Úvod / Návody / Často kladené otázky ku kontrolnému výkazu k DPH
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Často kladené otázky ku kontrolnému výkazu k DPH

Prinášame Vám odpovede na najčastejšie otázky zo seminárov venovaných kontrolnému výkazu k DPH v Money S3, S4 a S5.
 

Podľa čoho Money rozpozná, či má vystavenú faktúru smerovať do oddielu A1, alebo D2?

V prípade bežných faktúr za tovar a služby (bez režimu prenesenia daňovej povinnosti), je dôležité správne vyplniť adresné údaje odberateľa. Pokiaľ Money nájde na adrese vyplnené IČO, DIČ, alebo IČ DPH (postačí jeden údaj), považuje odberateľa za zdaniteľnú osobu a údaj nasmeruje do oddielu A1. Ak Money na adrese odberateľa žiadny z údajov IČO, DIČ a IČ DPH vyplnený nebude, nasmeruje doklad do oddielu D2.

Ak zaúčtovať nákup v hotovosti?

Zaúčtuje do zoznamu pokladničných dokladov ako nový výdaj, použite členenie DPH 12P R22_23 a zapnite prepínač „Zjednodušený daň. doklad.“ Money nasmeruje doklad do oddielu B3.

Uvádza sa do kontrolného výkazu aj nákup občerstvenia  tzv. repre?

Podľa dostupných informácií, sa doklady, pri ktorých neuplatňujete odpočítanie dane reps. nemáte nárok na odpočet, sa do kontrolného výkazu neuvádzajú.

Ako zaúčtovať doklad, ak obsahuje nákup kancelárskych potrieb a občerstvenia?

V prípade, že máte doklad, ktorý obsahuje položky z ktorých si uplatňujete daň a také z ktorých si daň neuplatňujete, zaúčtujte do ako výdajový pokladničný doklad. Položky týkajúce sa repre uveďte s rozpisom DPH (základ, daň, sadzba) do 0% sadzby dane a použite pri nich členenie DPH 12P 00B2B3. Položky u ktorých si uplatňujete daň rozpíšte rovnako podľa sadzieb a použite členenie DPH 12P R22_23. Money zahrnie prevezme do kontrolného výkazu z takéhoto dokladu - celkovú sumu základu, celkovú sumu DPH a do sumy odpočítanej dane nebudú vstupovať položky repre, pri ktorých si daň neuplatňujete (tzn. tie, kde je členenie DPH 12P 00B2B3

Môžem faktúru, ktorú som dodávateľovi zaplatil v hotovosti zaúčtovať ako výdajový pokladničný doklad?

Bez ohľadu na spôsob platby (v hotovosti, alebo prevodom) ak vám dodávateľ, tuzemský platiteľ DPH vystavil faktúru, zaúčtujte ju do Money v zozname prijatých faktúr, správne nastavte členenie DPH a smerovanie do kontrolného výkazu.  Iba jej úhradu zaúčtujte ako výdajový pokladničný doklad, bez vplyvu na DPH a kontrolný výkaz.

Ako zaúčtovať dennú tržbu z registračnej pokladnice?

Dennú tržbu zaúčtujte do Money  príjmovým pokladničným dokladom. Rozpíšte sumy základ, daň a celkom podľa jednotlivých sadzieb DPH. Použite členenie DPH 12U_R01_3E, Money nasmeruje tržby do oddielu D1.

Ako zaúčtovať dennú tržbu z registračnej pokladnice ak sú v nej aj úhrady faktúr?

Dennú tržbu zaúčtujte do Money  príjmovým pokladničným dokladom. Rozpíšte sumy základ, daň a celkom podľa jednotlivých sadzieb DPH. Sumu a úhrady faktúr v hotovosti uveďte do 0% sadzby DPH. Použite členenie DPH 12U R01_3E, Money nasmeruje tržby do oddielu D1. údaj uvedený v sadzbe 0% (teda úhrady faktúr) sa do kontrolného výkazu neuvedie.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia