Úvod / Návody / Hromadné oznámenie analytických údajov do SP po 1.1.2023
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Hromadné oznámenie analytických údajov do SP po 1.1.2023

Od nového roka majú zamestnávatelia povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni miesto výkonu práce zamestnanca, jeho pracovné zaradenie aj dohodnutý pracovný úväzok.

Netýka sa to len nových zamestnancov, ale zamestnávateľ musí tieto údaje nahlásiť dodatočne za všetkých, ktorých má v stave na začiatku roka.

Do Money sme pripravili novú funkciu, ktorá vám umožní vygenerovať Registračné listy FO (typ Zmena) pre všetkých alebo vybraných zamestnancov hromadne.

Ako postupovať

Nastavte analytické údaje na Karte zamestnanca

Na Karty zamestnancov v mzdovom období Január 2023 zadajte Miesto výkonu práce, Druh vykonávanej práce a Dohodnutý rozsah pracovného času.

TIP:

tieto údaje môžete pre vybraných alebo všetkých zamestnancov nastaviť aj hromadne pomocou funkcie Hromadné zmeny.

POZNÁMKA:

druh vykonávanej práce, Miesto výkonu práce a Dohodnutý rozsah pracovného času sa oznamujú prostredníctvom registračného listu FO – typ Zmena jednorázovo, resp. ak dôjde k zmene je potrebné zmenené údaje znova SP oznámiť.
Okrem týchto údajov sa bude v Mesačnom výkaze a Výkaze pre nepravidelné príjmy oznamovať pravidelne aj počet odpracovaných hodín zamestnanca. Odpracované hodiny pre SP sa budú vypočítavať pri spracovaní miezd za aktuálny mesiac. Spôsob výpočtu odpracovaných hodín si rovnako môžete nastaviť v sekcii Štatistické údaje pre SP. Vyberáte z dvoch ponúk vykazovania: „Odpracované + náhrady“ a „Nie je určené“.

Spustite generovanie registračných listov

Generovanie registračných listov spustíte v menu Zamestnanci / Sociálne poistenie / Registračný list FO.
Na prvú stranu sprievodcu sme pridali novú voľbu Zmena (hromadné oznámenie analytických údajov).

Po jej výbere (na strane 3) môžete nastaviť, pre ktorých zamestnancov chcete registračné listy vygenerovať.

Predvolené nastavenie je také, aby sa za všetkých zamestnancov, ktorí sú v stave k 1.1.2023 a nastúpili pred týmto dátumom, vygenerovali registračné listy.
Podľa zvoleného filtra, program pridá pre jednotlivých zamestnancov Registračné listy FO typ Zmena s analytickými údajmi prevzatými z Kariet zamestnancov.

Registračné listy uložíte do súboru vhodného pre elektronické podanie na podateľni Sociálnej poisťovne pomocou tlačidla Exportovať teraz.

UPOZORNENIE:

pri použití tejto voľby sa exportujú iba údaje potrebné pre nahlásenie analytických údajov, všetky ďalšie prípadné zmeny (napr. OOP, prerušenie a podobne), ktoré nastavíte na RLFO sa budú ignorovať.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia