TaxEdit - softvér pre daňové priznania

Netrápte sa vypisovaním daňového tlačiva ručne alebo cez preťažený internetový server. Pomocou TaxEditu môžete rozpracované tlačivo uložiť a potom ho zasa doplniť.

Vyskúšať TaxEdit ZADARMO

chcem prevziať TaxEdit pre rok 2023

Aktuálne daňové a účtovné tlačivá pre rok 2023 a oveľa viac

Daňové priznanie za pár minút? Áno, vďaka TaxEditu ušetríte čas aj peniaze. TaxEdit obsahuje:

 • originálne tlačivá daňových priznaní pre rok 2023
 • archív starších tlačív od roka 2001
 • aparát kontrol a automatických výpočtov, ktorý zabraňuje omylom
 • Ideálny pre profesionálnych účtovníkov, daňových poradcov, podnikateľov a všetkých, ktorí si potrebujú spracovať daňové priznanie. Verzia pre jednu firmu ZDARMA!

Chcem prevziať TaxEdit pre rok 2023

Pomocou programu si môžete daňové priznania pripravovať „na nečisto“, po kontrole ich vytlačiť alebo priamo podať na portáli daňovej správy. V prípade potreby z podaného daňového priznania vytvoriť dodatočné alebo opravné priznanie. To všetko v prehľadnej stromčekovej štruktúre – aj niekoľko rokov staré priznanie nájdete za pár sekúnd.

Netrápte sa vypisovaním daňového tlačiva ručne, alebo cez preťažený internetový server. Pomocou TaxEditu môžete rozpracované tlačivo uložiť a potom ho zasa doplniť. Najčastejšie žiadané tlačivá daňových priznaní a formulárov sú:

 • Daňové priznanie PO, FO typ A, FO typ B (s výpočtom preddavkov)
 • Daňové priznanie, Súhrnný a Kontrolný výkaz k DPH (s možnosťou importu z Excelu)
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (s výpočtom preddavkov)
 • Účtovná závierka v jednoduchom/podvojnom účtovníctve
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave JÚ/PÚ
 • Mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 • Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje, atď.

Odporúčaný postup pre rýchle vyplnenie Vášho daňového priznania:

 • Nainštalujte si bezplatnú verziu TaxEdit Štart, ktorú si prevezmite vyššie do vášho PC.
 • Bezplatne aktivujte Váš TaxEdit Štart cez internet (umožňuje použitie pre 1 firmu/daňovníka).
 • Vyplňte svoje prvé tlačivo v prostredí originálneho formulára!
 • Uložte a vytlačte na Vašej tlačiarni, alebo exportujte cez internet na portál daňovej správy, prípadne archivujte do PDF súboru.