Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Dlhodobý majetok v účtovných smerniciach
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Dlhodobý majetok v účtovných smerniciach

Dlhodobý majetok v účtovných smerniciach
Seyfor Slovensko, a.s.
15. 10. 2022
Doba čtení2 minúty čítania
Líbilo se3
Dlhodobý majetok v účtovných smerniciach

Obsah

  Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v účtovníctve

  Pripomeňme si základné pravidlá, ktoré upravujú problematiku hmotného a nehmotného majetku v účtovníctve podnikateľov.

  Postup účtovania hmotného a nehmotného majetku sa odvíja od toho, či je tento majetok považovaný za dlhodobý alebo nie. Pre dlhodobý majetok platí, že doba jeho použiteľnosti je dlhšia než jeden rok.

  Nie je to však jediná podmienka, ktorú vyhodnocujeme, pred zaradením hmotného alebo nehmotného majetku medzi majetok dlhodobý. Ďalšie podmienky sa líšia v závislosti na druhu majetku. My sa zameriame iba na jednu z nich, konkrétne na limit ocenenia tohoto majetku. Niektoré položky sa totiž stávajú dlhodobým majetkom bez ohľadu na výšku ocenenia, iné iba ako prekročí ich ocenenie limit stanovený účtovnou jednotkou v internej smernici.

  Limit ocenenia dlhodobého hmotného majetku

  Položky, ktoré považujeme za dlhodobý hmotný majetok iba v prípade, že ich ocenenie prekročí limit stanovený účtovnou jednotkou:

  • hmotné hnuteľné veci a ich súbory so samostatným technicko-ekonomickým určením,
  • dospelé zvieratá a ich skupiny,
  • technické zhodnotenie v špecifických prípadoch.

  Najvýznamnejšie položky, ktoré sú považované za dlhodobý hmotný majetok bez ohľadu na výšku ocenenia:

  • pozemky,
  • stavby.

  Limit ocenenia dlhodobého nehmotného majetku

  Položky, ktoré považujeme za dlhodobý nehmotný majetok iba v prípade, že ich ocenenie prekročí limit stanovený účtovnou jednotkou:

  • software,
  • oceniteľné práva,
  • nehmotné výsledky vývoja,
  • technické zhodnotenie v špecifických prípadoch.

  Najvýznamnejšie položky, ktoré sú považované za dlhodobý nehmotný majetok bez ohľadu na výšku ocenenia:

  • emisné povolenky,
  • preferenčné limity.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Účtovné smernice

  Mnoho účtovných jednotiek si vo svojich vnútorných smerniciach stanovilo limit pre ocenenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v rovnakej výške ako je daňový limit pre vstupnú cenu hmotného majetku (nad 1 700 €) a nehmotného majetku (2 400 €).

  Dôvody nie je potrebné dlho vysvetľovať, povinnosť viesť rozdielnu evidenciu hmotného a nehmotného majetku pre účtovné a daňové účely je jednoznačne nepohodlná a akékoľvek zjednodušenie je vítané.

  Účtovná jednotka si môže v internej smernici určiť aj nižší limit na odpisovanie majetku, než je určená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V takom prípade budú vypočítané účtovné odpisy rovné daňovým účtovným odpisom. Dlhodobý nehmotný majetok sa nezaraďuje do účtovných skupín, ale odpisuje sa podľa predpokladanej doby použiteľnosti.

  Stálosť použitých účtovných metód

  Jedna zo základných zásad pre vedenie účtovníctva je zásada stálosti použitých metód zakotvená v § 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účtovné jednotky môžu meniť svoje účtovné metódy iba medzi jednotlivými účtovnými obdobiami, ak dochádza k zmene predmetu podnikania, prípadne z dôvodu spresnenia verného zobrazenia či skvalitnenia vypovedacej schopnosti účtovnej závierky. Informácie o zmene metódy vrátane jej zdôvodnenia musí byť uvedená v prílohe k účtovnej závierke v Poznámkach.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.