• Domov > Návody > Ako nainštalovať a nastaviť modul Zádržné

Ako nainštalovať a nastaviť modul Zádržné

Rozširujúci modul Zádržné pre Money S3 uľahčuje prácu najmä stavebným firmám, pre ktoré je účtovanie pozastávok faktúr, teda zádržného, nevyhnutné. S inštaláciou a nastavením modulu vám pomôže tento článok.

Inštalácia modulu

Zádržné je samostatný modul, takže po jeho zakúpení dostanete prídavný kód k svojej hlavnej licencii. Kód môžete do programu zadať dvomi spôsobmi podľa toho, či pracujete online, alebo offline.

Ak pracujete on-line, prejdite na karty Money > Pomoc, kontakty > Licenčný manažér. Tu vyberte možnosť Aktualizovať moduly a nový modul sa automaticky sprístupní.

Licenčný manažér Money S3 v online režime

Licenčný manažér Money S3 v online režime

Ak pracujete off-line, prejdite na karty Money > Pomoc, kontakty > Licenčný manažér a potom na záložku Obsah licencie.

  • Ak máte licenčný súbor, kliknite na možnosť Načítať zo súboru a licenčný súbor S3.licence.csw vložte z externého média alebo zo svojho počítača.
  • Ak licenčný súbor nemáte, vyberte možnosť Zapísať ručne a licenčný kód prepíšte.

Po dokončení tohto kroku zatvorte okno Licenčný manažér. Teraz je váš modul aktívny a môžete sa pustiť do práce.

Licenčný manažér Money S3 v offline režime

Licenčný manažér Money S3 v offline režime

Ak používate bezplatnú skúšobnú verziu Money S3 Start a chcete si vyskúšať modul Zádržné, prejdite na karty Možnosti licencie > Plná verzia a kliknite na Vyskúšať komplety. Tu vyberte modul Zádržné. Môžete s ním ľubovoľne pracovať až do prekročenia jedného z povolených limitov verzie Start.

Nastavenie modulu Zádržné

Po aktivácii modulu Zádržné nájdete v zozname Faktúr vystavených/Faktúr prijatých tlačidlo Zádržné, ktorým vygenerujete nový doklad Pohľadávka/Záväzok na uvedenú čiastku s neskorším dátumom splatnosti. Program zároveň vygeneruje Interný doklad, ktorý zníži čiastku zostávajúcu na úhradu na vystavenej/prijatej faktúre o výšku zádržného.

Nastavenie Pohľadávky/Záväzku a Interného dokladu

Len čo vyberiete vystavenú alebo prijatú faktúru, ku ktorej chcete zaúčtovať zádržné, zobrazí sa karta Nastavenie zádržného k faktúre č. XY. Tu máte na výber z niekoľkých nastavení, ktoré ovplyvnia vygenerované doklady.

Nastavenie Pohľadávky alebo Záväzku

  • Číselný rad – pomocou tlačidla s tromi bodkami otvorte zoznam Číselných radov a uskutočnite svoj výber. Zoznam je vyfiltrovaný pre Pohľadávky alebo Záväzky podľa toho, z akej faktúry zádržné účtujete.
  • Predkontácia – pomocou tlačidla s tromi bodkami otvorte zoznam Predkontácií a uskutočnite svoj výber. Zoznam je vyfiltrovaný pre Pohľadávky alebo Záväzky podľa toho, z akej faktúry zádržné účtujete.
  • Členenie DPH – pomocou tlačidla s tromi bodkami otvorte zoznam Členenie DPH a uskutočnite svoj výber.

Nastavenie Interného dokladu

  • Číselný rad – pomocou tlačidla s tromi bodkami otvorte zoznam Číselných radov a uskutočnite svoj výber. Zoznam je vyfiltrovaný pre Interné doklady.
  • Predkontácia – pomocou tlačidla s tromi bodkami otvorte zoznam Predkontácií a uskutočnite svoj výber. Zoznam je vyfiltrovaný pre Interné doklady.
  • Členenie DPH – pomocou tlačidla s tromi bodkami otvorte zoznam Členenie DPH a uskutočnite svoj výber.
Okno Nastavenie zádržného k faktúre č. XY

Okno Nastavenie zádržného k faktúre č. XY

Zobrazovať karty generovaných dokladov – ak začiarknete túto možnosť, zobrazí sa každá jednotlivá Pohľadávka/Záväzok a Interný doklad, ktoré môžete upraviť a uložiť.

