Úvod / Návody / DÔVERA - Elektronická pobočka
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

DÔVERA - Elektronická pobočka

Jedine poisťovňa Dôvera poskytuje priame prepojenie s elektronickou pobočkou, ktoré vám ušetrí čas pri podávaní výkazov a ostatných povinnostiach platiteľa zdravotného poistenia. Nastavenia a spôsob práce popisuje tento návod.

1. Ako nastavíte komunikáciu s elektronickou pobočkou ZP Dôvera

a) Zadajte variabilný symbol

Cez Obchod / Adresár zadajte na karte adresy, ktorú máte vytvorenú pre Zdravotnú poisťovňu Dôvera, v záložke Účtovníctvo, nákup a predaj do poľa Variabilný symbol variabilný symbol (číslo platiteľa), ktorý vám pridelila poisťovňa.

b) Nastavte prístupové údaje

Cez Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie agendy / Mzdy / Nastavenie zdravotného poistenia vyplníte vaše prihlasovacie meno a heslo do elektronickej pobočky (rovnaké ako používate pre prihlásenie cez webový prehliadač) a vyberiete adresu poisťovne z Adresára.

2. Aké funkcie môžete využívať?

a) Porovnanie zoznamu zamestnancov v Money S3 so zoznamom aktuálne prihlásených poistencov

Jednoducho si môžete skontrolovať evidenciu zamestnancov v Money S3 s evidenciou v poisťovni.

Porovnanie sa spúšťa prvýkrát automaticky po zapnutí elektronickej komunikácie so zdravotnou poisťovňou a uložení karty Nastavenie agendy. Program automaticky stiahne informácie o vašich zamestnancoch, ktorí sú poistencami zdravotnej poisťovne Dôvera a porovná ich so zoznamom zamestnancov v Money S3, ktorí sú v stave aktuálneho mesiaca. Výsledky kontroly sa zobrazujú v prehľadnom zozname, ktorý môžete vyexportovať do Excelu. Export do Excelu vyvoláte kliknutím pravého tlačidla myši v zozname.

b) Overenie poistenca

Pomocou tejto funkcie overíte, či je nový alebo existujúci zamestnanec poistencom ZP Dôvera a či má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky.

Stav poistenia overíte jednoducho priamo na Karte zamestnanca cez Réžia / Zamestnanci stlačením tlačidla Overenie poistenca ZP.

Podľa vybraného mzdového obdobia môžete skontrolovať aktuálny stav poistenia alebo overiť údaje spätne.

POZNÁMKA: Dôvody, pri ktorých nemá zamestnanec nárok na odpočítateľnú položku sú napr. uplatňovanie nároku u iného zamestnávateľa, zamestnanie na dohodu, súbeh zamestnania s podnikaním, zamestnanec s nepravidelným príjmom a pod. Nesleduje sa výška príjmu.

TIP: Cez Money / Možnosti a nastavenia / Používateľská konfigurácia / Ostatné / Mzdy môžete nastaviť automatickú kontrolu poistenca - program bude overovať, či je zamestnanec poistencom ZP Dôvera automaticky pri pridaní novej karty alebo zmene v mzdovom období.

c) Kontrola a odoslanie mesačného výkazu a hromadného oznámenia

Mesačný výkaz preddavkov na ZP a Oznámenie o zmene platiteľa na ZP môžete z Money S3 priamo odoslať do elektronickej pobočky ZP Dôvera.

Podanie odošlete zo sprievodcu zostavením výkazu alebo oznámenia pomocou tlačidla Podať alebo zostavu uložíte do Zoznamu podaní (Réžia / Zdravotné poistenie / Zoznam podaní) a odošlete neskôr.

 I. Rýchle podanie výkazov

Ak chcete Mesačný výkaz alebo Oznámenie o zmene platiteľa na ZP odoslať ihneď pri zostavení, môžete tak urobiť pomocou tlačidiel Podať / Podať teraz priamo v sprievodcoch tlačou týchto zostáv.

TIP: Pri podaní Mesačného výkazu nie je nutné vypínať tlač výkazov pre ostatné poisťovne. Odošle sa vždy len výkaz pre ZP Dôveru. Pôvodná funkcia exportu výkazov do textového súboru je aj naďalej k dispozícii.

Výkazy sa na pozadí uložia do Réžia / Zdravotné poistenie / Zoznam podaní a spustí sa komunikácia s elektronickou pobočkou. Pred samotným odoslaním výkazu prebieha proces otestovania podania. V prípade, ak dôjde k chybe pri komunikácii s pobočkou alebo sa pri kontrole výkazu zistili chyby, zobrazí sa hlásenie, ktoré vás na chyby upozorní.

