Ako priložiť faktúru do Money S3

Ak dostanete faktúru alebo iný elektronický doklad (napríklad vo formáte PDF), ktorý obsahuje elektronický podpis (ten potvrdzuje informáciu o jej vystaviteľovi), môžete ho archivovať v elektronickej podobe priamo v účtovnom programe Money S3.

Postupujte  nasledovne (postup platí od verzie 19.000):

 1. V hlavnom menu Money S3 zvoľte záložku Obchod a kliknite na ikonu Prijaté faktúry.
 2. Kurzorom sa nastavte nad želaný záznam (prijatú faktúru) a kliknite pravým tlačidlom myši – z lokálneho menu zvoľte poslednú položku Pripojené dokumenty.
 3. Otvorí sa okno so Zoznamom pripojených dokumentov, kde tlačidlom:
 1. Pridať súbor - môžete vložiť súbor z disku (napríklad PDF)
  1. Odkazom - vytvorí sa odkaz na pripojený súbor
  2. Skopírovaním do úložiska (ODPORÚČANÉ) - pripojený súbor sa skopíruje do dát Money S3, ale ostane aj na pôvodnom mieste
  3. Presunutím do úložiska - pripojený súbor sa premiestni do dát Money S3 a z pôvodného miesta sa vymaže
 2. Pridať Outlook - môžete vložiť doručený e-mail priamo z poštového klienta Microsoft Outlook

[div class=info] Faktúry zasielané našou spoločnosťou, obsahujú elektronický podpis – značku, ktorá znemožňuje neautorizované úpravy a potvrdzuje, že vystaviteľom je Solitea Slovensko, a. s. Tieto faktúry môžete archivovať oddelene, bez sprievodného e-mailu.[/div]

Poznámka: Ak ste od dodávateľa dostali faktúru alebo iný doklad bez elektronického podpisu, odporúčame Vám ho archivovať spolu so sprievodným e-mailom.

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).