Jednoduché účtovníctvo v programe Money S3

Základom jednoduchého účtovníctva je peňažný denník

V peňažnom denníku Money S3 eviduje všetky príjmy a výdaje tak, aby ste mali prehľad o vašom zisku a daňovom základe. Peňažný denník je prehľadný a presne zodpovedá zákonom požadovanej podobe. Vytlačiť ho môžno ako na stojato, tak aj na ležato, čo zlepšuje jeho čitateľnosť a prehľadnosť. Jednoduché účtovníctvo umožňuje jednoducho zaúčtovať všetky:

Vzor peňažného denníka, ako výstup z jednoduché účtovníctva Money S3 je na obrázku.

Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve Money S3

 • Peňažný denník,
  ktorý v časovom slede eviduje všetky peňažné zápisy z bankových a pokladničných dokladov a nepeňažné zápisy uzávierkových úprav
 • Kniha záväzkov a pohľadávok,
  s evidenciou prijatých a vystavených faktúr, ako aj s evidenciou záväzkov voči zamestnancom, finančnej správe, poisťovniam a pod.
 • Knihu zásob,
  pokiaľ vediete skladové hospodárstvo a potrebujete zistiť stav zásob a ich hodnotu na sklade
 • Inventárne knihy
  a zoznamy majetku, vrátane prenajímaného majetku, alebo na majetku lízing.

Jednoduché účtovníctvo a zákonom definované zostavy

Okrem peňažného denníka jednoduché účtovníctvo umožňuje aj výkazy, ktoré sú povinnou prílohou uzávierky a daňového priznania fyzických osôb, rovnako ako inventúrne súpisy a zápisy. Sú to:

 • Výkaz o majetku a záväzkoch
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Inventarizácia pokladne
 • Inventarizácia majetku

Ako vám v Money S3 zjednoduší účtovanie?

Automatické číslovanie a prečíslovanie dokladov

Všetky účtovné doklady program automaticky očísluje, číselné rady sú prednastavené, ale vy si číslovanie môžete zmeniť. Money S3 dokáže začínať číslovanie rokom a rozlišuje rady pre banku, pokladnicu, záväzky, pohľadávky, faktúry a pod. Ak ste sa pomýlili a potrebujete pokladničné doklady prečíslovať spätne podľa dátumu, Money S3 Vám umožní!

Predkontácie a členenie DPH

Predkontácie sú skvelou pomôckou, pretože určujú stĺpec pre príjmy, výdaje a DPH, do ktorých sa v peňažnom denníku sumy z jednotlivých dokladov účtujú. Vďaka nim budete mať menej práce s účtovaním. Predkontácie pre všetky často  účtovné zápisy Money S3 už obsahuje, k nim si môžete pridať svoje vlastné.

Ak ste platiteľmi DPH, môžete doklady jednoducho zaúčtovať do denníka aj do evidencie DPH. Stačí na dokladoch vyplniť políčku, ktoré určí kam má DPH vstupovať. Jediným  správnym zadaním členenie DPH vyriešite daňové priznanie, Kontrolný výkaz k DPH aj Súhrnný výkaz.

Jednoduché rozúčtovanie dokladov v peňažnom denníku

Jednotlivé zápisy zaúčtované v peňažnom denníku môžete  jednoducho rozúčtovávať, či preúčtovávať do iného stĺpca. Jeden doklad napríklad za nákup v hotovosti môžete po čiastkach rozúčtovať do výdajov za tovar, réžiu, DPH a pod. Navyše ak v peňažnom denníku kliknete na tlačidlo „Zdroj“ Money ihneď otvorí bankový alebo pokladničný doklad, ktorý je pôvodcom zaúčtovania zápisov v peňažnom denníku.

Kontrola úhrad a upomienky

Prepracovaná sada funkcií vám prehľadne zobrazí zoznam upomienkovateľných faktúr a ich tlač vrátane doplnenia individuálnych textov pre prvú, druhú a poslednú upomienku. Spracovávať môžete i penalizované pohľadávky a v programe rovnako nechýba prehľad dlžníkov a veriteľov. Money vás navyše na neplatičom upozorní aj priu vystavovaní dokladov (napríklad faktúr).

Účtovné tlačové zostavy a prehľadové zostavy

Jednoduché účtovníctvo v Money S3 - prehľadové zostavy

Možnosť vytvorenia účtovných prehľadových zostáv podľa vlastných parametrov

Okrem štandardných výkazov a tlačových zostáv (priznanie k DPH, peňažný denník, výkaz príjmov a výdajov, stav záväzkov a pohľadávok ku dňu) Money obsahuje  špeciálne zostavy, ktoré  zobrazia obrať zásob podľa jednotlivých odberateľov či prehľad zásob a  materiálu na sklade.

 

 

Počiatočné stavy a uzávierkové operácie

Každý rok  je potrebné knihy jednoduchého účtovníctva uzavrieť  naviesť počiatočné stavy do nasledujúceho roka. Money S3 vám tieto kroky uľahčí pomocou automatických funkcií ktoré  prevedú  všetky bankové účty a pokladnice. Samozrejmosťou je tiež prevedenie neuhradených záväzkov a pohľadávok do nového roku.

Pokiaľ s Money S3 teraz začínate,  môžete naviesť počiatočné stavy peňažného denníka a DPH jednoducho ručne.

Vyskúšajte si jednoduché účtovníctvo v Money S3 zadarmo

Máte záujem o Money S3?

Napíšte nám! Ozveme sa vám späť.

Vaše meno*

Email*

Spoločnosť

Telefón

Vaša správa*

 

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close