Ak ide o kritické chyby (napríklad o nevyplnené povinné údaje), ktoré neumožňujú podanie, odosielanie podania sa ukončí. Po oprave chýb môžete vygenerovať nový výkaz.

Ak sa pri otestovaní zistia chyby, ktoré nebránia odoslaniu, môžete sa rozhodnúť, či chcete chybné podanie odoslať alebo nie. Ak zvolíte Pokračovať výkaz sa odošle do zdravotnej poisťovne. Po kliknutí na zavrieť sa výkaz neodošle, ale zostane uložený v Zozname podaní.

Ak je podanie bez chýb, automaticky sa odošle do elektronickej pobočky.

II. Odoslanie výkazov zo zoznamu podaní

Mesačný výkaz predavkov na ZP a rovnako aj Oznámenie o zmene platiteľa na ZP si môžete vopred pripraviť, otestovať a odoslať do elektronickej pobočky neskôr.

Tieto funkcie sú k dispozícii v novom Zozname podaní, ktoré nájdete v menu Réžia / Zdravotné poistenie, resp. Zamestnanci / Zdravotné poistenie. Tu nájdete uložené  aj výkazy, ktoré ste odoslali rýchlym podaním pomocou tlačidla Podať / Podať teraz zo sprievodcov tlačovými zostavami.

  • Uloženie zostavy do zoznamu podaní: pomocou tlačidla Pridať vytvoríte nový Mesačný výkaz alebo Oznámenie o zmene platiteľa na ZP. Podľa zvoleného Druhu podania sa ponúka príslušná zostava. Zostavy uložíte do Zoznamu podaní prostredníctvom funkcie Uloženie a tlač (Karta mesačného výkazu) alebo Dokončiť (Sprievodca oznámením o zmene platiteľa na ZP).
  • Otestovanie výkazov v elektronickej pobočke: pomocou tlačidla Test podania môžete otestovať, či je uložený výkaz správny alebo obsahuje chyby bez toho, aby sa ihneď odoslal do elektronickej pobočky. O výsledku kontroly vás program bude informovať. Stav otestovania výkazu sa zapíše do zoznamu podaní ako "Skontrolované" (ak je výkaz bez chýb) alebo „Chybné“, ak  zostava obsahuje chyby.
  • Odoslanie výkazov do elektronickej pobočky: uložené výkazy odošlete do elektronickej pobočky pomocou funkcie Podať / Pokračovať. Spustí sa rovnaký proces odosielania ako pri rýchlom podaní. Neotestované výkazy sa najskôr v elektronickej pobočke skontrolujú a v prípade ak obsahujú chyby, program vás na ne upozorní. Ak je podanie bez chýb automaticky sa odošle do elektronickej pobočky. V Zozname podaní sa stav uloženého výkazu nastaví na „Podané“.

 III. Špeciálne situácie pri testovaní a odosielaní výkazov

V niektorých prípadoch sa môže stať, že otestovanie výkazu alebo jeho spracovanie neprebehne na strane elektronickej pobočky ihneď. Napr. ak sa rozhodne v rovnakom čase podať alebo skontrolovať výkazy veľké množsto klientov ZP, výkaz sa zaradí do fronty a čaká na kontrolu alebo spracovanie.

Na vznik takejto situácie vás program upozorní a umožní zopakovať Podanie alebo Test podania neskôr. Stav uložených výkazov sa v takom prípade nastaví na „Odoslané na kontrolu“ alebo „Odoslané  na spracovanie“.

Pre zistenie výsledku kontroly alebo dokončenie odoslania je potom potrebné počkať niekoľko minúť a znova stlačiť tlačidlá Test podania alebo Podať / Pokračovať.

d) Priamy prístup do elektronickej pobočky

Podané výkazy si môže skontrolovať aj priamo v elektronickej pobočke.

Po kliknutí na tlačidlo Prihlásenie do elektronickej pobočky cez Réžia / Zdravotné poistenie / Zoznam podaní / Dôvera ZP sa spustí automatické prihlásenie do elektronickej pobočky. V závislosti od druhu podania sa zobrazí stránka mesačných výkazov alebo podaných hromadných oznámení.

e) Overenie stavu záväzkov voči zdravotnej poisťovni

Pomocu funkcie Stav účtu platiteľa ZP cez Réžia / Zdravotné poistenie / Zoznam podaní / Dôvera ZP si jednoducho overíte či ste nezabudli zaplatiť preddavky na ZP.

Po výbere položky z ponuky elektronickej pobočky sa zobrazí sa karta Stav účtu platiteľa v zdravotnej poisťovni Dôvera s aktuálnym stavom záväzkov, ktoré voči vašej spoločnosti eviduje ZP Dôvera. Podrobný rozpis dlžných súm a preplatkov zobrazíte kliknutím na tlačidlo Detailný stav účtu v ZP na karte Stavu účtu platiteľa.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia