Intrastat

INTRASTAT je systém zberu dát pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie (intrakomunitárný styk). Nasledujúci príklad vás prevedie postupom podania výkazu v Money S3.

Od 01.01.2014 majú povinnosť vykazovať dáta pre INTRASTAT tí, ktorí prekročia prah oslobodenia pre prijatie (dovoz) 200 000€ a pre odoslanie (vývoz) 400 000€. Prah zjednodušenia bol v systéme INTRASTAT zrušený od roku 2013.

  Spravodajská jednotka, ktorá za kalendárny rok predchádzajúci sledovanému roku alebo od začiatku sledovaného roka uskutoční prijatia a/alebo odoslania, ktorých súhrnná hodnota prekročí stanovený prah oslobodenia je povinná predkladať Hlásenie o prijatí tovaru INTRASTAT 1-12 a/alebo Hlásenie o odoslaní tovaru INTRASTAT 2-12.

  To, či sa vás táto povinnosť týka, si môžete zistiť jednoduchým spôsobom. V sprievodcovi výkazu zadáte obdobie rozhodujúce pre vykazovanie (1 rok) a výsledné hodnoty porovnáte s prahom oslobodenia. Podrobnosti k podaniu výkazu nájdete nižšie.

  Nakoľko legislatíva okolo INTRASTATU je značne komplikovaná a od nej závisí vypĺňanie jednotlivých polí v Money S3, odporúčame si vopred preštudovať materiály finančnej správy (https://intrastat.financnasprava.sk/).

  UPOZORNENIE: Do zostavy INTRASTAT v Money S3 vstupujú len skladové položky a preto je pre jeho zostavovanie nutné mať komplet so skladovým hospodárstvom. Taktiež do zostavy nevstupujú skladové karty typu Služba.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • Áno Nie
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • Áno Nie

  1. Ak chcete vykazovať INTRASTAT je nutné mať nastavené

  • Na karte Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie účtovného roku – zakliknúť chceckbox Viesť Intrastat.
  • Kmeňových kartách (Sklad / Skladové zoznamy / Kmeňové karty) musíte mať doplnený Kód kombinovanej nomenklatúry – Kód KN. Odporúčame tiež vyplniť Kód štátu pôvodu (má zmysel len pre prijatie tovaru) a Hmotnosť. Kód KN je zaznamenaný len na kmeňových kartách zásob, nie v dokladoch a zostava si ich preberá z kmeňových kariet pri zostavení. Jeho vyplnenie nie je teda nutné pre prvotné vytvorenie dokladov a dá sa doplniť i spätne, čo je vhodné napríklad pre zistenie prekročenia limitu z už vytvorených dát. Hmotnosť a Kód štátu pôvodu sa preberá pri tvorbe dokladu a ich spätná úprava na Kmeňovej karte už nemá vplyv na vytvorený doklad.
  • Do intrastatu vstupujú faktúry (skladovými položkami) a skladové doklady (s výnimkou PrevodkyVýrobky).
  • Na dokladoch je potrebné uvádzať aj ďalšie údaje, ktoré sú pre Intrastat potrebné. Tieto údaje sa zadávajú jednak na hlavičke dokladov v záložke Intrastat, jednak na položkách dokladov, tiež v záložke Pokiaľ nie je zaškrtnuté Viesť Intrastat na karte Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie účtovného roku,  záložky sa nezobrazujú.
  • V záložke Intrastat na doklade dopĺňate Druh obch., Dodacie podmienky, Druh dopravy. Ak nevyplníte tieto údaje, tak sa preberajú hodnoty zo sprievodcu podaním výkazu. Hodnotu Štát určenia / odoslania plníte, len v prípade ak je rozdielna od štátu Odberateľa / Dodávateľa. Tiež plníte cenu za Dopravu v tuzemsku a v zahraničí, ktoré sa následne rozpúšťajú do ceny tovaru. Do výkazu Intrastat vstupujú doklady podľa poľa Dátumu intrastat, ktorý sa plní dátumom skladového pohybu.

  UPOZORNENIE: Ak ste doklady vystavili predtým, ako ste v Nastavení účtovného roka zaklikli Viesť Intrastat, tak je Dátum Instrastatu prázdny a doklady do výkazu nevstúpia. Je potrebné doklad preuložiť.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • Áno Nie
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • Áno Nie

  TIP: Údaje záložky Intrastat si viete prednastaviť na Type dokladu pre príslušný druh dokladu.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • Áno Nie
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • Áno Nie

  • Záložka Intrastat je aj priamo na položkách dokladu, kde viete špecifikovať vlastnosti týkajúce sa konkrétnych položiek. Krajina pôvoduHmotnosť pre preberajú z Kmeňovej karty.

  2. Podanie výkazu INTRASTAT

  • Podanie výkazu spustíte cez Sklad / Intrastat, čím sa otvorí Sprievodca tlačou a exportom výkazu INTRASTAT.
  • V sprievodcovi podaním Intrastatu si môžete vybrať, či budete požadovať vytlačiť len Zjednodušený výkaz (podával sa do konca roka 2012 a nevykazovala sa štatistická hodnota tovaru) či plný výkaz Intrastat.
  • Tiež môžete použiť kumulovanie podprahových položiek do jednotného kódu. Prah transakcie je prednastavený v zmysle ustanovenia Colnej správy na 200€, ale ako spravodajská jednotka ho môžete určiť aj nižší.
  • Na stranách 3/5 a 4/5 sprievodcu volíte aké doklady vstúpia do výkazu Intrastat a tiež aké budú implicitné hodnoty, ktoré sa uplatnia v prípade, ak tieto hodnoty nie sú vyplnené na dokladoch. Na strane 4/5 sprievodcu volíte ako sa bude rozpúšťať do ceny položiek doprava – volíte Rozpúšťať hodnoty podľa hmotnosti tovaru.
  • V poslednej časti sprievodcu tlačou výkazu Intrastat si môžete zvoliť, či chcete vytlačiť výkaz INTRASTAT alebo aj Podklady pre výkaz Intrastat. Pre kontrolu túto možnosť odporúčame. Tlačidlom Dokončiť výkaz dokončíme.
  • Pri podaní Výkazu INTRASTAT v okna Nastavenie tlače vytvoríme exportný súbor tlačidlom Elektronické podanie pre fin. správu. Vyexportovaný súbor nahrávame do aplikácie Intrastat-CS.

   

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • Áno Nie

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close