Úvod / Návody / Nové členenie výdavkov v peňažnom denníku od Januára 2013
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Nové členenie výdavkov v peňažnom denníku od Januára 2013

V súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania vstúpili  od 1.1.2013 do platnosti zmeny v členení  výdavkov na dosiahnutie príjmov v peňažnom denníku.

Po novom sa výdavky na dosiahnutie príjmov  členia na

 1. zásoby,
 2. služby,
 3. mzdy,
 4. poistné a príspevkyplatené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
 5. tvorbu sociálneho fondu
 6. ostatné výdavky

Oproti doteraz platnému zneniu opatrenia bolo zrušené samostatné vykazovanie výdavkov za tovar a materiál a prevádzková réžia. Naopak pribudlo členenie výdavkov na zásoby, služby a ostatné výdavky.

Celé znenie opatrenia nájdete na : http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7481

Odporúčané kroky pred začiatkom účtovania

1. Vytvorte v aktuálnom roku 2013 účtovné pohyby a predkontácie pre nové stĺpce v peňažnom denníku:

 • výdavky na zásoby
 • výdavky na služby
 • ostatné daňové výdavky

Zoznamy účtovných pohybov a predkontácií nájdete v karte Účtovníctvo / Účtovné zoznamy.

 2. Skontrolujte neuhradené prijaté faktúry a záväzky v minulých rokoch

Pre korektné zaúčtovanie úhrad dokladov z minulých rokov skontrolujte prijaté faktúry a ostatné záväzky, ktoré neboli ku koncu roka 2012 uhradené.

Ak sú na nich nastavené predkontácie pre zaúčtovanie do stĺpcov „Prevádzková réžia“, Výdaje za tovar alebo Výdaje za materiál“ je potrebné :

 • aj starých rokov vytvoriť účtovné pohyby a predkontácie pre nové stĺpce v peňažnom denníku
 • nahradiť pôvodné staré predkontácie použité na dokladoch novými.

Pôvodná predkontácia

Nová predkontácia


POZNÁMKA: V prípade, ak ponecháte predkontácie bez zmeny, pri úhrade sa zaúčtovanie prevezme podľa pôvodnej predkontácie, v databáze peňažného denníka (Účtovníctvo- sekcia Denník/Peňažný denník) bude teda zaúčtovaný pohyb výdaj réžia, resp. výdaj tovar alebo materiál.

V tlačovej zostave peňažného denníka  (Účtovníctvo – sekcia Prehľady a zostavy/Peňažný denník)za rok 2013 budú účtovné pohyby, ktoré  už po novom nemajú svoju kolónku započítavané takto:

 • výdaj réžia sa započíta do stĺpca „ostatné daňové výdavky“
 • výdaj tovar a výdaj materiál sa súhrnne započítajú do stĺpca „zásoby“. 

3. Použite vhodné formuláre pre tlač zostáv

Vo verzii 13.101 sú k dispozícii formuláre pre tlač peňažného denníka v plnej aj skrátenej forme v súlade s požiadavkami pre rok 2013 a rovnako aj pre staré obdobia.

Vzhľadom na prebiehajúce uzávierkové operácie minulého roka sú štandardne nastavené formuláre pre tlač peňažného denníka podľa vzoru platného do konca roka 2012.

Formuláre platné pre rok 2013 si môžete vybrať pri tlači peňažného  denníka v plnej aj skrátenej forme a pri tlači bilancie.

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia