Úvod / Návody / Automatické rozdeľovanie výdavkov na daňovú a nedaňovú časť
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Automatické rozdeľovanie výdavkov na daňovú a nedaňovú časť

Ak využívate majetok nielen na podnikanie ale aj na súkromné účely, alebo nevediete knihu jázd, môžete si uplatniť iba časť nákladov súvisiacich s týmto majetkom (napr. paušálne 80 % nákladov na PHM bude zahrnutých do daňových nákladov a 20 % do nedaňových nákladov).

V Money S3 môžete využiť na toto delenie funkciu Krátenia daňových nákladov. Táto funkcia vám umožní automaticky rozdeliť celkovú sumu položky dokladu na daňové a nedaňové náklady podľa zvoleného %.

Nastavenie krátenia daňových nákladov nájdete v záložke Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie účtovného roku v časti Účtovníctvo. Tu si viete nastaviť predvolenú sadzbu uplatnených daňových nákladov (napríklad 80%) a zároveň odporúčame nastaviť aj Predkontáciu a Členenia DPH pre používané druhy dokladov. Členenie DPH volíte 21P 00B2B3.

Nastavenie zaúčtovania nedaňových nákladov

Krátenie daňových nákladov je dostupné na nových položkách Výdavkového pokladničného dokladu, Výdavkového bankového dokladu, Záväzku, Interného dokladu a Faktúry prijatej.

Príklad: Nákup PHM v hotovosti

 1. Máte pokladničný blok o nákupe PHM v hotovosti. V Money S3 zaevidujete výdajový pokladničný doklad cez Účtovníctvo / Pokladnica / Nový výdaj. Vo výdajovom pokladničnom doklade kliknete na Pridať položku. Nasledujúci postup je možný aj v prípade už uloženej položky, kedy je otvoríme tlačidlom Opraviť.
 2. TIP: ak takéto prípady máte častejšie, tak odporúčame si cez tri bodky vytvoriť vzorovú položku pre uplatnené daňové náklady, kde si prednastavíme Popis, Sadzbu DPH, Predkontáciu a príslušné Členenie DPH.

  Karta typu účtovnej položky

 3. Na položke vyplníme celkovú cenu nákupu a ak nemáme položku prednastavenú cez typ položky (viď Tip vyššie), tak v záložke Podrobnosti doplníme aj Predkontáciu a Členenie DPH pre daňovo uznateľnú časť.
 4. Tlačidlom Krátiť daňové náklady sa cena položky rozdelí na Daňové a Nedaňové náklady. Percento pre uplatnenie daňových nákladov a zaúčtovanie nedaňových nákladov sa preberá z Nastavenia účtovného roka, ale v prípade potreby je možné tieto hodnoty editovať na spodných záložkách.
 5. Funkcia Krátiť daňové náklady

 6. Pri uložení položky s krátením daňových nákladov sa na doklade vytvoria dve samostatné položky.
 7. Výdajový pokl. doklad

 8. Výsledné zaúčtovanie dokladu môže byť napríklad:
 9. Zaúčtovanie dokladu

   

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia