpíše v súlade s účtovnými predpismi najviac do výšky jeho vstupnej ceny s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý sa zahrnuje do základu dane podľa § 17a až 17c zákona o dani z príjmov. Daňové odpisy nehmotného majetku sú tým pádom zhodné s účtovnými odpismi nehmotného majetku a nevzťahujú sa na ne žiadne odpisové skupiny, ako je tomu v prípade dlhodobého hmotného majetku. Zákon o účtovníctve nestanovuje dobu odpisovania nehmotného majetku, dobu odpisovania a sadzby odpisovania nehmotného majetku si podnikateľ určuje sám a tým pádom si aj sám určí výšku účtovných a daňových odpisov nehmotného majetku. Musí však pri tom zohľadňovať predpokladanú dobu používania majetku vrátane faktorov ovplyvňujúcich výšku ročných odpisov. Výnimkou je nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj, musí daňovník (účtovná jednotka) odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.