• Domov > Návody > Odporúčané miestne a jazykové nastavenia v OS Windows

Odporúčané miestne a jazykové nastavenia v OS Windows

Obsah

  V tomto článku nájdete odporúčané miestne a jazykové nastavenia pre najbežnejšie verzie operačného systému Windows, ktoré Vám zabezpečia bezproblémové fungovanie programu Money S3. V prípade iných nastavení, môže byť problém so zobrazovaním diakritiky a textov (nastavenie - jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode), alebo s exportom výkazov na rôzne inštitúcie a importom výpisov (formát krátkeho dátumu). Vo všeobecnosti platí, že program optimálne funguje v slovenskom alebo českom lokalizovaní.

  Windows Vista

  Pre operačný systém Windows Vista postupujete nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart vľavo dole
  2. V ponuke vyberte Nastavenie a z následnej ponuky vyberte Ovládací panel
  3. Ak máte v ponuke Ovládacích panelov veľa malých okien (klasické zobrazenie), tak voľte Miestne a jazykové nastavenia. Ak máte v ponuke Ovládacích panelov iba 10 ikon (Kategórie), tak voľte Hodiny, jazyk a oblasť/Miestne a jazykové nastavenia.
  4. V záložke Formát nastavte formát Slovenčina a formát Krátkeho dátumu na dd.MM.rrrr. V záložke Umiestnenie nastavte Slovensko a v záložke Správa nastavte jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode na Slovenčina. Vráťte sa naspäť do záložky Formát a kliknite vpravo dole na tlačidlo Upraviť tento formát, kde v záložke Dátum nastavte formát Krátkeho dátumu na dd.MM.rrrr.

  Windows 7

  Pre operačný systém Windows 7 postupujete nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart vľavo dole
  2. V ponuke vyberte v pravom stĺpci Ovládací panel
  3. Ak máte v ponuke Ovládacích panelov veľa malých okien, tak voľte Miestne a jazykové nastavenia. Ak máte v ponuke Ovládacích panelov iba 8 ikon (Kategórie), tak voľte Hodiny, jazyk a oblasť/Miestne a jazykové nastavenia.
  4. V záložke Formát nastavte formát Slovenčina, v záložke Umiestnenie nastavte Slovensko a v záložke Správa nastavte jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode na Slovenčina.

  Windows 8

  Pre operačný systém Windows 8 postupujete nasledovne:

  1. Prejdite myšou do pravého dolného rohu, čím sa vysunie ponuka tlačidiel (prípadne stlačte kombináciu tlačidiel Windows+C).
  2. Zvoľte možnosť Nastavenie a v ďalšej ponuke Ovládací panel.
  3. Ak máte v ponuke Ovládacích panelov veľa malých okien, tak voľte Oblasť. Ak máte v ponuke Ovládacích panelov iba 8 ikon (Kategórie), tak voľte Hodiny, jazyk a oblasť/Oblasť.
  4. V záložke Formát nastavte formát Slovenčina a formát Krátkeho dátumu na dd.MM.rrrr. V záložke Umiestnenie nastavte Slovensko a v záložke Správa nastavte jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode na Slovenčina.

  Windows 10

  Pre operačný systém Windows 10 postupujete nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo Vyhľadávania (lupa) vľavo dole
  2. Zadajte výraz ovládací panel a potom vyberte položku Ovládací panel
  3. Ak máte v ponuke Ovládacích panelov veľa malých okien, tak voľte Oblasť. Ak máte v ponuke Ovládacích panelov iba 8 ikon (Kategórie), tak voľte Hodiny, jazyk a oblasť/Oblasť.
  4. V záložke Formát nastavte formát Slovenčina a formát Krátkeho dátumu na dd.MM.rrrr. V záložke Umiestnenie nastavte Slovensko a v záložke Správa nastavte jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode na Slovenčina.