Preberať odberateľský účet MD z faktúry do zaúčtovania pohľadávky (u vystavených faktúr) – po začiarknutí tejto možnosti sa bez ohľadu na nastavenú predkontáciu prevezme na stranu MD pohľadávky odberateľský účet z Faktúry vystavenej.

Preberať dodávateľský účet D z faktúry do zaúčtovania záväzku (u prijatých faktúr) – po začiarknutí tejto možnosti sa bez ohľadu na nastavenú predkontáciu prevezme na stranu D záväzku dodávateľský účet z Faktúry prijatej.

Na pravej strane okna vidíte Informácie o faktúre –⁠ napríklad číslo dokladu, variabilný symbol alebo dátum splatnosti faktúr. Systém preberá tieto premenné do vygenerovanej Pohľadávky/Záväzku a do Interného dokladu. Okrem toho sa tu zobrazuje celková čiastka faktúry s DPH a čiastka Zostáva uhradiť. Môžete si tu teda skontrolovať všetky údaje.

Na karte Nastavenie zádržného k faktúre č. XY sú pre Pohľadávku/Záväzok a Interný doklad predkontácie vopred nastavené. Tieto predkontácie môžete ľubovoľne zmeniť.

Výber predkontácie

Výber predkontácie

Karta položky zádržného

Tlačidlom Pridať zádržné otvorte Kartu položky zádržného, na ktorej môžete upraviť niektoré údaje.

Popis zádržného – program automaticky doplní do popisu poradové číslo položky zádržného a text Zádržné k faktúre číslo XY.

Dátum splatnosti– tu uveďte dátum splatnosti pohľadávky alebo záväzku, ku ktorému sa má zádržné uhradiť.

Predkontácia – pomocou tlačidla otvorte zoznam Predkontácií a uskutočnite svoj výber. Zoznam je vyfiltrovaný pre Pohľadávky alebo Záväzky podľa typu faktúry. Táto Predkontácia má prednosť pred nastavenou Predkontáciou na karte Nastavenie zádržného.

Spolu s DPH – dohodnutá čiastka zádržného.

V zozname Položiek zádržného môžete vytvoriť aj viacero položiek zádržného. Pre každú položku sa následne vygeneruje samostatná Pohľadávka/Záväzok.

Nastavenie na Karte položky zádržného

Nastavenie na Karte položky zádržného

Po vyplnení karty Nastavenie zádržného kliknite na tlačidlo Vytvoriť doklady. Spustíte tak automatické generovanie Pohľadávok/Záväzkov a Interného dokladu. Pre každú položku zádržného sa vytvorí jedna samostatná Pohľadávka/Záväzok.

Pre všetky položky zádržného sa vytvorí jeden spoločný Interný doklad, ktorý vytvorí úhradu faktúry a zníži tak celkovú zvyšnú čiastku úhrady na faktúre o výšku zádržného.
V zozname dokladov môžete pomocou tlačidla Väzby zobraziť jednotlivé doklady a ich väzby.

V zozname dokladov si prehľadne zobrazíte väzby medzi dokladmi

V zozname dokladov si prehľadne zobrazíte väzby medzi dokladmi

Účtovanie zádržného z daňovej evidencie

Postup na tvorbu zádržného v daňovej evidencii je rovnaký ako v účtovníctve. Líši sa len karta Nastavenie zádržného. Predkontácia pre Pohľadávku alebo Záväzok sa preberá z Faktúry vystavenej alebo Faktúry prijatej a môžete ju zmeniť.

Nastavenie zádržného z daňovej evidencie

Nastavenie zádržného z daňovej evidencie

Podrobný návod v PDF nájdete tu

STIAHNUŤ NÁVOD V PDF

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia 2020).