Export skladových kariet do virtuálnej pokladnice

Virtuálna registračná pokladnica je aplikácia, ktorú Finančné riaditeľstvo SR bezplatne poskytuje podnikateľom. Je určená pre tých, ktorým od 1. apríla 2015 vzniká povinnosť používať registračné pokladnice. Tento návod Vám prináša postup ako môžete z Money S3 vyexportovať do tejto aplikácie skladové karty.

  Prevezmite si kompletný návod v PDF!

  Základné informácie

  • exportuje sa názov položky, základná predajná cena, sadzba DPH a poznámka
  • Finančná správa vyžaduje cenu s DPH, preto je pre korektný export predajných cien skladových kariet potrebné, aby boli takto ceny v Money S3 nastavené

  TIP: Typ ceny viete zmeniť aj hromadne cez Sklad / Zásoby na sklade / Hromadné operácie / Zmeny definície predajných cien.

  Export skladových kariet:

  1. Cez Sklad/Zásoby na sklade si označíme skladové karty, ktoré chceme exportovať. V prípade ak neoznačíme žiadne karty, tak sa vyexportuje len karta pod kurzorom.

  UPOZORNENIE: Naraz je možné na portál Finančnej správy importovať len 100 kariet, preto väčšie exportné dávky nemajú zmysel.

  2. Kliknite na XML prenosy/Export do XML.

  3. V okne Sprievodca výmenou dát XML dajte guličku k Výber nastavenia a z roletovej ponuky vyberte export _VRP. Pokračujte tlačidlom Ďalší.

  4. Trojbodkou otvorte okno Vyberte výstupný súbor, kde v ľavej časti sa viete preklikať do požadovaného adresára a v spodnej časti viete vybrať požadovaný názov exportovaného súboru. Voľbu potvrďte tlačidlom Otvoriť a po návrate do pôvodného okna tlačidlom Dokončiť. Tým sa nám vyexportuje XML súbor s vybranými skladovými kartami, ktorý vieme naimportovať do aplikácie Finančnej správy.

  5. Aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica spustíte na stránke https://vrp.financnasprava.sk/#/login, kde pre úspešné prihlásenie zadajte Prihlasovacie menoheslo, pridelené Finančnou správou. Následne pre import môžete postupovať podľa návodu finančnej správy (viď. tu).

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close