  Windows Server 2008

  Pre operačný systém Windows Server 2008 postupujete nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart vľavo dole
  2. V ponuke vyberte v pravom stĺpci Ovládací panel (Control Panel v anglickej verzii operačného systému)
  3. Ak máte v ponuke Ovládacích panelov veľa malých okien, tak voľte Miestne a jazykové nastavenia (Region and Language). Ak máte v ponuke Ovládacích panelov iba 8 ikon (Kategórie - Category), tak voľte Hodiny, jazyk a oblasť/Miestne a jazykové nastavenia (Clock, Language, and Region/Region and Language).
  4. V záložke Formát (Formats) nastavte formát Slovenčina (Slovak) a formát Krátkeho dátumu na dd.MM.rrrr (dd.MM.yyyy). V záložke Umiestnenie (Location) nastavte Slovensko (Slovakia) a v záložke Správa (Administrative) nastavte jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode (Language for non_unicode programs) na Slovenčina (Slovak).

  Windows Server 2012

  Pre operačný systém Windows Server 2012 postupujete nasledovne:

  1. Prejdite myšou do pravého dolného rohu, čím sa vysunie ponuka tlačidiel (prípadne stlačte kombináciu tlačidiel Windows+C).
  2. Zvoľte možnosť Nastavenie (Settings v anglickej verzií operačného systému) a v ďalšej ponuke zvoľte Ovládací panel (Control panel).
  3. Ak máte v ponuke Ovládacích panelov veľa malých okien, tak voľte Oblasť (Region). Ak máte v ponuke Ovládacích panelov iba 8 ikon (Kategórie - Category), tak voľte Hodiny, jazyk a oblasť/Oblasť (Clock, Language, and Region/Region).
  4. V záložke Formát (Formats) nastavte formát Slovenčina (Slovak) a formát Krátkeho dátumu na dd.MM.rrrr (dd.MM.yyyy). V záložke Umiestnenie (Location) nastavte Slovensko (Slovakia) a v záložke Správa (Administrative) nastavte jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode (Language for non_unicode programs) na Slovenčina (Slovak).

  Windows Server 2016

  Pre operačný systém Windows Server 2016 postupujete nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo Vyhľadávania (lupa) vľavo dole (Search Windows v anglickej verzií operačného systému)
  2. Zadajte výraz ovládací panel (control panel) a potom vyberte položku Ovládací panel (Control panel)
  3. Ak máte v ponuke Ovládacích panelov veľa malých okien, tak voľte Oblasť (Region). Ak máte v ponuke Ovládacích panelov iba 8 ikon (Kategórie - Category), tak voľte Hodiny, jazyk a oblasť/Oblasť (Clock, Language, and Region/Region).
  4. V záložke Formát (Formats) nastavte formát Slovenčina (Slovak) a formát Krátkeho dátumu na dd.MM.rrrr (dd.MM.yyyy). V záložke Umiestnenie (Location) nastavte Slovensko (Slovakia) a v záložke Správa (Administrative) nastavte jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode (Language for non_unicode programs) na Slovenčina (Slovak).

  Windows Server 2019

  Pre operačný systém Windows Server 2019 postupujete nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo Vyhľadávania (lupa) vľavo dole (Search Windows v anglickej verzií operačného systému)
  2. Zadajte výraz ovládací panel (control panel) a potom vyberte položku Ovládací panel (Control panel)
  3. Ak máte v ponuke Ovládacích panelov veľa malých okien, tak voľte Oblasť (Region). Ak máte v ponuke Ovládacích panelov iba 8 ikon (Kategórie - Category), tak voľte Hodiny, jazyk a oblasť/Oblasť (Clock, Language, and Region/Region).
  4. V záložke Formát (Formats) nastavte formát Slovenčina (Slovak) a formát Krátkeho dátumu na dd.MM.rrrr (dd.MM.yyyy). V záložke Umiestnenie (Location) nastavte Slovensko (Slovakia) a v záložke Správa (Administrative) nastavte jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode (Language for non_unicode programs) na Slovenčina (Slovak).

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia 2020).