Postup pre realizáciu platieb platobnou kartou

  Platby platobnými kartami sa stávajú čoraz bežnejšou formou úhrad za tovary a služby alebo pohľadávky aj medzi podnikateľskými subjektami.  Ak realizujete alebo prijímate platby za tovar a služby platobnými kartami, odporúčame Vám  do pozornosti zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve, ktoré vstúpili do platnosti začiatkom tohto roka.

  Opatrenie MF SR č. MF/27262/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92. Ustanovujú sa ním podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. V znení neskorších predpisov spresňuje spôsob účtovania platieb platobnou kartou v podvojnom účtovníctve.

  V zmysle bodu 10. uvedeného opatrenia sa pri účtovaní účtovného prípadu, ktorým je úhrada kreditnou (úverovou) platobnou kartou, účtuje v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.“

  U príjemcu hotovosti  sa postupuje nasledovným spôsobom : „Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.“

  Príklad : Tržba za tovar realizovaná cez elektronickú registračnú pokladnicu

  Firma ABC s. r. o. realizuje predaj svojich výrobkov prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice a umožňuje svojim zákazníkom platiť za tovar nielen v hotovosti, ale aj platobnou kartou.

  Firma XYZ s. r. o. zakúpila u spoločnosti ABC tovar v hodnote 240 EUR s DPH, za ktorý zaplatila kreditnou platobnou kartou.

  Postup účtovania:

  1. Na strane prijímateľa platby (firma ABC)

  Účtovný prípad Suma Účtovný predpis
  MD D
  Tržby za tovar inkasované platobnou kartou vo výške 240 €
  Základ 200 € 315 604
  DPH 40 € 315 343
  Pripísanie platby na účet prijímateľa platby   vo výške 238 € (banka si zúčtovala províziu vo výške 2 €)
  Príjem tržby za tovar 240 € 221 315
  Výdaj – provízia za platbu kartou 2 € 568 221

  Ako na to v Money S3:

  Pre návod kliknite prosím sem.

  2. Na strane platiteľa (firma XYZ)

  Účtovný prípad Suma Účtovný   predpis
  MD D
  Nákup tovaru platený platobnou kartou vo výške 240 €
  Základ 200 € 504 (131) 231
  DPH 40 € 343 231

  Ako na to v Money S3:

  Pre návod kliknite prosím sem.

  Úplne znenie Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 si môže stiahnuť tu: http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Salkovicova/podnikatelia/Uplne_znenie_23054_2002_92_PU.pdf

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close