Úvod / Návody / Postup pre realizáciu platieb platobnou kartou

Postup pre realizáciu platieb platobnou kartou

Platby platobnými kartami sa stávajú čoraz bežnejšou formou úhrad za tovary a služby alebo pohľadávky aj medzi podnikateľskými subjektami.  Ak realizujete alebo prijímate platby za tovar a služby platobnými kartami, odporúčame Vám  do pozornosti zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve, ktoré vstúpili do platnosti začiatkom tohto roka.

Opatrenie MF SR č. MF/27262/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92. Ustanovujú sa ním podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. V znení neskorších predpisov spresňuje spôsob účtovania platieb platobnou kartou v podvojnom účtovníctve.

V zmysle bodu 10. uvedeného opatrenia sa pri účtovaní účtovného prípadu, ktorým je úhrada kreditnou (úverovou) platobnou kartou, účtuje v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.“

U príjemcu hotovosti  sa postupuje nasledovným spôsobom : „Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.“

Príklad : Tržba za tovar realizovaná cez elektronickú registračnú pokladnicu

Firma ABC s. r. o. realizuje predaj svojich výrobkov prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice a umožňuje svojim zákazníkom platiť za tovar nielen v hotovosti, ale aj platobnou kartou.

Firma XYZ s. r. o. zakúpila u spoločnosti ABC tovar v hodnote 240 EUR s DPH, za ktorý zaplatila kreditnou platobnou kartou.

Postup účtovania:

1. Na strane prijímateľa platby (firma ABC)

Účtovný prípad Suma Účtovný predpis
MD D
Tržby za tovar inkasované platobnou kartou vo výške 240 €
Základ 200 € 315 604
DPH 40 € 315 343
Pripísanie platby na účet prijímateľa platby   vo výške 238 € (banka si zúčtovala províziu vo výške 2 €)
Príjem tržby za tovar 240 € 221 315
Výdaj – provízia za platbu kartou 2 € 568 221

Ako na to v Money S3:

Pre návod kliknite prosím sem.

2. Na strane platiteľa (firma XYZ)

Účtovný prípad Suma Účtovný   predpis
MD D
Nákup tovaru platený platobnou kartou vo výške 240 €
Základ 200 € 504 (131) 231
DPH 40 € 343 231

Ako na to v Money S3:

Pre návod kliknite prosím sem.

Úplne znenie Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 si môže stiahnuť tu: https://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=7482&documentId=7432

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).